Fra Jægerkorpset til Balletten!

Report
Fra Jægerkorps til Balletskole!
Bevægelse – god/dårlig
Bevægelsesanalyse
Anvendelse af bevægelsesanalyse
i diagnostik og behandling
Etiske dilemmaer som fysioterapeut i elite miljøer
Theresa Jarvis
• Uddannet fra ”Arts
Educational School”,
London
• Solist ved English National
Ballet, Berlin Ballet og Den
Kongelige Danske Ballet.
• Pilates instruktør
• Underviser på Den
Kongelige Danske Ballet
• Underviser og leder på Det
Kongelige teaters
balletskole i Holstebro
Jacob Iversen
• Fysioterapeut
• Diplom træner
• Certificeret Sports
Fysioterapeut fra
University of Bath, England
• Underviser for DIF og Team
Danmark
• Egen klinik i Aalborg
(www.movementlab.dk)
Hvad er god og dårlig bevægelse?
Hvorfor god og dårlig bevægelse?
Hvorfor god og dårlig?
• Øget tendens til thoracal kyfose og lumbal
lordose med øget mængde træning (Wojtys et al.
2000)
• 60-70% elite udøvere (ift. 30% ved kontrol) havde
degenereret discus lav lumbalt (Kaneoka et al.
2007, Hangai et al., 2008)
• 50-60% af sports udøvere med LBP havde
Spondylolysis (Standaert & Herring, 2000)
• 30-50% forøget chance for vertebral endplate
degeneration (Rachbauer et al., 2001)
God og dårlige bevægelse?
Konsekvenser af dårlig bevægelse!?
• 7 ud af 10 elite
svømmere i 20-25 års
alderen viste
degeneration i nederste
disc i ryggen.
• 3 ud af 10 viste det i en
normal befolkning.
God og dårlig bevægelse?
God og dårlig bevægelse?
God og dårlig bevægelse?
God og dårlig bevægelse?
God teknik
- Kraft
produktion?
- Præcision?
- Skades risiko?
- Æstetik?
Hvad kræver god teknik?
Hvad kræver god teknik?
Arbejdskrav
Kapacitetsanalyse
Bevægelsesanalyse
Hvad kræves der af kroppen?
Hvad bestemmer god og dårlig bevægelse?
3 forskellige elementer af ballet:
1. De studerende kommer med deres bud, på de
fysiske krav til kroppen i de forskellige
bevægelser?
2. Theresa beskriver hvad hun kikker efter og hvad
der kræves  diskussion af kommunikation i fys
miljø ift. De miljøer vi arbejder med.
3. Fælles debat:
God og Dårlig bevægelse i forskellige
perspektiver (udøveren, træneren,
sporten/arbejdet, kroppens, fys miljøet,
forældrenes osv.)
Indlæring af bevægelse
Indlæring og korrektion af bevægelse
• 1000 dendrit
ændringer pr. sek.
hele livet.
• Potentialet er stort
hele livet.
• Der er stort set
samme reaktion
motorisk og
intellektuelt.
Indlæring med feed-back
• Der er 80-90%
forøget indlærings
hastighed med feedback
(Lundbye-Jensen, Leukel & Nielsen, 2009)
Indlæring ved øvede og uøvede
• Indlæringshastigheden er
højere ved
uøvede end
øvede.
• Reindlæring efter
indlæring af
andre
bevægelser er
svære for øvede
end uøvede.
Automatisering af bevægelser
• Automatiseringen af
en bevægelse
forstyrres af ny
indlæring
umiddelbart efter 1.
teknik seance.
• ”Fordøjelsestid” ser
ud til ca. at være 3-4
timer.
• Søvn er mest effektiv
i Automatisering/
konsolidering af
bevægelse.
Teknik ændring
• Udførsel af den bevægelse
der ønskes ændret,
umiddelbart før den
ændres til det korrekte,
øger muligheden for
korrekt udførsel og
konsolidering/
automatisering af den nye
bevægelse.
Undervisnings eksempler
• Der vises eksempel fra Theresas undervisning.
Konklusion på indlæring af bevægelse
• Giv feedback
• Optimal konsilodering af
indlært bevægelse tager ca. 34 timer - søvn konsoliderer
bedst.
• Ved teknik korrektion øges
indlæringen, ved udførsel af
den forkerte bevægelse
umiddelbart før den korrekte.
• Konsolidering af meget
ensidige bevægelsesmønstre
kan hæmme indlæringen af
andre.
Compliance ift. Fysioterapi
• Visuel og taktil feedback
øger Compliance ift.
verbal.
• 70% af udleverede
øvelser udføres ved
nedskrivning af disse –
14% ved verbal
beskrivelse!
(Schenk et al. 2005, Webborn et al. 1997)
Undersøgelse/Behandlings Feedback
Undersøgelse/ Behandlings Feedback
Skader i Ballet
Hvad kunne i forstille jer?
– Arbejdskrav for ballet!
– Kapacitetsanalyse………………
……..Problemer!
Skader i ballet
• 93.1% reporting a history of nontraumatic injuries and
41.4% reporting a history of traumatic injuries (Coplan, 2002)
• Discomfort (!!) in the lumbar spine (88%), the knee (80.5%) and the ankle
(74%) (Arendt & Kerschbaumer, 2003).
