PowerPoint-præsentation

Report
Inklusion i daginstitutioner – kan
man det – og hvad får man ud af
det?
Anders Holm
Sociologisk Institut, Københavns Universitet
og
SFI-Det nationale forskningscenter for velfærd
gladsaxe - inklusionskonference
I lang tid har mange forskere ment at vejen til succes gik
gennem den enkelte persons IQ
gladsaxe - inklusionskonference
Intelligens består af to komponenter – ”gode”
gener og gunstige miljøpåvirkninger – begge dele
er der mere af i social gruppe 1 end i social
gruppe 5
gladsaxe - inklusionskonference
Mere og mere af det gode liv
Mere og mere intelligens
gladsaxe - inklusionskonference
IQ gør det ikke alene – ikke kognitive kompetencer er også meget vigtige!
Hvad er det så for nogle kompetencer?
Det er ikke at kunne spille guitar – male – eller vide noget om Noréns
sidste stykke – det er nemlig også langt hen af vejen IQ i forklædning
gladsaxe - inklusionskonference
Det er først og fremmest flid – omhyggelighed – og evnen til at
udskyde behov
gladsaxe - inklusionskonference
Den berømte skumfidustest – se selv på You tube!
Barnet (2-3 år) i testen får en skumfidus. Herefter får barnet at
vide at nu går den voksne et øjeblik – for at komme tilbage om 2
minutter – hvis barnet endnu ikke har spist skumfidusen når den
voksne kommer tilbage så får barnet endnu én.
Denne test som blev udført første gang af amerikanske psykologer
for 20-30 år siden har vist sig at være en god prædiktor for hvor
godt børnene senere klarer sig mht. uddannelse, erhvervskarriere,
parforhold og livskvalitet……
gladsaxe - inklusionskonference
Mere og mere af det gode liv
Mere og mere flid, samvittighedsfuldhed, behovsudskydelse…..
gladsaxe - inklusionskonference
Er der en rækkefølge i hvordan disse kompetencer frembringes hos børnene
(først IQ så følelser eller omvendt)
?
Cunha og Heckman (2007)
gladsaxe - inklusionskonference
Hvor kommer kompetencerne fra?
Er det naturens skyld? Gener - ØV
Er det forældrenes skyld? Opdragelse, ambitioner osv
Er det samfundets skyld? Skoler, muligheder osv
Og hvordan ved vi at det er en årsagssammenhæng og ikke bare
årsagssammenfald?
gladsaxe - inklusionskonference
70 %
20 %
gladsaxe - inklusionskonference
10 %
• Tvillingestudier: Enhver forskel mellem (enæggede) tvillinger må være
miljøbestemt.
• Adoptionsstudier fortæller os at enhver forskel mellem biologiske og
adopterede børn må være genetisk bestemt.
• Forældrenes uddannelse og børnenes kognitive og ikke-kognitive evner hænger
sammen.
• Forældrenes uddannelse hænger sammen med hvor meget de stimulere deres
børn.
• Forældrenes stimulering af børnene hænger sammen med børnenes kognitive og
ikke-kognitive evner
gladsaxe - inklusionskonference
Hvor meget bliver der tilbage af uddannelses-effekten når vi har
”kontrolleret” for stimuleringseffekten – dvs når vi sammenligner forældre
der stimulere deres børn lige meget – men som har forskelligt
uddannelsesniveau?
gladsaxe - inklusionskonference
Groft sagt ser det umiddelbart ud til at et års uddannelse til faderen og
moderen medførere ca 0,4 – 0,2 års yderligere skolegang til børnene.
Dvs hvis faderen og moderen begge:
• Er ufaglært (9 års skolegang)
• Har lange universitetsuddannelser (9 + 3 + 5 års skolegang)
så er der mellem 6,4 (mere end en universitetsuddannelse) og 3,4 (en
studentereksamen) års skolegang til forskel på deres børns
uddannelsesniveau!
MEN når vi kontrollere for ”stimuleringseffekten” (og gener osv), så falder
”effekten” til mellem 1 og et halvt års forskel!
Holmlund et al. (2011)
gladsaxe - inklusionskonference
Hvis flid og intelligens er så godt – og til dels arveligt – hvorfor er så
nogle af os født med anlæg der ikke giver samme gode egenskaber?
1) Det ved jeg ikke
2) Arbejdsopgaverne har ændret sig siden mennesket blev skabt
3) Naturen laver eksperimenter – hvis vi alle blev født med præcis
samme arveanlæg ville vi ikke udvikle os som organisme – vi ville
stadig være vandgopler!
gladsaxe - inklusionskonference
Ok – det er godt både at være flittig og intelligent.
Men hvad skal vi bruge det til?
Det har vist sig at både flid og intelligens er noget man kan ændre hos
især mindre børn.
Amerikanske lodtrækningsforsøg har vist at udsatte børn der får
intensiv omsorg udvikler sig bedre på især de ikke kognitive områder
(flid og alt det der …..).
gladsaxe - inklusionskonference
Ka’ daginstitutioner gøre en forskel?
Børn i daginstitutioner klarer sig dårligere end børn der ikke går i
institution! – i USA , Bernal, IER (2008)
Børn i daginstitutioner i Norge klarer sig bedre end børn der ikke går i
børnehave – Mogstad og Havnes, AER (2011)
Er det fordi daginstitutionerne i USA er dårligere end i Norge? Eller er
der fordi det er forskellige mødre der anvender dagtilbud i USA og
Norge?
gladsaxe - inklusionskonference
Effekter af the perry pre-school project
gladsaxe - inklusionskonference
gladsaxe - inklusionskonference
Men…..
gladsaxe - inklusionskonference
Hva’ gør man i interventionsstudierne?
- Masser af socialrådgivere
- Masser af pædagoger
- Læser op for børnene
- Laver strukturerede ”lege” og aktiviteter
- Følger den ene manual efter den anden (”the good
behaviour game”, ”the incredible years”….)
gladsaxe - inklusionskonference
Hvem har mest gavn af interventionerne?
gladsaxe - inklusionskonference
Hvorfor ved vi ikke hvad der virker i Danmark?
gladsaxe - inklusionskonference
Dansk forskning på førskoleområdet:
80
Overstigter, holdningsstudier
70
60
Aktionsforskning, casestudier
50
Tværsnitsundersøgelser
40
30
Forløbsstudier
20
10
Kvasieksperimenter
0
2006
2007
Kilde: Dansk Clearinghouse, Forskningskortlægning og
forskervurdering af skandinavisk forskning i 2006-9 i
institutioner for de 0-6 årige.
2008
Lodtrækningsforsøg
2009
gladsaxe - inklusionskonference
Tak for opmærksomheden…..
gladsaxe - inklusionskonference

similar documents