Sortering af affald - Danmarks Naturfredningsforening

Report
Sortering af affald
Dato: 17. december 2010
Agenda
1. Metode
p. 3
Sortering af affald
2. Resultater
p. 5
Dato: 17. december 2010
3. Statistisk sikkerhed
p. 22
TNS Gallup A/S
Kontaktperson
Celia Paltved-Kaznelson
Danmarks
Naturfredningsforening
| © TNS
Metode
Sortering af affald
Metode

Feltperiode: 13.-15. december 2010

Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover

Metode: GallupForum (webinterviews)

Stikprøvestørrelse: 1085 personer

Akkreditering: Enhver offentliggørelse af resultater, der stammer fra denne
undersøgelse, skal være anført følgende kildeangivelse:
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Resultater
Sortering af affald
Sammenfatning

69 % af de adspurgte sorterer altid eller ofte deres affald. Der er en større andel af personer i hus, der sorterer sammenlignet med
personer, der bor i lejlighed. Ligeledes er personer bosiddende i Region Sjælland og Region Syddanmark mere flittige med
affaldssortering sammenlignet med personer bosiddende i de øvrige regioner.

Følgende affaldstyper bliver altid sorteret af langt størstedelen (>75 %) af de adspurgte:


Batterier ( 86 %)

Farligt affald (81 %)

Elskrot (77 %)
Følgende affaldstyper bliver i mindre grad sorteret (under 50 % sorterer altid):

Imprægneret træ (45 %)

Metaldåser (43 %)

Plastikflasker og dunke (42 %)

Organisk madaffald (30 %)

43 % tror, at de sorterer lige så meget som gennemsnitsdanskeren. 30 % tror de sorterer mere, mens 16 % tror de sorterer mindre.

57 % af de adspurgte vil gerne have, at deres kommune gav mulighed for, at de kunne sortere deres husholdningsaffald endnu bedre.

34 % har lyst til at få mere information om, hvorfor og hvordan man skal sortere affaldet, og hvor det kan afleveres
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Sammenfatning

De forskellige aldersgrupper har forskellige vaner for deres affaldssortering. De ældre aldersgrupper sorterer oftere affald end den
yngre aldersgruppe, ligesom der i disse aldersgrupper er flere, der mener, at de sorterer mere affald sammenlignet med
gennemsnitsdanskeren. Den yngre aldersgruppe ønsker til gengæld mere information om, hvorfor og hvordan man skal sortere
affaldet. De 18-59 årige ønsker i højere grad end de øvrige aldersgrupper, at kommunen gav mulighed for at de kunne sortere deres
husholdningsaffald endnu bedre.

En større andel af personer bosiddende i Region Sjælland og region Syddanmark sorterer ofte eller altid affald, sammenhold tmed de
øvrige regioner. Personer bosiddende i de øvrige regioner, især Region Hovedstaden, har i højere grad lyst til at få mere information
om affaldshåndtering ligesom de i højere grad ønsker, at deres kommune giver dem bedre mulighed for at sortere husholdningsaffald.

Blandt personer bosiddende i hus samt personer fra flerpersoners husstande, er der en større andel, der sorterer affald, hvor der
blandt personer ,der bor alene eller i lejlighed, er en mindre andel, sammenlignet med alle, der sorterer affald. Der er en større andel,
af personer, der bor alene samt i lejlighed, der ønsker mere information om affaldshåndtering samt gerne vil have, at deres kommune
gav mulighed for, at de kunne sortere deres husholdningsaffald endnu bedre.
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Sortering af affald

Q1. Hvor tit sorterer du dit husholdningsaffald?
Altid
Total
40%
Mand
Kvinde
40%
41%
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
1 person
2 personer
3 personer eller flere
Hus
Lejlighed
Sjældent
Aldrig
29%
32%
27%
25%
32%
15%
14%
18%
14%
15%
20%
34%
53%
13%
14%
18%
36%
29%
28%
19%
32%
39%
45%
40%
39%
38%
11%
31%
17%
12%
15%
17%
17%
31%
27%
30%
28%
30%
17%
49%
56%
42%
14%
27%
20%
40%
14%
23%
19%
49%
23%
35%
40%
45%
30%
28%
23%
12%
12%
27%
36%
10%
13%
12%
18%
14%
17%
24%
25%
28%
12%
14%
16%
47%
28%
16%
22%
41%
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Ofte
5%
11%
18%
21%
16%
13%
13%
13%
13%
12%
20%
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Sortering af affald

