På vej mod en innovativ offentlig sektor ved leder af CLIPS

Report
På vej mod en innovativ
offentlig sektor
Eva Sørensen
Leder af CLIPS
Roskilde Universitet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hvorfor taler alle om
Temaer
offentlig innovation?
Hvad er offentlig
innovation?
Hvad er samarbejdsdrevet
innovation?
Innovationsprocessens
faser
Nye lederroller
Nogle danske
forskningsresultater




Der er et gab mellem Hvorfor fokus på
forventninger og
innovation netop nu?
ressourcer
Vi kan ikke lukke gabet
gennem
effektiviseringer
Den offentlige sektor
må ’work smarter not
harder’
Sætter kvalitet og
indhold i opgaveløsningen i centrum
???
???
???
Definition:

Udviklingen,
realiseringen og
spredningen af nye
kreative ideer
◦ Radikal eller
inkrementel
◦ Projekt eller
mainstreaming
Forskellige typer
innovation:






Nye arbejdsredskaber, der
fremmer kommunikation eller
gør arbejdet lettere
Nye arbejdsgange, der ændrer
på, hvem der gør hvad,
hvornår
Nye opgaver: ændring af
arbejdets indhold
Nye visioner: nyt syn på, hvad
formålet med opgaven er
Nye strategier: nye kreative
måder at nå målene
Nye roller: nye selvforståelser
og forventninger til andre
Hvad er offentlig innovation?
Hvad er samarbejdsdrevet
innovation?


Opgør med innovationshelte
Definition: Når innovation
bliver til i et samspil mellem
forskellige relevante og
berøre parter i og på tværs af
organisationsgrænser
◦ Politikere, administratorer,
medarbejdere, brugere og
private aktører
◦ offentlige institutioner og
niveauer og private
organisationer

Når forskellighed mødes kan
der skabes forstyrrelser og
ejerskab
Samarbejdets
betydning
Spredning
af innovative
tiltag
Generering
af gode ideer
Implementering af
de bedste
ideer
Udvælgelse
af kreative og
lovende ideer
Mangfoldighed
af ideer
 Kvalificeret
risikovurdering
 Ejerskab skaber
engagement og
mindsker
modstand
 Mange
ambassadører

Faser i innovationsprocesser
Hvordan ledes samarbejdsdrevet innovation?
Innovationsledelse er
ledelse af processer,
som man ikke ved hvor
ender
Opgaven:
• Skabe
• Understøtte
• retningsgive
innovative
samarbejder
Innovationsledelse
Convener
Aktører
Facilitator
Interaktion
Katalysator
Samarbejde
Ledelsesopgaven
Innovation

Convenerrollen:

Facilitatorrollen:

Katalysatorrollen:
◦ Skabe momentum, sætte holdet, etablere
arenaer, sikre ressourcer, fordele roller,
klargøre proces og afstemme
forventninger
◦ Understøtte processen, skabe gensidig
tillid, udvikle fælles forståelsesrammer,
løse eller mediere konflikter og fjerne
forhindringer for samarbejde
◦ Anlægge nye vinkler på problemerne,
konstruere trusler, bringe ny viden i spil,
forstyrre vante omgangsformer og
processer, anspore til forandringslæring,
håndtere risici og fjerne forhindringer for
innovation
Innovationslederroller





Der er kommet godt gang innovationsbestræbelserne i Danmark
Initiativer kommer både nedefra og oppefra
Survey viser, at danske ledere mener, at de selv
og deres medarbejdere er den væsentligste kilde
til innovation
Innovationseksperter vurderer, at offentlige
ledere mangler kompetencer samt at det er
afgørende at brugere og politikere bliver
inddraget
Casestudier viser, at brugere og politikere kun
inddrages i begrænset omfang samt at der er
problemer med at mainstreame projekterfaringer
Nogle af CLIPS’ forskningsresultater




Sørensen og Torfing
(red): Samarbejdsdrevet
innovation i den
offentlige sektor
DJØF Forlaget, 2011
Udsalgspris 450 kr.
Medlemspris 360 kr.
Til den der vil vide mere…

similar documents