Bedre behandling af rygpatienter i primærsektoren

Report
Bedre behandling af
rygpatienter i primærsektoren
Forskningsprojekt:
• Forskningsenheden for almen praksis i RN
• Aalborg Universitet
• Aarhus Universitet
Allan Riis (Fysioterapeut & ph.d.-studerende)
Bedre behandling af rygpatienter i primærsektoren
Baggrund
• Manglende viden om hvordan retningslinjer
bedst implementeres i almen praksis
• Simple strategier har ofte ringe effekt
• Flerstrengede strategier har vist bedre
effekter
Bedre behandling af rygpatienter i primærsektoren
Formål
• Sammenligne en sædvanlig strategi med en
forstærket strategi ved implementeringen af nye
rygretningslinjer
• Forstærket implementerings strategi =
Sædvanlig strategi + konsulentbesøg +
kvalitetsrapporter + 2 nye udredningsværktøjer
indbygget i den elektroniske journal
Bedre behandling af rygpatienter i primærsektoren
Materiale & metoder
• Randomiseret studie med 60 lægeklinikker
(Sædvanlig strategi eller forstærket strategi)
• Indtil 1/7 – 2014 inkluderes patienter fra
lægeklinikkerne.
• Patientopfølgning varer indtil 1/7 - 2015
Bedre behandling af rygpatienter i primærsektoren
Stor dataindsamling
• Spørgeskemaer til patienter ved inklusion og
efter 4, 8 og 52 uger
• Spørgeskemaer til læger ved indtræden i studiet
og efter 6 måneder
• Spørgeskemaer til rygkonsulenter efter hvert
klinikbesøg
• Registertræk på henvisninger til sygehusene
samt til supplerende primærsektor behandling
Bedre behandling af rygpatienter i primærsektoren
Diskussion/resultater
• Specifik viden om effekten af konsulentbesøg,
kvalitetsrapporter og nye udredningsværktøjer
ved implementering af retningslinjer i almen
praksis
• Generel viden om guideline implementering og
behandlingen af rygpatienter i almen praksis
• Endelige resultater foreligger ultimo 2015
Bedre behandling af rygpatienter i primærsektoren
Tak for støtte
•
•
•
•
•
•
•
Kronikermidler
Trygfonden
Gigtforeningen
Forskningsfonden for Almen Praksis
Det Obelske Familiefond
Spar Nord Fonden
Speciallæge Heinrich Kopps Legat

similar documents