Visma - Agile erfaringer

Report
Udviklingsprojekter
på den agile måde
Visma-koncernen
Ledende leverandør af produkter og ydelser som
forbedrer effektiviteten
Software
Økonomisystemer
Fakturahåndtering
Salgs- og
kundedialog
Rapportering
og analyse
eHandel
Detail itløsninger
It-løsninger til
detailkæder
Implementering og
uddannelse
Support,
service og
vedligehold
Hardware
BPO
Regnskab og
Løn
Inkasso
løsninger
Projekter og
Rådgivning
Økonomi og løn
Debitorstyring
Rådgivning
HR
Fakturaservice
Løsninger
Bemanding
Kreditoplysning
CollectorsOnline TM
Application
management
Introduktion
Erfaring med brug af ”agile kontrakter” i itprojekter – set fra leverandørens side
Hvor agil har du mulighed for at være i det konkrete
projekt (tid, pris, omfang)?
Hvad er der sket med kravspecifikationen?
Hvilke roller og ansvar har kunden og leverandøren i
et agilt projekt?
Hvad betyder det for leverandøren og for kunden,
at projekteamet sidder sammen?
Hvordan anvendes ændringshåndtering og
test/godkendelse i et agilt projekt?
Bragt af:
Michael Holk Wätjen
Salgs- og marketingdirektør
Visma Sirius
20 års erfaring som sælger
og forretningskonsulent
Formand for IT-Branchens
Udvalg for Digital Forvaltning
Medlem af ITST
arbejdsgruppe om Ny agil
standardkontrakt for
offentlige it-projekter
Agil softwareudvikling
Hvor agil er du i dag?
5
Image: Boaz Yiftach / FreeDigitalPhotos.net
4
3
2
1
1
2
3
4
5
Hvor agil er du i dag?
Scope
Deadline
√
Kvalitet
Pris
√
Passer kontrakterne til agile projekter?
”K03” fokus
Den agile metode gør op med den opfattelse, at man kan
forudse et projekt og dets præcise udformning fra starten.
Den agile metode bygger på principper om hyppige
iterationer og fleksibilitet og samarbejde mellem kunde og
leverandør i hele udviklingsprocessen.
”Anvendelse af den agile udviklingsmetode er et vigtigt
bidrag til bedre styring af it-projekter. I mange tilfælde
kan metoden sikre, at et it-projekt rent faktisk opfylder de
forretningsmæssige mål og - nok så væsentligt - undgå at
et projekt kører helt af sporet”
(fra det tidligere IT- og Telestyrelsen)
Hvad er der sket med kravspecifikationen?
Kravspecifikation -> Behovsopgørelse =
-Absolutte krav
-Andre krav
-Business case
-Forretningsmæssige mål
=> prioriteter i forhold til iterationer
=> leverandøren forstår bedre mål/formål med
projektet
=> forretningsmæssig rådgivning
Styregruppe
Fremdift /
Statusrapport
Kommisorium
Kunde
Leverancestyregruppe
Start af Projekt
Projekter
Fremdift /
Statusrapport
PRINCE2 – projektleder
SCRUM – Product Owner
(Kunde)
Ledelse af et Projekt
PRINCE2
Levere en
Arbejdspakke
Styring af en Fase
PRINCE2 – projektleder
(Leverandør)
Færdig
Arbejdspakke
Styring af Produktleverancer
Acceptere en
Arbejdspakke
Levere en
Arbejdspakke
PRINCE2 – teamleder
SCRUM – SCRUM Master
(Leverandør)
SCRUM
Udføre en Arbejdspakke
Projektteam
(Kunde og Leverandør)
Det er sådan vi arbejder!
24 timer
2-4 uger
Product Backlog
Sprint Backlog
Sprint
Produkt
Product Owner (Kunde)
In a nutshell
@ Planning meetings
@ Review meetings
@ Daily Scrum meetings
@ Restrospective meetings
Jeg definerer produktet
Jeg varetager business casen
for produktet
Jeg prioriterer, hvad der skal
udvikles
Jeg accepterer eller afviser
leverancer
@ The Backlog
Scrum Master (Leverandør)
In a nutshell
@ Planning meetings
@ Review meetings
@ Daily Scrum meetings
@ Restrospective meetings
Jeg sikrer, at teamet kan
arbejde effektivt og fjerner
forhindringer
Jeg fremmer samarbejde på
tværs af roller og grænser
Jeg beskytter teamet
Jeg sikrer, som navigator, at
teamet følger Scrum processen
Jeg fungerer som ambassadør
for teamets værdier
@ The Backlog
Processen
Fase /Release Planning
Sprint Demo
Sprint Planning
Sprint retrospective
Daily Scrum
Metoder
Planning Poker estimering
Pomodoro styring
Backlog Grooming
User Story beskrivelser
Velocity beregning
 Unit testing og continuous
Integration
Artefakter
Product Backlog
Sprint Backlog
Task Board (burndown chart)
Impediment list
Modenhed… det slipper vi ikke for!
Krav til Modenhed
-Beslutninger
-Prioriteter
-Planlægning af iterationer
-Absolutte krav
-Andre krav
Projektteamet skal sidde sammen!
Hvad betyder det for:
- Kulturen
- Arbejdstider
- Omgangstone
- Frokost, kaffe, frugt
- Transporttid
-m.m.
=> Husk at ”sælge hele
pakken” til projektteamet
Ændringshåndtering er næsten som vi plejer, men…
Regler for ændringshåndtering!
- ”Agile ændringer” – inklusive i
kontraktsum, fremadrettede
- ”Egentlige ændringer” - ikke inklusive i
kontraktsum, reel udvidelse af scope eller
ændring af tidligere leverance
Test og godkendelse er ikke som vi plejer…
Regler for test og godkendelse
-Bindende
-Endelig
-Betalingsforpligtende
-Ibrugtagning? Skal kunne ibrugtages, men
ikke nødvendigt at det bliver det
-Spørgsmål: Hvem har bemyndigelse til at sige
god herfor?
Vil du vide mere?
Kom godt i gang
Vi fortæller om vores egne erfaringer med, hvad det vil sige at
arbejde agilt, og giver jer et indblik i teorien bag agil udvikling.
Udbudsrådgivning
Vi udarbejder udbudsmaterialet til et agilt drevet it-projekt i
samarbejde med jer.
Agil hjælp til selvhjælp
Vi hjælper jer med at håndtere jeres agile it-projekt overfor
jeres leverandør, herunder at udfylde rollen som Product Owner.
PRINCE2 og Scrum
Vi sammenkobler jeres brug af PRINCE2 med Scrum for at sikre
den rette organisatoriske forankring (roller og ansvar).
Tak for opmærksomheden!

similar documents