22.2 Bogføring af lønseddel

Report
22.2 Bogføring af løn og øvrige
personaleomkostninger
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
22.2 Bogføring af løn og øvrige
personaleomkostninger
Indholdsfortegnelse
Bogføring af løn
Bogføring af øvrige personaleomkostninger
Afslutning
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Jette Andersen er ansat hos Fashion Shoe.
Hendes lønseddel ser således ud.
Bilag: Lønseddel
Bruttoløn
– ATP-bidrag
Bidragsgrundlag
– AM-bidrag
A-indkomst
– A-skat
20.000
90
19.910
1.593
18.317
4.640
Til udbetaling
13.677
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Lønsedlen skal registreres i bogholderiet.
Bilag: Lønseddel
Bruttoløn
– ATP-bidrag
Bidragsgrundlag
– AM-bidrag
A-indkomst
– A-skat
20.000
90
19.910
1.593
18.317
4.640
Til udbetaling
13.677
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Jettes løn er på i alt kr. 20.000 (bruttolønnen).
Debiteringen af bruttolønnen fordeles på to konti.
Bilag: Lønseddel
Bruttoløn
– ATP-bidrag
Bidragsgrundlag
– AM-bidrag
4100: Lønafregning
4200: ATP-bidrag
Debet
Debet
Kredit
19.910
Kredit
90
Kontoen er en
omkostningskonto med
en debetsaldo.
Kontoen er en
omkostningskonto med
en debetsaldo.
A-indkomst
– A-skat
20.000
90
19.910
1.593
18.317
4.640
Omkostningerne bliver
kr. 19.910 større.
Omkostningerne til ATP
bliver kr. 90 større.
Til udbetaling
13.677
I alt er der debiteret omkostninger på kr. 20.000.
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Der skal nu også krediteres i alt kr. 20.000.
Krediteringen fordeles på fire konti.
4100: Lønafregning
Debet
Bilag: Lønseddel
Bruttoløn
– ATP-bidrag
Bidragsgrundlag
– AM-bidrag
A-indkomst
– A-skat
20.000
90
19.910
1.593
18.317
4.640
Til udbetaling
13.677
Kredit
4200: ATP-bidrag
Debet
90
19.910
14230: Skyldigt
ATP-bidrag
Debet
Kredit
90
Kontoen er en passivkonto. Den har en
kreditsaldo, der viser gælden til ATP.
Gælden til APT forøges med kr. 90.
Kredit
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Der skal nu også krediteres i alt kr. 20.000.
Beløbet fordeles på fire konti.
4100: Lønafregning
Debet
Bilag: Lønseddel
Bruttoløn
– ATP-bidrag
Bidragsgrundlag
– AM-bidrag
A-indkomst
– A-skat
20.000
90
19.910
1.593
18.317
4.640
Til udbetaling
13.677
Kredit
4200: ATP-bidrag
Debet
Kredit
90
19.910
14230: Skyldigt
ATP-bidrag
Debet
Kredit
14240: Skyldigt
AM-bidrag
Debet
Kredit
90
Kontoen er en passivkonto. Den har en
kreditsaldo, der viser virksomhedens
skyldige AM-bidrag til SKAT.
Gælden til SKAT forøges med kr. 1.593.
1.593
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Der skal nu også krediteres i alt kr. 20.000.
Beløbet fordeles på fire konti.
4100: Lønafregning
Debet
Bilag: Lønseddel
Bruttoløn
– ATP-bidrag
Bidragsgrundlag
– AM-bidrag
A-indkomst
– A-skat
20.000
90
19.910
1.593
18.317
4.640
Til udbetaling
13.677
Kredit
4200: ATP-bidrag
Debet
Kredit
90
19.910
14230:
Skyldigt
Kontoen
er en passivkonto.14240:
Den harSkyldigt
en
ATP-bidragder viser virksomhedens
AM-bidrag
kreditsaldo,
gæld
(medarbejdernes
SKAT.
Debet
Kredit A-skat) til
Debet
Kredit
Gælden til SKAT90
forøges med kr. 4.640. 1.593
14250: Skyldig
A-skat
Debet
Kredit
4.640
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Der skal nu også krediteres i alt kr. 20.000.
Beløbet fordeles på fire konti.
4100: Lønafregning
Debet
Bilag: Lønseddel
Bruttoløn
– ATP-bidrag
Bidragsgrundlag
– AM-bidrag
A-indkomst
– A-skat
20.000
90
19.910
1.593
18.317
4.640
Til udbetaling
13.677
Fashion SHOE anvender
kassekreditten til lønudbetalinger.
