Bærertilstand af gule stafylokokker

Report
Bærertilstand af gule stafylokokker i næse og svælg blandt
raske danskere og sammenhængen med en CCR5 variant
Joseph Khoa Dinh1, Lise Erikstrup2, Cecilie Juul-Sørensen1, Ole B. Pedersen3, Robert L. Skov4, Mikkel S. Petersen1,
Henrik Ullum5, Bjarne K. Møller1, Henrik Hjalgrim6, Svend Ellermann-Eriksen2, Christian Erikstrup1
1Klinisk
Immunologisk Afd., AUH
2Klinisk
3Klinisk
Immunologisk Afd., Næstved sygehus
4Mikrobiologi
5Klinisk
Immunologisk Afd., Rigshospitalet
6Epidemiologisk
Mikrobiologisk Afd., AUH
og Infektionskontrol, SSI
forskningsafdeling, SSI
Kort om mig – 5 H’er
• Hvem:
Joseph Khoa Dinh
• Hvad:
Lægestuderende (færdiggjort 9. semester)  forskningsår
• Hvor:
Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
• Hvornår:
September 2013 – august 2014
• Hvorfor:
Modtaget bevilling fra Bloddonorernes Forskningsfond: 48.000 kr.
•
Min chef 
Christian Erikstrup
Disposition
1. Introduktion og baggrund
2. Formål
3. Metode
4. Foreløbige resultater
5. Konklusion og perspektiver
6. Spørgsmål
Baggrund
Bærertilstand af gule stafylokokker
Infektioner forårsaget af gule stafylokokker
• Ca. 30% af den raske befolkning er bærere i
næsen asymptomatisk.
Gule stafylokokker er blandt de hyppigste
mikroorganismer, der forårsager infektioner på
hospitalerne:
•
•
•
•
•
•
Simple hudinfektioner
Bylder
Lungebetændelse
Knoglebetændelse
Betændelse i hjerteklapper
m.m.
Baggrund
C-C kemokin receptor type 5 (CCR5)
Receptor (“Lås”)
CCR5 er overvejende udtrykt på
overfladen af kroppens immunceller
Funktion (“nøglen”)
Binder sig til molekyler, som leder
vores immunceller til områder i
kroppen med behov for bekæmpelse
af vira/bakterier.
Alternativ funktion:
• HIV infektion
• Toksin fra gule stafylokokker
Baggrund
CCR5-∆32 variant:
 medfører en “deform”-CCR5 receptor (sv.t. “udskiftet låsen”)
 konsekvens: de sædvanlige “nøgler” kan ikke binde sig til den “deforme” CCR5-type
 ∆32-variationen giver en vis beskyttelse imod HIV
Hvorfor er det relevant for os?
CCR5-∆32 variationen er hyppig forekommende i Norden
• 21% blandt danske bloddonorer (18.500 donorer i DBDS)
• Kopper menes at være årsag til selektionen af ∆32-variation
• ~ 400.000 europæer dræbt af kopper i slut 18. århundrede
Formål
 Undersøge om CCR5-∆32 variation er forbundet med bærertilstanden af gule
stafylokokker i næse og svælg.
 Beskrive forekomsten af gule stafylokokker i næse og svælg blandt
bloddonorer.
Metode
Klinisk Immunologisk Afdeling - Blodbanken
• Inklusion og podning af bloddonorer i DBDS
• Gemmer blodprøver (mhp. Bestemmesle af CCR5-variation)
• Forventet 2.000-3.000
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
• Dyrkning af prøver mhp. stafylokokker
Resultater (foreløbige)
• Inklusion af bloddonorer er ikke færdig.
Figur 1: S. aureus bærertilstand udtrykt i % ift. samlet studiepopulation
Resultater (foreløbige)
Opformeringsbouillon
S. aureus positive = 151
Primær dyrkning
Opformeringsbouillon
65%
35%
22%
13%
Svælg
Næse
Konklusion
• Forekomst af gule stafylokokker blandt bloddonorer er høj og sammenlignelig
med andre studier på raske personer.
• Flere er bærere i svælget end i næsen.
• Opformeringsbouillon øger detektion af gule stafylokokker betydeligt.
Perspektiver
• Øger forståelsen af samspillet mellem vært og bakterie
- danne grundlag for bedre forebyggelses- og behandlingsmuligheder
• Afklaring af bærertilstands helbredsmæssig effekt
- CCR5-∆32 variationens rolle i dette
- Helbredsregistre (Landspatientregistret, Receptregistret m.m.)
• Mulighed for yderligere at undersøge andre immunologiske faktorer, som har betydning for bærertilstand
med gule stafylokokker (Ph.D.-projekt)
• Mulighed at undersøge transfusionskomplikationer og sammenhængen med bærertilstanden med gule
stafylokokker (Ph.D.-projekt)
• Følge bloddonorer og sammenligne risikoen for invasive infektioner mellem bærer og ikke-bærer af ∆32
variationen (Ph.D.-projekt)
TAK!
• .. for jeres opmærksomhed
• .. for jeg måtte komme
• .. Kæmpe stor TAK til Bloddonorernes Forskningsfond!
Spørgsmål
Kontakt info:
• e-mail:
• mobil:
[email protected]
60 60 09 53

similar documents