DIPLOMUDANNELSEN Lektor Ruth Borrits GRUPPER AF UNGE

Report
Metoder og perspektiver på opsøgende
arbejde blandt unge
– og hvordan vi undgår at opfinde metoden
på ny hver gang
Brud i tillidsland
Ruth Borrits & Hans-Erik Rasmussen
PROGRAM
PRÆSENTATION AF OS OG BOGEN
OM FOREBYGGENDE ARBEJDE MED UNGE I
BYENS OFFENTLIGE RUM
MÅLGRUPPEKONTINIUM FOR DET
OPSØGENDE ARBEJDE BLANDT GADEBØRN
KORT OM DEN METODISKE PROCES I DET OPSØGENDE
ARBEJDE
MARGINALISERING OG ”INDIREKTE VOLDSFORMER”
DEN OPSØGENDE MEDARBEJDER SOM YDERSTE FORPOST OG
SOCIALT VIDNE
Borrits & Rasmussen: Opsøgende gadeplansarbejde blandt unge , Hans Reitzel 2012
GRUPPER AF UNGE I DET OFFENTLIGE
RUM
UNGE I EGET LOKALOMRÅDE
HÆNGER UD MED JÆVALDENDE PÅ
GADEHJØRNER. (STREET-CORNER)
MARKERER SOCIALE TERRITORIER
KAN IKKE VÆRE HJEMME ELLER I KLUBBER.
Borrits & Rasmussen: Opsøgende gadeplansarbejde blandt unge , Hans Reitzel 2012
GRUPPER AF UNGE I DET OFFENTLIGE RUM
UNGE I BYCENRUM
 MØDER LIGESTILLEDE I DET MODERNE BYSAMFUND.
 MØDES TIL PROTESTFEST
 MØDES I SUBKULTURER
 SØGER VÆK FRA SOCIALE PROBLEMER, ER MÅSKE LØBET
HJEMMEFRA
GENERELT SET SØGER DE UNGE FRIHED FRA
FORÆLDRKONTROL,
UDVIKLER SELVSTÆNDIG IDENTITET OG SEKSUALITET.
SOCIALISERINGEN SKER NU GENNEM RELATIONER MED
JÆVNALDENDE.
GRÆNSER TESTES,
ERFARINGER AFPRØVES
- OGSÅ DE DESTRUKTIVE
.
I GRUPPEN AF JÆVNALDENDE SKER
LØSRIVELSE OG SELVSTÆNDIGGØRELSE FRA
FORÆLDRENE.
LIVSERFARINGER UDTRYKKES OG
BEARBEJDES.
GRÆNSER AFPRØVES FX I FORHOLD TIL:
• UDSEENDE
• MUSIK
• SEX
• ALKOHOL
• STOFFER
• KRIMINALITET
• HÆRVÆRK OG VOLD.
SOCIALE PROBLEMER KAN SLÅ IGENNEM, SÅ
DE UNGE IKKE KAN HÅNTERE
KONSEKVENSERNE AF AFPRØVNINGERNE.
• UNGE, HVOR FORÆLDRENE HAR SOCIALE
PROBLEMER
• UNGE DER UDSÆTTES FOR OMSORSSVIGT
• ETNISKE MINORITETSUNGE, DER UDSÆTTES
FOR SOCIAL DISKRIMINERING,
DOBBELTSTIGMATISERING
• UNGE TILTRUKKET AF SUBKULTURER ,f.eks.
Bande-wanabee´s
• UNGE, DER OPLEVER NEDERLAG I FRITIDEN,
SKOLEN M.V.
LIVSERFARINGER UDTRYKKES
OG BEARBEJDES
OGSÅ AF DISSE UNGE.
DET OFFENLIGE RUM KAN ANVENDES
SOM KOMPENSATION.
DE UNGE KAN SØGE AT OPNÅ STATUS
OG TILHØRSFORHOLD VED AT VÆRE
SEJE OG HÅRDE OG TURDE GØRE DET,
DE ANDRE IKKE TØR.
DE UNGE BEVÆGER SIG PÅ FARLIGE
KANTER, HVOR DE KAN BLIVE OFRE
FOR, ELLER UDSÆTTE ANDRE FOR
VOLD, SEKSUELLE OVERGREB,
MISBRUG, RACISTISK VOLD.