Kredit
4200: ATP-bidrag
Debet
Kredit
90
19.910
14230:
Skyldigt
Kontoen
er en passivkonto. 14240:
Den harSkyldigt
en
ATP-bidragder viser virksomhedens
AM-bidrag
kreditsaldo,
gæld
på kassekreditten.
Debet
Kredit
Debet
Kredit
Gælden forøges90
med kr. 13.677.
1.593
14250: Skyldig
A-skat
Debet
Kredit
4.640
14210: Kassekredit
Debet
Kredit
13.677
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Der er nu i alt krediteret kr. 20.000
og debiteret i alt kr. 20.000.
4100: Lønafregning
Debet
Bilag: Lønseddel
Bruttoløn
– ATP-bidrag
Bidragsgrundlag
– AM-bidrag
A-indkomst
– A-skat
20.000
90
19.910
1.593
18.317
4.640
Til udbetaling
13.677
Kredit
4200: ATP-bidrag
Debet
Kredit
90
19.910
14230: Skyldigt
ATP-bidrag
Debet
Kredit
14240: Skyldigt
AM-bidrag
Debet
Kredit
1.593
90
14250: Skyldig
A-skat
Debet
Kredit
4.640
14210: Kassekredit
Debet
Kredit
13.677
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Virksomheden skal også betale et beløb til
medarbejdernes ATP-opsparing.
4200 ATP-bidrag
Debet
Kredit
14230: Skyldigt
ATP-bidrag
Debet
Kredit
(90)
Virksomhedens skal bidrage med
det dobbelte af medarbejderens bidrag.
(90)
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Jettes eget ATP-bidrag udgør kr. 90 (er bogført).
Fashion SHOE skal derfor bidrage med kr. 180.
4200 ATP-bidrag
Debet
Kredit
14230: Skyldigt
ATP-bidrag
Debet
Kredit
(90)
(90)
Internt bilag:
Virksomhedens ATP-bidrag til
Jette Andersen
Beløb
kr.
180
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Virksomhedens bidrag registreres på samme
måde som medarbejderens bidrag.
4200 ATP-bidrag
Debet
Kredit
14230: Skyldigt
ATP-bidrag
Debet
Kredit
(90)
180
(90)
180
Internt bilag:
Virksomhedens ATP-bidrag til
Jette Andersen
Beløb
kr.
180
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Løn og ATP er ikke Fashion Shoes eneste
personaleomkostninger.
Debet
Kredit
Debet
Kredit
Øvrige personaleomkostninger kan fx være julegaver,
personalefester samt mad og kaffe til de ansatte.
Sådanne omkostninger er belagt med moms, men
momsen kan ikke refunderes hos SKAT.
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Eksempel 1 på registrering af personalegoder
på konto 4300: Øvrige personaleomkostninger.
4300: Øvrige personaleomkostninger
Debet
Kredit
12310: Kasse
Debet
Kredit
164
164
Kassebon fra Spar i Ballerup:
Beløb
3 pakker kaffe
1 pakke smør
kr.
kr.
150
14
I alt med moms betalt kontant.
kr.
164
22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger
Eksempel 2 på registrering af personalegoder
på konto 4300: Øvrige personaleomkostninger.
4300: Øvrige personaleomkostninger
Debet
Kredit
12320: Bankindestående
Debet
Kredit
(164)
5.000
5.000
Faktura fra Ballerup Kro:
Beløb
Mad og drikke til personalet
+ Moms (kan ikke refunderes)
kr.
kr.
4.000
1.000
I alt hævet på bankkontoen.
kr.
5.000
22.2 Bogføring af løn og øvrige
personaleomkostninger
Du har nu bl.a. lært at registrere en lønseddel samt virksomhedens ATP-bidrag.
Konto
Debet
4100:
Lønafregning
X
4200:
ATP-bidrag
X
Kredit
14230: Skyldigt ATP-bidrag
X
14240: Skyldigt AM-bidrag
X
14250: Skyldig A-skat
X
14210: Kassekredit
X
Læs bilagsteksten godt, når du registrerer
udbetalinger.
Andre likvide konti kan også anvendes.
Video:
Hvad kan revisor
hjælpe med?
Quiz: Kryds og tværs
om lønregnskabet
Selvrettende opgave:
Bogføring af lønseddel
I næste præsentation
lærer du at betale
virksomhedens skyldige
ATP, AM-bidrag og A-skat.

similar documents