Af Michael Frederiksen

Report
FLYTTEPROCEDURERNE EFFEKT PÅ
FRAVÆNNINGSVÆGTEN.
Af Michael Frederiksen
TESE :
Mange ”byt” i farestalden
påvirker både den flyttede
gris men også de
tilbageværende grise.
DELTAGERE
Rådgiver
Landmand
Dødelighed
Soantal
1
CLR
Sønderborg
13,7
1460
2
CLR
Gråsten
10,3
750
3
EMH
Nordborg
10,5
650
4
IRK
Vrå
14
1100
5
KSO
Ringsted
13,3
1250
6
LAW
Jerslev
13
700
7
MHF
Spøttrup
10,7
580
8
NIS
Skørping
9,5
900
DET VED VI !
Flytning af grise efter dag 1
reducere vægten med 900
gram/gris samt 140 gram på de
grise den bliver flyttet til.
VSP Erfaring 9804
METODE
 Lav alm kuldudligning
 Kun 2.3.4. lægssøer.
 Gylte og ældre søer producerer mindre
mælk
 Røde og grønne kuld udvælges tilfældigt
 Alle hold (1 rød kuld & 1 grøn kuld) startes ved
kuldudjævning med en vejning.
 Den samme ugedag vejes alle kuld.
 Sidste vejning ved minimum 21 dage.
RØDE KULD (LÅSTE)
 Der må IKKE sættes grise til
kuldet.
 Kun fraflyt hvis de er døde
eller tæt herpå.
 Alle fraflyt noteres i logbog
med årsag og vægt
GRØNNE KULD ( IKKE LÅSTE)
 Kuldene låses ikke - der må byttes/flyttes helt frem til
fravænning.
 Besætningens nuværende flyttestrategi skal holdes.
 Alle flyt skal dog vejes ind og ud af kuldene.
RESULTATER
 Fravænningsvægt (> dag
21)
 Daglig kuldtilvækst
 Antal v. sidste vejning
(frav/frav)
 Antal flytninger/so
FRAVÆNNINGSVÆGT
8
6.96 7.03
7
6.26 6.21
7.28
7.02 7,00
6.93
6.34
6.18 6.26
6.3 6.22
5.99
6
6.37 6.3
Gruppe 1,
ej låst
5
Gruppe 2,
låst
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
DAGLIG KULDTILVÆKST
3.5
3
2.92
2.99 3,00
2.98
2.8
2.68
2,70
2.52
2.5
2,80
2.79
2.64
2.38
2,70
2.63 2.62
2.47
Gruppe
1, ej låst
2
Gruppe
2, låst
1.5
1
0.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
FRAV/FRAV
16
14
13.8
13
12.3
13.3
12.6 12.7
13.6
12.7
12.6
13
12.2
12
12.5
12.5
11.4
10.8
12
Gruppe 1,
ej låst
10
8
Gruppe 2,
låst
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
ANTAL FLYT PR SO
7.6
3.5
3.4
3.5
2.2
2.1
1.9
1.3
1
1.3
0.9
2
1.3
1
3
4
5
6
DET VED VI NU
 3 besætninger får tungere grise v frav
 Daglig tilv. /gris ligger mellem 180 og 235
fra fødsel til dag 21.
 Frav/frav 0,35 højere gris/kuld mellem de 2
strategier
 Antal flyt pr so er meget svingende.

Der kan spares på timerne i farestalden med flyt.
 Værdien af ”livet” giver en forskel på optil
200 kr/faresti mellem de 2 strategier.
ANBEFALING
”Uro”
”Ro”
Ingen byt efter dag 3-4.
Det koster kun 0,35
frav/frav op mod et
sygdomsudbrud...
Vurder
flyttestrategiens effekt
på udnyttelsen af
farestalden i forhold til
soantal.
SPØRGSMÅL

similar documents