Hent Lars Goldschmidts præsentation fra konferencen

Report
Lars
Goldschmidt
Dannelse og livsduelighed
Dannelse og livsduelighed
i et arbejdsmarkedsperspektiv
Lars Goldschmidt DI
26.
okt.
12
Lars
Goldschmidt
Dannelse og livsduelighed
26.
okt.
12
• Nutidens dannelsesbegreb (den store danske
encyklopædi)
• Set i et idéhistorisk tilbageblik har det pædagogiske
dannelsesbegreb altid været brugt til at rette op på en eller anden
form for ensidighed. En fremtidig forvaltning heraf omfatter
derfor også spørgsmålet om at finde frem til den rette balance i
dannelsesindholdet mellem de sider i dannelsesbegrebet, som
ovenstående gennemgang har afdækket: balancen mellem det
tænkende og det handlende, det sproglige og det sansede, det
boglige og det færdighedsmæssige, det fælles og det personlige, det
traditionsbestemte og det kritiske. Man kan i den forbindelse
minde om Wilhelm von Humboldts definition af dannelse som
"den højeste og mest afbalancerede udvikling af mennesket".
2
Lars
Goldschmidt
Dannelse og livsduelighed
26.
okt.
12
Pointer
• Vi lever af at skabe oplevet værdi for andre mennesker over hele
verden i samarbejde med mennesker, der er forskellige fra os selv,
i konkurrence med dygtige mennesker fra hele verden, på basis af
viden fra hele verden
• Deltagelse på arbejdsmarkedet er afgørende for oplevelse af
samfundsmæssig inklusion
• Det kræver livsduelighed på alle planer
• Du er dit eget varemærke efter opløsning af de standardiserende
elementer i klassetilhørsforhold og standarduddannelse og
karriere
3
Lars
Goldschmidt
Dannelse og livsduelighed
26.
okt.
12
At skabe oplevet værdi
• Forståelse af hvad andre der er forskellige fra dig selv kan tillægge
værdi
• Mestring af de processer hvormed du skaber værdi sammen med
andre der er forskellige fra dig selv
• Prioritering af at andre og deres oplevelse har betydning
• Forståelse af at en del af fagenes mening er at de kan anvendes
• Mestring af fagene i en anvendelsessammenhæng
• Løsning af opgaver der ikke er løst før
• Det hjælper ikke at metoden er rigtig hvis det resultat der ender
hos den anden er forkert
4
Lars
Goldschmidt
Dannelse og livsduelighed
26.
okt.
12
I konkurrence med andre over hele
verden der er meget dygtige
• Fuld udfoldelse af den enkeltes potentiale
• Flid
• Begejstring og kampgejst
• At gøre hvad der skal til ikke kun hvad man skal
• Ro i egen identitet og kompetence
5
Lars
Goldschmidt
Dannelse og livsduelighed
26.
okt.
12
På basis af viden fra hele verden
• Voldsom produktion af ny viden
• Større produktion af vrøvl
• Verifikation af at viden er viden
• Introduktion af ny viden i rigide videnmiljøer
6
Lars
Goldschmidt
Emotionelle kompetencer
• Multikulturel empati
• Selvindsigt og beherskelse
• Motivation og begejstring
• Omhu
• Vedholdenhed
• Emotionel iscenesættelse
• Procesledelse
Dannelse og livsduelighed
26.
okt.
12
Lars
Goldschmidt
Dannelse og livsduelighed
26.
okt.
12
Dogmeskift
• Tryghed i kompetencen ikke i ansættelsen
• Læring i arbejdet ikke udenfor arbejdet
• Normativ vejledning ikke frisættelse fra opbakning
• Samtidig stimulering af traditionelle faglige og sociale kompetencer
ikke enten eller
• Fremdrift i uddannelserne med bredt kompetenceperspektiv ikke lang
tids tøven i usikkerhed og ufaglærte job
• Respekt for alle uddannelsesområder
• Koblingskompetence ikke tværfaglighed
Lars
Goldschmidt
Dannelse og livsduelighed
Uddannelsespolitik
• Optimal udnyttelse af den enkeltes potentiale –
almindelige, svage og stærke
• Udvikling af et bredt spektrum af intelligenser
• Mestring af egne lærekompetencer
• Læring når det er lettest
• Ingen blindgyder – det er aldrig for sent
• Respekt for den enkelte i sejre og nederlag
• Respekt for andre og andres kompetencer
26.
okt.
12

similar documents