Q2. Hvor meget tror du, at du sorterer dit affald, sammenlignet med
gennemsnitsdanskeren?
Jeg sorterer mere
Total
30%
Mand
Kvinde
Jeg sorterer mindre
45%
30%
31%
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
23%
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
24%
45%
46%
44%
44%
34%
34%
33%
32%
28%
36%
22%
1 person
2 personer
3 personer eller flere
22%
16%
9%
17%
14%
7%
10%
26%
14%
8%
5%
8%
14%
21%
47%
11%
31%
24%
46%
47%
16%
16%
43%
18%
12%
42%
47%
35%
42%
29%
25%
20%
12%
12%
23%
12%
15%
11%
9%
7%
13%
8%
9%
11%
40%
50%
47%
45%
22%
46%
45%
34%
45%
48%
11%
8%
11%
4%
5%
11%
11%
11%
11%
6%
9%
5%
43%
33%
33%
20%
Ved ikke
45%
45%
32%
34%
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Hus
Lejlighed
Jeg sorterer det samme
23%
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Sortering af affald

Q3.1 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Batterier
Altid
Total
Mand
Kvinde
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
Ofte
Sjældent
Aldrig
Har ikke denne type affald
86%
84%
87%
78%
9%
3%2%
%
11%
8%
3%2%
%
3%2%-
16%
88%
89%
3% 3%%
7% 3%2%6% 4%1%-
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
87%
86%
89%
89%
85%
87%
91%
6% 2%3%
1%
9%
4%
1%11%
8% 3%10%
3%2%7% 2% 4% 6% 3%-
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
84%
85%
83%
91%
85%
11%
4%1%
%
9% 2%4%9%
5% 3%8% 1%
1%7% 5% 4%-
1 person
2 personer
3 personer eller flere
82%
86%
88%
Hus
Lejlighed
87%
83%
10%
4% 3%%
9%
3%1%8% 2%2%-
8% 3%2%10%
4% 3%
%
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Sortering af affald

Q3.2 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Glas
Altid
Ofte
Sjældent
Total
Mand
Kvinde
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
1 person
2 personer
3 personer eller flere
Hus
Lejlighed
Aldrig
71%
Har ikke denne type affald
69%
72%
60%
20%
6% 3%
1%
21%
18%
6% 3%
1%
6% 3%%
22%
11%
70%
82%
13%
72%
72%
64%
79%
73%
71%
67%
19%
20%
22%
7%
19%
19%
24%
70%
57%
5% 3%%
14%
6% 1%
1%
20%
4% 2%
2%
18%
6% 4% 12%
5% -
26%
66%
21%
6%
76%
72%
66%
5% 4%6% 1%10%
3%8%
5%1%
5% 3%4% 3%2%
7% 2%
-
21%
78%
72%
72%
68%
6% 2%
5% 3%3%1%
1%
23%
17%
22%
7% %
6% 1%
%
6% 3%
1%
19%
21%
7%
6% 2%
1%
5% %
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Sortering af affald

Q3.3 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Pap og papir
Altid
Ofte
Sjældent
Total
Mand
Kvinde
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Aldrig
71%
69%
73%
49%
21%
6% 3%-
21%
21%
7% 4%5% 2%-
33%
13%
20%
12%
75%
84%
70%
75%
67%
64%
73%
77%
71%
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
65%
1 person
2 personer
3 personer eller flere
65%
Hus
Lejlighed
Har ikke denne type affald
21%
20%
21%
35%
18%
14%
20%
22%
74%
77%
69%
73%
21%
18%
21%
4% 1%
2%4% 7% 3%5% 5% -
10%
18%
23%
75%
59%
7% 3%4%
1%10% 2%1%
-4% 5% 5% 4% 7% 2%8%
23%
19%
75%
70%
18%
26%
5% 3%2%3%
1%-
9%
4% 5% 2%4% 2%4% 2%5% -
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Sortering af affald