• Hip injuries form about 7-14%, Knee injuries 10-20% (Ballerinas appear to
have less leg strength than other groups of athletes) – (Reid, 1998)
• Most common injury was strains and inflammations (!!) - lower ex.(64%),
Torso (24%)
• 73% when performing jumps and lifts.
• 54% started up after a injury with pain, swelling and/or instability (Arendt
& Kerschbaumer, 2003)
• Ballet dancers have a greater risk of injury if they reach a turnout position
that is greater than their available bilateral passive hip external rotation
range of motion -LBP and Lower ex. Overuse. (Coplan, 2002)
• Number and severity of nontraumatic injuries were associated with
reduced functional turnout (Negus et al. 2005)
Genoptræning
Styrke, Stabilitet og Mobilitet
Vægtningen afhænger af differencen mellem
arbejdskrav og kapacitetsanalyse.
Man bør i sine test skabe sig et overblik over styrke,
stabilitets og mobilitets niveauet, og holde dette
op mod kravene i idrætten/arbejdet. Evt. se
patienten i sin primær funktion – den ultimative
test!
Ved ønsket om teknik ændring i en genoptræning,
er teknik indlæring afgørende (Willy & David,
2011)
Fysioterapeutens rolle i elite miljøer
OL svømmer (under 18 år) har haft
smerter i højre knæ og kommer
med dette umiddelbart før
landholds træningslejr.
Der er patellafemorale smerter,
men også en fleksions defekt
på 10-15 grader.
Hun og landstræneren instrueres i
at hun ikke skal løbe, hoppe og
svømme benspark under
træningslejren.
Ved starten af træningslejren
konstaterer landstræneren at
det knæ ikke fejler noget, og
hun får at vide at hun skal være
med i alle aktiviteter på
træningslejr.
Ved hjemkomst er hendes smerter
tiltaget!
Fysioterapeutens rolle i elite miljøer
Fysioterapeuter skal sikre
god og sikker
behandling
(Autorisationsloven for
sundhedspersonale)
Sikre forsvarlig udvikling af
eliteidrætsudøvere
fysisk, personligt og
socialt (Lov om elite
idræt)
Fysioterapeutens rolle i elite miljøer
En soldat har brækket fibula
under en øvelse, han har
fået nedsat dorsalfleksion
og let artrose i ankelen.
I slut fasen af behandlingsforløbet har han fortsat
smerter, og jeg får jeg et
indtryk af at han gerne vil
trække tiden for at nå
pensionsalderen (1½ år til!)
Hvad skal jeg oplyse til min
arbejdsgiveren
(administration) og
soldaten.
Fysioterapeutens rolle i elite miljøer
Fysioterapeuter kan kun
videregive
informationer fra et
behandlingsforløb ved
samtykke fra patienten.
(Autorisationsloven for
sundhedspersonale)
Fysioterapeutens rolle i elite miljøer
Landstræner har bestilt
kosttilskud og medicin på
internettet fra USA, som
sendes til træningslejr i
Spanien (uden lægelig
godkendelse – medicinen
er ikke på dopinglisten.)
Træneren udleverer dette,
atleten spørg mig om de
skal tage det!
Fysioterapeutens rolle i elite miljøer
Kun læger må udleverer
medicin til andre
(Autorisationsloven for
sundhedspersonale)
Fysioterapeutens rolle i elite miljøer
Træner agerer ekstremt
diktatorisk og der er
daglige skide baller under
træningslejr i udlandet.
Atleterne er meget påvirket
og presset.
De henvender sig til dig for
at få råd!
Fysioterapeutens rolle i elite miljøer
Team Danmark er en
selvejende institution, der
har til formål at udvikle
dansk eliteidræt på en
socialt og
samfundsmæssigt
forsvarlig måde.
Sikre en forsvarlig udvikling
af eliteidrætsudøvere
fysisk, personligt og
socialt.
(Lov om eliteidræt)
Konklusion
• God og dårlig bevægelse defineres af arbejdskravene og
kapacitetsanalysen, samt hvilket perspektiv man har med bevægelsen.
• Fysioterapeutens rolle er at definerer mobilitet, stabilitet og styrke, i
forhold til arbejdskravene og kapacitetsanalysen, og ud fra dette
optimerer kapacitetsanalysen.
• I forbindelse med skaden, skal man vurderer hvad der er tabt (mobilitet,
stabilitet og/eller styrke), samt den generelle kapacitetsanalyse i forhold
til arbejdskravet, og ud fra dette lave en genoptræningsplan.
• Teknik indlæring er alt afgørende for at ændre etableret bevægelse.
• Indenfor elitære miljøer er fysioterapeuten ofte den eneste der arbejder
under autorisation, og den eneste der taler ”kroppens sag”.
• I forbindelse med aktuelle eller potentielle skader, er det fysioterapeutens
ansvar at oplyse patienten, træner, forælder osv. Om risikoen (evideret!),
og dermed leve op til sit autorisationsmæssige ansvar, men også dermed
placerer dette ved dem som evt. trodser dine anbefalinger.

similar documents