Billeder af det uvirkelige liv: Gysets univers

Report
Billeder af det uvirkelige liv -
Gysets handling
Tekst: Rikke Schubart: I lyst og død, pp: 84-91
Gysergenrens udfordring…
Virkemidler til fastholdelse
• Spændingsformer
•
•
Chok (Surprise)
Spænding (Suspense)
• ET SPØRGSMÅL OM VIDENSDISTRIBUTION…
VED TILSKUEREN MERE ELLER MINDRE
MONSTERET
HAR HAN EN KNIV
HVEM VED HVAD HVORNÅR?
TILSKUEREN
OFFERET
VED OFFERET MERE ELLER MINDRE
HAR HAN IKKE EN KNIV
VED MONSTERET MERE ELLER MINDRE
Suspense
Tilskueren ser at
monsteret går ind i køkkenet.
Der fokuseres på,
at den unge mand
IKKE ved noget.
Den unge mand går fra
soveværelset NED i køkkenet
for at hente et glas vand
Monsteret
overfalder
den unge mand
Tiden anvendes til at holde tilskueren på pinebænken.
Tilskueren ved at angrebet kommer,
men ved ikke HVORNÅR?
Surprise
Tilskueren følger den unge
kvinde.
Alt er tilsyneladende ok
Pludselig ud af intet overraskes
hun af en kat.
Ideal-historien
ORDEN
UORDEN
Monsteret bringer
tryghed i fare
Opgøret med monsteret
genopretter status quo
ORDEN
William Friedkin: Exorcisten 1973
ORDEN
UORDEN
Djævlen viser sig
i den lille pige
Præsten uddriver dæmonen
med exorcisme
ORDEN
A. Videnskabsmodellen
Noel Carroll: The philosophy of Horror
Aktørerne:
Videnskabsmanden
Eksperimentet
Monsteret
Katastrofen
Hensigten:
Overskridelsen af grænsen mellem:
Normal/Unormal
Moral
Ambitioner
Forkert brug af videnskab
B. Konfrontationsmodellen
Noel Carroll: The philosophy of Horror
BEGYNDELSEN
OPDAGELSEN
BEKRÆFTELSEN
Etablering af
fiktionens
normalitet
Præsentation af
monsteret
og de værdier
fiktionen
ønsker at tematisere
som monstrøse
Protagonist forsøger
forgæves at
overbevise
autoriteters (tredje
part) om monsterets
irrationelle eksistens
KONFRONTATION
Konfrontation med
monsteret. Symbolsk
bilede af fiktionens
opfattelse af
anvendelse af
legitim/illegitim vold
Tre typer af historier
Andrew Tudor
•
Videnskabsmodellen
–
•
Monsteret er et resultat af videnskaben
Invasions-modellen
–
•
Monsteret overskrider grænsen mellem kendt/ukendt ved uindbudt at invadere den
menneskelige verden
Metamorfose-modellen
–
–
Overskridelse af grænserne (menneskets/monsteret handler).
Menneskets transformeres til et monster
Transformationsmodellen – Identitet i
forandring
Rikke Schubart
Indgangsposition
En tilstand
præget af
mangelfuldhed.
Utilfredshed
Udviklingsposition
Situationen er ude af kontrol.
Bruddet med den rationelle orden er et
varsel om,
at vi bevæger os fra det bevidstes rationelle
orden til det ubevidstes irrationelle orden.
Udgangsposition
Tilbagevenden til
bevidstheden,
men i forandret
form.

similar documents