Stilladsering af det skriftlige arbejde i samfundsfag (ppt)

Report
Stilladsering af det skriftlige
arbejde i samfundsfag
- Erfaringer & ideer
Om udviklingsprojektet
• Ramme: FALS – fem personer i udviklingsteam
• Kursus i Nyborg 14.dec. med 55 deltagere
• Skolekurser
• Hæfter til elever og undervisere
• Hjemmeside:
https://sites.google.com/site/skriftligsamf/materialer
Udviklingskursets indhold
1. Effektiv retning, feedback og ny skriftlighed
2. Digital eksamen
3. Differentiering og ny skriftlighed
4. Genrebevidsthed og progression via
stilladsering
Hvordan lærer vi eleverne at besvare
spørgsmålene til den skriftlige
eksamen?
– Specielt de elever, der har svært
ved at knække ”skolekoden”!
Genrebevidsthed og progression via
stilladsering
Afmystificering
= tydelige
forventninger
via
typeeksempler
Genrebevidsthed
trænes i daglig
undervisning
Stilladsering internaliserer
redskaberne
Eleverne bliver
(sandsynligvis) bedre til at
skrive samfundsfag
Differentiering
– screening &
øvelser
Progression i genrebevidsthed
Del og Helhed
Man kan ikke lære, hvad der karakteriserer den
enkelte del (genre), hvis ikke man ved, hvad der
adskiller den fra helheden (de andre genre).
Den enkelte elevs genrebevidsthed
Struktur for øvelsesarkene
For hvert spørgeord findes følgende øvelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Grundlæggende træning
Traditionel træning
Afsluttende træning
Træning med høj grad af stilladsering
Ledesætninger
Tænkeskrivningstræning
Træning af delelementer
Eksempel 1:
Opgave til basal genreforståelse
1. Eleverne får udleveret et handout med korte
beskrivelser af hvert af de taksonomiske
niveauer & tre eksempler på
opgavebesvarelser.
2. Elevernes opgave består i at identificere,
hvilket taksonomisk niveau besvarelserne er
på.
Eksempel 2: Taksonomi- og
genrebevidsthed II
Eksempel 3: Angiv og dokumenter
Eksempel 4: Teorianvendelse
… hvordan gør vi?
1. Progression: Genrebevidsthed internaliseres
kontinuerligt!
2. Klarhed: afgrænsede, stilladserende øvelser med
opnåelige mål!
3. Differentiering: hensyn til forskellige
udgangspunkter!
4. Evalueringen: fokuseret, konstruktivt og
systematisk!

similar documents