Oplæg i Middelfart

Report
Agenda
• Er der effekt ved sundhedsfremme
projekter?
•
•
•
Effektmåling
Involvering af ledelsen og mellemlederne
Uddannelse af forandringsledere
(nøglemedarbejdere)
• Forskningsprojekt i samarbejde med
Syddansk Universitet
•
Resultater.
Er der effekt ved sundhedsfremme projekter?
> Vi ved, at sunde medarbejdere er mere
produktive, levere højere kvalitet i deres arbejde,
er mindre syge og mindre stressede samt at de
har mere energi og tænker klarere
> Så JA, MEN hvordan opnår vi det?
Effektmåling
> Businesscases
> Målformulering med formål, leverancer og
succeskriterer i form af et målhierarki
> KPI´er
> Balanced Scorecard
> M.fl.
Effektmåling af sundhed på arbejdspladsen
Involvering af ledelsen og mellemlederne
> Dokumentationen er tydelig – sundhedsprojekter
dør efter 3 – 6 måneder pga. manglende
organisering af indsatserne på arbejdspladsen
samt involvering af medarbejderne i meningen
med indsatserne
> Det er ledelsen i samarbejde med mellemlederne,
der skal realisere strategier og er ledelsen og
mellemlederne ikke en del af sundhedsarbejdet
bliver det ikke prioriteret.
Hvordan involverer vi ledelsen og mellemlederne?
> Det skal forankres på øverste niveau og der skal
placeres et projektlederansvar centralt i
virksomheden
> Involvering i form af seminarer og/eller kurser er
nødvendigt.
Hvordan praktiserer ledelsen og mellemlederne
SundhedsLedelse?
> Involvering i forhold til mening
– Viden og redskaber til at praktisere SundhedsLedelse
– Hvornår er jeg en succes?
> Ledelsen og mellemlederne skal gøre plads til
arbejdet med sundhed på personalemøder og
andre fælles fora
> Lederne skaber forudsætninger, rammer og
strukturer, der gør det let for medarbejderne, at
træffe et sundt valg
– Hvad er sundhed for os som virksomhed/institution?
Uddannelse af nøglemedarbejdere
> Uddannelse af nøglemedarbejdere til at igangsætte
aktiviteter og motivere kollegaer løbende
– Adfærdsændringer sker i de nære relationer
> Nøglemedarbejderne skal have tid i deres
stillingsbeskrivelse til sundhedsarbejdet
– Synlighed
> Nøglemedarbejderne skal vide hvornår de er en
succes og have krav til leverancer i deres arbejde.
Sundhed på arbejdspladsen som forandringsprojekt
> Syddansk Universitet og PreviaSundhed
– Vejledere: Professor Gisela Sjøgaard
(Sundhedsvidenskab) og Professor Pernille Eskerod
(Samfundsvidenskab)
> Målgruppe: 400 fuldtidsansatte kontoransatte på 3
offentlige og 2 private virksomheder
• Varde Kommune
• TDC (Sønderborg)
• Socialstyrelsen (Odense og København)
• Nestlé
• Esbjerg Kommune.
Formål
> Ph.d. projektets formål er at undersøge om en 2årig alsidig motionsindsats (intelligent motion) har
en positiv indflydelse på kontormedarbejderes
effektivitet (produktivitet og kvalitet)
–
–
–
–
–
Sygefravær
Individuelle sundhed
Personaleomsætning
Selvvurderet produktivitet (preesenteisme)
Sundhedsøkonomi.
Delformål
> Drive interventionen som et forandringsprojekt,
som sikrer forankring (ejerskab), implementering
og effekt under og efter projektet
– Uddannelse af SundhedsAmbassadører på alle
arbejdspladser. Én SundhedsAmbassadør pr. 12
ansatte. SA´erne har 2 timer til rådighed om
ugen til deres arbejde (motivere
interventionsgruppen til at dyrke motion)
– SundhedsLedelse: Alle ledere, der har
medarbejdere med i projektet er på ½ dags
seminar omkring SundhedsLedelse.
Intervention
Alle
> Spørgeskemaundersøgelse (før, midtvejs og efter den
2 årige intervention)
> Sundhedsundersøgelser (før, midtvejs og efter den 2
årige intervention)
Interventionsgruppe (Sundhedsstyrelsens anbefalinger)
> Intelligentmotion: 40 – 60 minutter organiseret
træning én gang om ugen med høj intensitet i
arbejdstiden
> 30 minutters individueltræning 6 gange om ugen med
moderat intensitet i fritiden.
Resultater
> Intelligentmotion virker, men kun hvis det er del af
arbejdstiden og med instruktør
> Nøglemedarbejderne gør en forskel i forhold til
deltagelse
– Løbende motivation
– Del af et fællesskab
– Virksomheder der har været i gang i 1.5 år – det er blevet
en rutine.
Resultater
> Samtlige mellemledere i projektet anså det som en
vigtig del af deres rolle, at de gennem holdninger
og adfærd signalerer at sundhed er vigtigt overfor
deres ansatte
> Det fremgår tydeligt af undersøgelsen at
mellemledere, der har deltaget i ledelsesseminar
om SundhedsLedelse giver udtryk for klarhed
omkring deres rolle
> De nøglemedarbejdere der har haft deres leder
med på lederseminar oplever klar rollefordeling og
ejerskab for projektet
– Vi kan måle det direkte i deltagelse og forbedringer!!!!
Interessante citater fra deltagende ledere og
mellemledere
> ”Det er en udfordring at arbejde med
sundhedsfremmende og forebyggende indsatser,
som på en elle anden måde går tæt på den enkelte
medarbejder og deres private holdninger”
> ”Skelnen mellem, hvad der er medarbejdernes
ansvar, og hvad der er ledelsens ansvar er svær”
> ”At finde den rette balance mellem arbejdet med
sundhed i forhold til de opgaver som vi skal løse”.

similar documents