accessoriske kontrakter - Dansk Forening for Udbudsret

Report
Accessoriske kontrakter
Sune Troels Poulsen, professor, ph.d. LL.M.
[email protected]
Dansk Forening For Udbudsret
15. marts 2012
Sune Troels Poulsen
Salg / privatisering
• Hvornår foreligger der salg af en offentlig virksomhed?
• Salg af statens aktier i en virksomheden.
• Salg af den statslige virksomheds aktiver.
• Kaldes ofte privatisering.
• A – selve salget af virksomheden
• Ikke udbudspligt på grundlag af EU’s udbudsdirektiver.
• Ligebehandling og statsstøtte?
• B – Virksomhedens kontrakter med det offentlige
• Offentlige virksomheder udfører ofte arbejde for sine
offentlige ejere og med andre offentlige organer.
• Indgåelse af kontrakter før salget – ofte in-house.
• Indgåelse af kontrakter efter salget – udbudspligt.
15. marts 2012
Dias 2
Sune Troels Poulsen
Virksomhedens eksisterende kontrakter
• Virksomhedens eksisterende kontrakter med det
offentlige
• Er der et udbudsretligt problem efter salget?
• Betydelig interesse for både køber og sælger i at
fastholde kunderne og kontrakterne – afgørende
for værdiansættelsen af selskabet.
• Igangværende kontrakter med det offentlige
• Må normalt anses som accessoriske til salget.
• Kontrakterne kan normalt videreføres efter salget.
15. marts 2012
Dias 3
Sune Troels Poulsen
Kontrakter indgået op til salget
• Efter salget/privatiseringen kan det offentlige ikke
uden udbud tildele nye kontrakter til selskabet.
• Starthjælp til det nye, usikre liv på det private marked.
• Omgåelse af udbudspligten ved at det offentlige kort før salget
indgår kontrakter med selskabet?
• Sædvanlige kontrakter
• Offentlige ejere kan op til salget/privatiseringen indgå
sædvanlige kontrakter med selskabet, uanset kontrakten også
løber efter salget/privatiseringen.
• Momenter i vurderingen af, om der er omgåelse
• Er kontrakten baseret på den fremtidige ejers know how?
• Se på kontraktens begrundelse, løbetid og vilkår.
• Sag C-29/04, Kommissionen mod Østrig (Mödling).
15. marts 2012
Dias 4
Sune Troels Poulsen
Kontrakter indgået i forbindelse med salget
• Det kan være forudsat i kontrakten om
salg/privatisering, at køber i forlængelse af købet
skal udføre visse arbejder og tjenesteydelser
• Tidsmæssigt ligger udførelsen af arbejdet mv. efter salget.
• Købet er betinget af udførelsen.
• Dermed udføres arbejdet mv. reelt for den offentlige sælger.
• Klassificering – virksomhedssalg eller omgåelse
• Salg/privatisering af en offentlig virksomhed, hvor
kontrakten med det offentlige er accessorisk til salget?
• Omgåelse af pligten til at udbyde offentlige kontrakter, ved
at kontrakten indgås samtidig med salget af virksomheden?
15. marts 2012
Dias 5
Sune Troels Poulsen
Kontrakter indgået i forbindelse med salget
• Udgør kontrakten en uadskillelig del af salget af
virksomheden?
• Ja => reelt et virksomhedssalg, kontrakten er accessorisk til
salget og dermed er der ikke udbudspligt for kontrakten.
• Nej => reelt en fritstående kontrakt, som er udbudspligtig.
• Eksempel
sag C-145/08 m.fl. Club Hotel Loutraki
• Aktiviteten var økonomisk helt underordnet i forhold til værdien af
salget.
• Bevisbyrde på den offentlige ejer for at kontrakten er accessorisk.
• Eksempel
sag C-215/09, Mehiläinen
• Kontrakten kunne uden problemer udskilles fra salget.
• Relativt skrappe krav til beviset for at aftalen ikke kan adskilles.
15. marts 2012
Dias 6
Sune Troels Poulsen
Ligebehandling og statsstøtte?
• A – selve salget af virksomheden
• Salget er ikke omfattet af udbudsdirektiverne.
• Står staten frit ved valget af køber til virksomheden?
• Salget er omfattet af EUF-traktaten.
• Forpligtelse til ligebehandling og gennemsigtighed.
• Forpligtelse til offentlighed ved salget?
• Har staten opnået markedsprisen for virksomheden?
• Forbud mod at yde statsstøtte i forbindelse med salget.
• Udbud af virksomheden => formodning om markedspris.
• Direkte henvendelse til mulige købere => mulighed for
statsstøtte og formentlig pligt til anmeldelse til Kommissionen.
15. marts 2012
Dias 7

similar documents