Q3.4 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Plastikflasker og dunke
Altid
Total
Ofte
Sjældent
42%
Mand
Kvinde
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
1 person
2 personer
3 personer eller flere
Hus
Lejlighed
Har ikke denne type affald
24%
41%
43%
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Aldrig
25%
23%
39%
41%
47%
23%
25%
39%
45%
38%
52%
47%
40%
39%
22%
18%
20%
15%
13%
1%
1%
22%
14%
18%
25%
14%
3%
10% 1%
19%
3%
17%
7% 17%
14%
1%
15%
-
19%
16%
17%
15%
12%
23%
22%
27%
21%
22%
25%
28%
21%
15%
18%
31%
23%
24%
27%
27%
20%
2%
1%
1%
17%
28%
22%
17%
13%
12%
20%
16%
26%
45%
43%
43%
41%
1%
19%
27%
37%
14%
24%
41%
43%
49%
43%
31%
19%
22%
1%
1%
8% 15%
2%
12% 1%
17%
18%
19%
13%
11%
1%
1%
1%
17%
13%
15%
%
2%
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Sortering af affald

Q3.5 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Metaldåser
Altid
Total
Ofte
Sjældent
43%
Mand
Kvinde
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
1 person
2 personer
3 personer eller flere
Hus
Lejlighed
Aldrig
Har ikke denne type affald
21%
18%
41%
45%
34%
24%
17%
19%
18%
17%
44%
50%
22%
17%
25%
22%
34%
42%
19%
27%
11%
52%
21%
41%
43%
24%
17%
34%
20%
52%
55%
43%
19%
34%
24%
30%
19%
22%
17%
17%
24%
17%
27%
22%
17%
23%
48%
30%
17%
12%
21%
24%
49%
46%
22%
24%
1%
2%
14%
12%
2%
1%
2%
17%
18%
21%
15%
17%
19%
15%
22%
46%
1%
26%
22%
37%
16%
4%
1%
26%
1%
16%
5%
15%
14%
1%
21%
13%
23%
11%
12%
9%
20%
13%
22%
19%
15%
14%
15%
16%
12%
26%
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
1%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
Sortering af affald

Q3.6 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Elskrot (Elektriske og elektroniske
produkter)
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
77%
Total
Mand
Kvinde
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
1 person
2 personer
3 personer eller flere
Hus
Lejlighed
Har ikke denne type affald
75%
79%
64%
13%
6% 2%3%
13%
12%
7% 2%2%
4%1%3%
20%
8% 2% 6%
11%
6% 2%
1%
8% 4%1%3%
80%
84%
81%
80%
68%
84%
78%
77%
77%
73%
82%
80%
77%
74%
70%
12%
4%1%
2%
10%
6% 1%
2%
17%
10% - 5%
13%
-3%
11%
4% 5% 3%
7%
11% 1%4%
17%
2%-3%
15%
6% 3%3%
11%
3%3%
1%
13%
5% %2%
12%
6% 2%4%
9%
10% 3% 4%
14%
79%
79%
81%
68%
5% 5% 5%
11%
6% 1%
2%
12%
5% 1%
2%
10%
18%
7%
5% 1%2%
3% 4%
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Sortering af affald

