Andengradspolynomier og polynomier af højere grad

Report
Andengradspolynomier og
polynomier af højere grad
Af Jacob Bach Pedersen
Indhold
 Kort beskrivelse af andengradspolynomier
 Toppunktformel
 Nulpunktsformel
 Anvendelse af andengradspolynomier
 Polynomier af højere grad.
Kort beskrivelse af
andengradspolynomier
 Forskrift:
 Eks:  = −3 2 + 9 + 4
 Betydning af a, b og c
Betydning af: a,b og c
Toppunktformel


 Formel: = − 2· , − 4·
 Diskriminanten: = 2 − 4 · · 
 Hurtig bevis:
Nulpunktformel
 Formel:
 Huskeregler:
1. Hvis d < 0 er der?..
2. Hvis d = 0 er der?..
3. Hvis d > 0 er der?..
Bevis for nulpunktformel
Beviset:
Anvendelse af andengradspolynomier
 Økonomi
 Andet..
Polynomier af højere grad
 Forskriften:
 =  =  + −1 −1 +…+1 1 + 0 , ≠ 0
 0,1 eller 2?:
  =
  = + 
  = 2 + + 

similar documents