Analyse af rentabilitet

Report
Økonomiske analyser
• En virksomheds produktivitet og effektivitet
- En virksomheds produktionsproces kan beskrives som en såkaldt
input-output model:
- Virksomheden skal forsøge at fremstille et givet output med det
mindst mulig input.
Økonomiske analyser
• En virksomheds produktivitet og effektivitet
- Nøgletal:
- Poduktivitet:
Økonomiske analyser
• En virksomheds produktivitet og effektivitet
- Effektivitet:
• Ved effektiviteten måles det, om den
relative resurseanvendelse har givet
en tilfredsstillende målopfyldelse.
Ved relativ resurseanvendelse forstås
det gennemsnitlige input pr.
outputenhed (produktivitet).
Økonomiske analyser
• En virksomheds produktivitet og effektivitet
- Sammenhæng mellem produktivitet og effektivitet:
Økonomiske analyser
• En virksomheds produktivitet og effektivitet
- Eksempel
• Udviklingen i produktiviteten på et teglværk:
Analyse af rentabilitet
• Rentabilitetsanalysens indhold
- Rentabilitet:
• Ved rentabilitet forstås virksomhedens evne til
at forrente den investerede kapital.
- Nøgletal til analyse af rentabiliteten:
•
•
•
•
Afkastningsgrad
Overskudsgrad
Aktivernes omsætningshastighed
Egenkapitalens forrentning
• Gældsrente
Analyse af rentabilitet
• Afkastningsgrad
-Nøgletallet viser:
- Beregning:
Analyse af rentabilitet
• Overskudsgrad
-Nøgletallet viser:
- Beregning:
Analyse af rentabilitet
• Aktivernes omsætningshastighed
-Nøgletallet viser:
- Beregning:
Analyse af rentabilitet
• Sammenhæng mellem nøgletal
Analyse af rentabilitet
• Egenkapitalens forrentning
-Nøgletallet viser:
- Beregning:
Analyse af rentabilitet
• Gældsrente
-Nøgletallet viser:
- Beregning:
Analyse af rentabilitet
• Rentabilitetsanalyse for Toms Gruppen
Analyse af rentabilitet
• Rentabilitetsanalyse for Toms Gruppen
Analyse af rentabilitet
• Rentabilitetsanalyse for Toms Gruppen
Analyse af rentabilitet
• Rentabilitetsanalyse for Toms Gruppen
Analyse af rentabilitet
• Rentabilitetsanalyse for Toms Gruppen
Andre analyser
• Analyse af indtjeningsevnen
- Indtjeningsevnen
• Ved indtjeningsevne forstås virksomhedens evne til at indtjene overskud på grundlag af den opnåede omsætning.
- Nøgletal til analyse af Indtjeningsevnen
• Overskudsgrad
• Indeks for omsætning og omkostninger
Andre analyser
• Overskudsgrad
-Nøgletallet viser:
-Beregning:
-Eksempel:
Andre analyser
• Indeks for omsætning og omkostninger
-Nøgletallene viser:
-Beregning:
Andre analyser
• Analyse af indtjeningsevnen for Toms Gruppen
Andre analyser
• Analyse af indtjeningsevnen for Toms Gruppen
Andre analyser
• Analyse af soliditet og likviditet
-Soliditetsgraden viser:
-Beregning:
-Toms Gruppen:
Andre analyser
• Analyse af soliditet og likviditet
-Likviditetsgraden viser:
-Beregning:
-Toms Gruppen:

similar documents