Q3.7 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Farligt affald (kemikalier, maling mv.)
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
81%
Total
Mand
Kvinde
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
1 person
2 personer
3 personer eller flere
Hus
Lejlighed
Har ikke denne type affald
8%
80%
83%
65%
8%
13%
3%1% 8%
7% 2%
1% 7%
3%
1%
86%
90%
84%
85%
69%
88%
82%
83%
74%
9%
3%
1% 8%
6% 1%
1% 6%
5% 2%- 8%
9%
3%2% 7%
11%
3%1% 9%
8%
4% 3%
85%
84%
86%
70%
19%
7% 2%
1%4%
4% 2%
1%4%
6% 1%
- 9%
8% 4%%3%
14%
17%
10% -2%
6% 3%1% 8%
6% 3%1% 6%
8% 1%
17%
80%
86%
85%
79%
76%
70%
2%
1% 8%
11%
3%1%
15%
6% 2%
% 6%
9% 2%
1%4%
7% 2%
1%5%
14%
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Sortering af affald

Q3.8 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Organisk madaffald
Total
Altid
Ofte
30%
Mand
Kvinde
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
29%
31%
12%
Har ikke denne type affald
21%
22%
20%
25%
29%
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
23%
11%
35%
29%
31%
32%
30%
29%
21%
16%
12%
24%
17%
25%
43%
28%
37%
24%
25%
16%
45%
44%
20%
23%
17%
14%
35%
38%
16%
42%
14%
16%
23%
20%
27%
32%
25%
18%
8%
23%
30%
35%
18%
1%
1%
2%
22%
16%
15%
27%
33%
40%
20%
24%
37%
1%
2%
24%
16%
14%
33%
32%
22%
20%
15%
41%
45%
1%
16%
24%
18%
13%
15%
17%
12%
20%
9%
32%
44%
17%
44%
24%
Hus
Lejlighed
Aldrig
15%
15%
15%
17%
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
1 person
2 personer
3 personer eller flere
Sjældent
20%
26%
49%
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
1%
2%
3%
1%
1%
1%
4%
1%
1%
2%
2%
1%
1%
2%
Sortering af affald

Q3.9 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Imprægneret træ
Altid
Ofte
Sjældent
45%
Total
Mand
Kvinde
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
Har ikke denne type affald
12%
11%
8%
46%
45%
15%
10%
29%
11%
11%
10%
42%
37%
8%
12%
57%
55%
43%
38%
13%
18%
31%
8%
8%
20%
28%
39%
6%
7%
55%
9%
11%
12%
15%
11%
14%
19%
19%
14%
11%
20%
20%
16%
41%
11%
15%
11%
19%
32%
10%
3%
18%
7% 4%
19%
7%
26%
11%
19%
12%
53%
47%
23%
9%
7%
5%
35%
8%
14%
6%
13%
8% 2%
37%
24%
10%
3%
17%
9%
7%
13%
12%
11%
7%
6%
11%
36%
40%
42%
47%
49%
40%
1 person
2 personer
3 personer eller flere
12%
9%
24%
11%
53%
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
10%
6%
11%
14%
11%
49%
54%
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Hus
Lejlighed
Aldrig
9%
14%
5%
7%
11%
6%
47%
22%
16%
15%
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Sortering af affald

Q3.10 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Lysstofrør og lavenergipærer
Altid
Ofte
Sjældent
Aldrig
66%
Total
Mand
Kvinde
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
64%
67%
Hus
Lejlighed
13%
12%
45%
15%
15%
67%
9%
7%
5%
10%
9%
8%
6%
5%
6%
13%
15%
8%
8%
83%
65%
69%
54%
13%
73%
69%
71%
58%
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
1 person
2 personer
3 personer eller flere
Har ikke denne type affald
13%
8%
63%
67%
71%
67%
59%
15%
6%
7%
7%
14%
11%
5% 2%
9%
12%
13%
14%
10% 2%
1%
10%
10%
7% 4%
10%
5%
8%
7%
15%
7%
11%
15%
11%
8%
4%
14%
6%
6%
6%
12%
6% 4% 7%
9%
9%
10%
5%
16%
16%
6% 3%
56%
12%
72%
66%
10%
12%
14%
72%
50%
11%
6% 4%
5% 2%2%
12%
14%
15%
11%
10%
9%
4% 4%
9%
7% 4%
7%
12%
5% 4%
9%
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Sortering af affald

