Brug af hypnose til behandling af odontofobi Tandlæge Ulf Broch

Report
Brug af hypnose til behandling af
odontofobi
Tandlæge Ulf Broch
Undersøgelsen er lavet i samarbejde med
Tandlæge ph.d. Randi Abrahamsen
Aalborg Kommunes Tandpleje
City of Aalborg
Min baggrund for dette oplæg:
•
•
•
•
•
Generel interesse for odontofobi og behandlingsangste børn og voksne
Introduktionskursus i hypnose gennem DSKH 2005
Diplomuddannelse i hypnose gennem DSKH 2006-2007
Arbejde med patienterne i perioden 2007-2010
Et retrospektivt studie af hypnosejournaler med kvalitative interview
City of Aalborg
Hvad er hypnose?
• Hypnose er en tilstand af koncentreret opmærksomhed
• Hypnose giver adgang til underbevidstheden – men patienten
bestemmer hvad behandler får at vide.
• Hypnose er en genvej til god kommunikation
• Hypnose er en anden måde at kommunikere på
• Hypnose er en tilstand med ændret bevidsthed
City of Aalborg
38 børn
Henvist til behandling med hypnose efter at
konventionel behandling var opgivet.
26 piger, 12 drenge
alder 5-17 år (gennemsnit 12,5 år)
•I gennemsnit 5,4 år (± 0,8 SEM) siden debut af
odontofobi
City of Aalborg
Behandlingsforløb
•
•
•
•
•
•
•
Orientering om tilbudet
Anamnese /kvalitativt interview
Træne metode og evt ankeretablering
Behandlingsplan
Gentage metode og evt arbejde med årsag
Tandbehandling med hypnose
Konventionel behandling
City of Aalborg
Eksempel på hypnose- konsultation
• Rapport/motivation
• Induktion
• Fordybning
• Trancearbejde
• Posthypnotiske suggestioner
• Reorientering
• Eftersnak
City of Aalborg
5% i antidepressiv behandling
City of Aalborg
% børn af forældre med odontofobi
City of Aalborg
Faktorer i forbindelse med tandbehandling,
som har bidraget til udvikling af odontofobi
manglende respekt for barnets grænser
injektion
stort behandlingsbehov
pludselige uventede hændelser
tandtraumer
snydt/tillid brudt
dårlig oplevelse med det hele
blev skældt ud af tandplejepersonalet
smerter/ingen virkning af bedøvelse
fastholdt under behandling
City of Aalborg
Hvad frygter barnet mest ved tandbehandling?
City of Aalborg
Gennemførselsprocent hypnosebehandling
(fordeling af de henviste patienter efter afsluttet 1. forløb)
City of Aalborg
Ressourceforbrug:
• I gennemsnit:
• 2,0 (mellem 1 og 4) hypnosebehandlinger inden
tandbehandling.
• 2,4 (mellem 1 og 8) hypnosebehandlinger i forbindelse
med tandbehandling.
City of Aalborg
Afsluttende kommentarer og konklusioner:
• Hypnose kan anvendes ved odontofobi
• Ressourceforbruget vurderes rimeligt
• Hypnose er for nogle patienter alternativ til tandbehandling i
narkose
City of Aalborg
Uddannelse og info:
Dansk selskab for klinisk hypnose
(Tværfagelig forening for sundhedspersonale med mindst 3½ års autorisationsgivende
sundhedsuddannesle)
Hjemmeside: www.hypnoterapi.com
Litteratur:
Simons, Potter og Temple: Hypnosis and Communication in Dental Practise
( Beskrivelse af hypnose og god kommunikation specielt for tandlæger)
Randi Abrahamsen: Effect of hypnosis on persistent orofacial pain- in a
neurobioloical perspective. (ph.d afhandling)
Gravesen: Hypnose og hypnoterapi (Letlæst almen bog om hypnose på dansk)
Tak for opmærksomheden!
City of Aalborg
Anvendt anamneseskema
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Navn
Dato
Hvornår og hvordan begyndte det?
Hvad tror du er årsagen til din angst?
Hvad er du mest bange for? Og derefter
Flovhed over tænder eller angst?
Andre fobier/læger hospital?
Tandlægeskræk i familien?
Hvordan, hvornår har du det bedst i dit liv?
Hvad tror du kan hjælpe?
Kender du til afslapnigsformer?
City of Aalborg
•
•
•
•
•
•
•
•
Omkodning af lyde
Ankring af psykiske ressourcer - styrkelse af ”JEG”
”Safe-place” – et sikkert trygt sted patienten vælger
Dissociation
Analgesi – flytte smertetærskel
Ændre dårlige oplevelser
Bearbejde angst
Arbejde med metaforer
City of Aalborg

similar documents