Stabilisering af bækkenet i neutral

Report
Stabilisering af bækkenet i
neutralstilling
Gruppens deltagere
• Karen Hjort
• Tonie Uldahl Jansen
• Jytte Lykke Holm
• Brian Sørensen
• Anny Madsen
• Birgit Werge
• Lone Christensen
Problemstilling
• Hvilke metoder anvender til at forebygge og
afhjælpe bækkenets asymmetri i vores daglige
praksis for at sikre en neutral symmetrisk
siddestilling?
Belyses ved: Beskrivelse af gruppens egen erfaring
med i praksis at stabilisere et skævt bækken.
Stabilisering – ydre stabilisering i set i alle planer
for at modvirke skævstand.
Definition af neutral bækkenstilling
• Frontalplan – personen ses forfra eller bagfra
– Crista Iliaca er i samme højde (illustration)
• Sagitalplan – personen ses fra siden
– Tuber ischii peger direkte ned ad, SIAS og SIPS i
samme højde (illustration)
• Transversal planet – personen ses ovenfra
– SIAS står lige langt fremme (illustration)
Hvordan forebygger vi et skævt bækken?
Overordnede principper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Symmetri i frontalplanet
Stabilitet ved bevægelse
Funktionel symmetri
Hyppige stillingsskift
Ens vægt på begge baller
Vægt af overkrop bag lodlinje
Understøtte lændesvaj
Parallelle og understøttede lår
Min. 90 grader i knæ
Parallelle fødder, understøttede i 90 grader
Overarme lodret og tæt på krop
Sideskævhed, cristakanterne står
skævt i det frontale plan
Ved mobilt bækken, lille skævhed
• Her ønsker vi….
• Materiale/redskaber
Ved mobilt bækken, moderat skævhed
• Her ønsker vi….
• Materiale/redskaber
Ved mobilt bækken, svær skævhed
• Her ønsker vi…
• Materialer/redskaber
Ved fikseret bækken
• Her ønsker vi…
• Materialer/redskaber
Sideskævhed, cristakanterne står skævt i
det frontale plan
Ved mobilt bækken, lille skævhed
• Oprette sideskævheden ved løft under tuber i den
side, hvor cristakanten står lavt – under ballen, ikke
under låret, således at crista kanterne kommer i
niveau eller så tæt på niveau som bevægeligheden
tilader.
• Materialer/redskaber: Balleløfter af eksempelvis
granulat (ca. 20x25 cm X den nødvendige højde)
Placeres under sædepuden.
Sideskævhed, cristakanterne står
skævt i det frontale plan
Ved mobilt bækken, lille skævhed
• Mindske tyngdekraftens negative påvirkning
på bækken, ved at holde bækken og rygsøjle i
midtlinje.
• Materiale/redskaber: Kropsstøtter,
regulerbare placeret symmetrisk eller
asymmetrisk. Ved asymmetriske: laveste
støtte lige over hoftebenskammen i den side
hvor cristakanten står lavest.
Sideskævhed, cristakanterne står
skævt i det frontale plan
Ved mobilt bækken, lille skævhed
• Fastholde bækkenet i pudens midtlinje
• Materialer/redskaber: Gjordebund, lateralkiler
i skum
Så kommer moderat og svær skævhed samt
fikseret skævhed opdelt på samme vis.
Indsats opdeling
• Sideskævhed – mobil
– lille, moderat, svær
•
•
•
•
Sideskævhed – fikseret
Rotation – mobil
Rotation – fikseret
Fremad kip - mobil
– lille, moderat, svær
• Fremad kip – fikseret
• Bagud kip – mobil
– Lille, moderat, svær
• Bagud kip fikseret
Hvornår er vi færdige…
• Vi har beskrevet vores egen erfaring og
praksis.
• Læsermålgruppe? Hvem kan bruge det og i
hvilken form.
• ……

similar documents