Q4. Har du lyst til at få mere information om, hvorfor og hvordan man skal sortere
affaldet, og hvor du kan aflevere det?
Ja
Nej
Total
34%
66%
Mand
Kvinde
34%
34%
66%
66%
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
1 person
2 personer
3 personer eller flere
Hus
Lejlighed
40%
33%
32%
32%
37%
38%
44%
30%
31%
37%
60%
67%
68%
68%
63%
62%
56%
70%
69%
63%
42%
27%
30%
35%
32%
58%
73%
70%
65%
68%
37%
34%
33%
63%
66%
67%
30%
70%
45%
55%
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Sortering af affald

Q5. Ville du gerne have, at din kommune gav mulighed for, at du kunne sortere dit
husholdningsaffald endnu bedre?
Ja
Total
Mand
Kvinde
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
1 person
2 personer
3 personer eller flere
Hus
Lejlighed
Nej
57%
43%
54%
61%
46%
39%
66%
61%
44%
34%
39%
56%
71%
29%
63%
52%
55%
51%
46%
39%
37%
48%
45%
49%
54%
61%
65%
35%
56%
44%
47%
53%
57%
60%
43%
40%
57%
55%
61%
43%
45%
39%
52%
48%
71%
29%
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Statistisk sikkerhed
Sortering af affald
Statistisk usikkerhed
De procenttal, der gengives i resultatafsnittet, er behæftet med en vis usikkerhed hidrørende fra, at
man i stedet for at spørge alle i populationen kun har spurgt et mindre udvalg af dem.
Usikkerheden kan angives som 95% sikkerhedsgrænse. Det betyder, at det sande procenttal ligger med 95%
sikkerhed er følgende:
Stikprøvestørrelse
5%
eller
95%
50
75
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.200
2.000
2.500
7.000
6,0
4,9
4,3
3,5
3,0
2,7
2,5
2,1
1,9
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,2
1,0
0,9
0,7
10% 15% eller
20%
25%
30%
eller
85% eller 80% eller 75% eller 70%
90%
8,3
6,8
5,9
4,8
4,2
3,7
3,4
2,9
2,6
2,4
2,2
2,1
2,0
1,9
1,7
1,3
1,2
0,8
9,9
8,1
7,0
5,7
4,9
4,4
4,0
3,5
3,1
2,9
2,7
2,5
2,3
2,2
2,0
1,6
1,4
0,9
11,1
9,1
7,8
6,4
5,5
5,0
4,5
3,9
3,5
3,2
3,0
2,8
2,6
2,5
2,3
1,8
1,6
1,0
12,0
9,8
8,5
6,9
6,0
5,4
4,9
4,2
3,8
3,5
3,2
3,0
2,8
2,8
2,5
1,9
1,7
1,1
12,7
10,4
8,9
7,3
6,4
5,7
5,2
4,5
4,0
3,7
3,4
3,2
3,0
3,0
2,6
2,0
1,8
1,1
35%
40%
45%
eller eller 60% eller 55%
65%
50%
13,2
10,8
9,3
7,6
6,6
5,9
5,4
4,7
4,2
3,8
3,5
3,3
3,1
3,0
2,7
2,1
1,9
1,2
13,9
11,3
9,8
8,0
6,9
6,2
5,7
4,9
4,4
4,0
3,7
3,5
3,3
3,1
2,8
2,2
2,0
1,2
13,6
11,1
9,6
7,8
6,8
6,1
5,5
4,8
4,3
3,9
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,1
1,9
1,2
13,8
11,3
9,8
8,0
6,9
6,2
5,6
4,9
4,4
4,0
3,7
3,5
3,3
3,1
2,8
2,2
2,0
1,2
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.
Hvor store er baserne?
Fordeling af interview
Total
1085
Mand
Kvinde
533
552
18 - 35 år
36 - 59 år
60+ år
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
1 person
2 personer
3 personer eller flere
Hus
Lejlighed
283
485
317
151
275
52
60
203
147
62
332
161
235
243
115
258
428
399
757
318
© TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening
Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt
udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover.

similar documents