Sundhed

Report
Sundhedspædagogik
Pædagogik og kommunikation * 12. september 2013
Det særlige ved sundhedspædagogik
• En særlig forståelse af sundhed
• Omsætning af sundheds-viden til sundheds-handlinger i menneskers
hverdagsliv
• Handler om at styrke menneskers evne til at leve sundt  udvikling af
kompetence
Sundhed
Oplevelse af
sammenhæng
Handlekompetence
og handlerum
Sundhedsfremme
Sygdomsforebyggelse
Det brede
sundhedsbegreb
SUNDHED
Sundhed – dynamisk
og relativt
Fire vinkler på sundhed
NEGATIVT
- Fravær af sygdom
SNÆVERT
- Livsstil (alkohol, mad,
motion, rygning, fritid etc)
BREDT
- Levevilkår (økonomi, kultur,
forurening, bolig,
arbejdsmiljø, fødevarer etc)
POSITIVT
- Livskvalitet og fravær af
sygdom
1
2
3
4
Det brede sundhedsbegreb
Sundhed
Fysisk
Psykisk
Livsstil
• Alkohol
• Mad
• Motion
• Tobak
• Sex
Levevilkår
• Forurening
• Arbejdsmiljø
• Økonomi
• Kultur
Handlinger
• Kollektive
• Individuel
Det brede sundhedsbegreb
- handlemodel
Sundhed
Fysisk
Livsstil
• Alkohol
• Mad
• Motion
• Tobak
• Sex
Psykisk
Familien
• Familiemønstre
• Roller
• Kommunikation
• samværsformer
Handlinger
• Kollektive
• Individuel
Levevilkår
• Forurening
• Arbejdsmiljø
• Økonomi
• Kultur
Sidemandsdiskussion – og fælles
Sidemandsdiskussion
• Hvor er dit sundhedsbegreb
(primært) placeret i figuren med
de fire felter?
• Hvordan kommer dit
sundhedsbegreb til udtryk i
praksis. Giv eksempler.
• Hvordan harmonerer dit
sundhedsbegreb med din
organisations, formelt og
uformelt?
Fælles diskussion
• Del synspunkter.
• Hvordan tackler I eventuelle
uoverensstemmelser mellem
jeres eget og jeres organisations
sundhedsbegreb.
Sundhedsbegreber
Sundhed som …
• Fravær af sygdom
• Rigtig sundhedsadfærd
• Livskvalitet
• ‘Sundhedisme’
• WHO’s definition
• Antonovskys sammenhængs-begreb
Aaron Antonovsky (1)
Oplevelse af
sammenhæng
• Kendt for teori om oplevelsen af sammenhæng som central,
• Udgangspunkt i hvordan mennesket tackler eller mestrer
stressorer, fx sygdom, krise og krig,
• Vores tilgang til verden og vores tro på egne evner til at
tackle stressorer har betydning for vores helbred. Jo større
oplevelse af sammenhæng – jo sundere er vi.
Aaron Antonovsky (2)
Oplevelse af
sammenhæng
Oplevelse af sammenhæng (OAS)
• Begribelighed
• Vi forstår, hvad der sker omkring os. Jo større grad af forudsigelighed, jo større
grad af begribelighed. Forudsigelighed medvirker til begribelighed.
• Håndterbarhed
• Vi kan håndtere krav og stressorer. Vi har en vis grad af belastningsevne – jo
større grad af belastning, jo vanskelige af håndtere. Belastningsbalance
medvirker til håndterbarhed.
• Meningsfuldhed
• Vi skal opleve mening i det vi skal gøre. Når vi handler og engagerer os, så
medvirker det til øget meningsfuldhed. Deltagelse skaber meningsfuldhed.
Aaron Antonovsky (3)
Forudsigelighed  begribelighed
Belastningsbalance  håndterbarhed
Deltagelse  meningsfuldhed
Oplevelse af
sammenhæng
Sundhedsbegrebet
– dynamisk og relativt
Sundhed – dynamisk
og relativt
Sundhed…
• Et dynamisk begreb; sund nu er ikke sund altid,
• Et relativt begreb; man kan altid blive ‘sundere’; ikke noget slutmål.
• Handler mere om trivsel og livskvalitet end om at være sygdomsfri.
Helbred er hvordan man har det Sundhed er hvordan man tar’ det.
Piet Hein
Sundhedsfremme og
sygdomsforebyggelse
Sundhedsfremme
Sygdomsforebyggelse
Sundhedsfremme
• En læreproces som gør os i stand til at forbedre vores sundhed
Sygdomsforebyggelse
• Borgerrettet forebyggelse
• Patientrettet forebyggelse
• Primær, sekundær, tertiær forebyggelse
Sundhed som ressource
Handlekompetence
og handlerum
Handlekompetence
• Indebærer et beredskab til at kunne handle, nu eller i fremtiden, i
forhold til særligt problemområde, som kræver
• Viden, holdninger og evne til at kunne handle
• Generel handlekompetence: lyst til at handle, tiltro til egen formåen
• Specifik handlekompetence: evne til at afdække konkrete handlemuligheder
Handlerum
• Analyseberedskab til at afdække handlemuligheder og –barrierer
• Faktiske og oplevede handlemuligheder
Gruppemøde * case
Situationen
Erna Hansen på 84 bor i eget hjem på anden sal i en større provinsby.
Hun er type 2 diabetiker og har fået problemer med fødderne.
Hun har hjemmehjælp tre gange om ugen og får mad fra den
kommunale madudbringning, men hun har også brug for mellemmåltider til at regulere sin diabetes optimalt. Det lokale supermarked
ligger et par gader væk. Hun er ofte træt og modløs. Det sker en
sjælden gang, at hun har energi til at tage ned i ældrecenteret og møde
bekendte. Herudover ser hun kun meget få mennesker. En søn kommer
på besøg af og til, men han bor langt væk og der kan gå lang tid mellem
hans besøg.
Gruppemøde * opgave
Situationen
I er ansat i den kommunale hjemmepleje og på jeres gruppemøde
diskuteres bl.a. borgeres sundhedstilstand og problemer. På dette
møde taler I om Erna Hansens situation, og hvilken form for hjælp hun
skal have. Det viser sig, at I er ret uenige, da I har HVER JERES
FORSTÅELSE af sundhed.
I skal bestemme en hjælp til fru Hansen på baggrund af ét
sundhedsbegreb og kunne argumentere ud fra det i samtalen med de
andre på mødet. Fra hver gruppe deltager en i mødet. Hver gruppe
repræsenterer et sundhedsbegreb i fire-feltsfiguren.

similar documents