Kilde: Borrits & Rasmussen: Opsøgende gadeplansarbejde blandt unge , Hans Reitzel 2012
KATAGORIOPDELING AF GADEBØRN
1.
BØRN, DER BOR HJEMME, MEN SOM OPHOLDER SIG PÅ
GADEN EFTERMIDDAG, AFTEN, FORDI DE IKKE KAN
VÆRE ANDRE STEDER PÅ DET TIDSPUNKT
2.
BØRN DER SOVER HJEMME MEN ER PÅ GADEN
EFTERMIDDAG, AFTEN OG NAT. DE ER OFTE
STORPJÆKKERE. FORÆLDRE VARETAGER IKKE
OMSORGSFUNKTIONEN.
3.
BØRN, DER ER LØBET HJEMMEFRA ELLER ER BLEVET
SMIDT UD. DE MODTAGER HJÆLP FRA
MYNDIGHEDERNE INDENFOR DE ALLERFØRSTE
DAGE. MISTILLID TIL VOKSNE.
Borrits & Rasmussen: Opsøgende gadeplansarbejde blandt unge , Hans Reitzel 2012
KATAGORIOPDELING AF GADEBØRN
4.
BØRN, DER HAR VÆRET HJEMMEFRA LÆNGE. DE HAR
INGEN ELLER RINGE KONTAKT MED FORÆLDRENE.
DE HAR GENEREL MISTILLID TIL VOKSNE OG I
SÆRDELESHED TIL SYSTEMET.
5.
BØRN, DER ER GÅET FRA ELLER ER SMIDT UD FRA DIVERSE
INSTITUTIONER. DE HJEMSKRIVES TIL STADIG
UMULIGE FORHOLD/REELT TIL GADEN. BETEGNES
SOM UANBRINGELIGE.
6.
BØRN, DER ER GÅET ELLER SMIDT UD FØRST HJEMMEFRA
OG DEREFTER FRA DIVERSE INDTITUTIONER.
FEJLANBRINGELSER. HJEMSKRIVELSE TIL
HJEMMET, REELT TIL GADEN. BETEGNES SOM
UANBRUNGELIGE. HAR OPGIVET AT FÅ HJÆLP.
DEN METODISKE OG ETISKE PROCES
FASER:
Første fase: Indledende kortlægning og afgrænsning af miljøet
Anden fase: Tilstedeværelse, rytme og genkendelse
Tredje fase: Den første kontakt og hvordan vi præsenterer os selv
Fjerde fase: Integration i miljøet. Den fortsatte rytme og proces
Femte fase: Interaktion. Arbejdet med at opnå tillid og skabe relationer
Sjette fase: Intervention, rådgivning og vejledning, konfliktløsning og
konfrontation
Syvende fase: Mediering, brobygning, stabiliserering, selvstændiggørelse
Ottende fase: Afslutning og afsked
CENTRALE OPGAVER I OPSØGENDE ARBEJDE.
•Kortlægge miljøet
•Arbejde indirekte med miljøet og direkte med de unge
•Etablere kontakt
•Formidle egen opgave til de unge, til miljøet og til systemet
•Tilbyde aktiviteter
•Opnå tillid, skabe respekt
•Bygge relationer op
•Opnå social forankring i ungdomsmiljøet/opholdsmiljøet
•Informere og rådgive
CENTRALE OPGAVER I OPSØGENDE ARBEJDE.
•Foretage afdækkende samtaler om alvorligere problemer
•Handle i forhold til udækkede basale behov
•Motivere til forandring
•Mediere/advokere i forhold til andre myndigheder
•Konfliktløse
•Kreativt transformere og realisere de unges egne ideer
•Samarbejde med forældre, ungdomsgruppen og med
samarbejdspartnere.
Borrits & Rasmussen: Opsøgende gadeplansarbejde blandt unge , Hans Reitzel 2012
INDIREKTE VOLDSFORMER
• Strukturel vold
• Kulturel vold
Borrits & Rasmussen: Opsøgende gadeplansarbejde blandt unge , Hans Reitzel 2012
SOCIALE
MARGINALISERINGSPROCESSER
•
Borrits & Rasmussen: Opsøgende gadeplansarbejde blandt unge , Hans Reitzel 2012
ROLLEKONFLIKTER OG ETIK I
OPSØGENDE ARBEJDE
Et arbejde i et spændingsfelt mellem en formel opgave og en
uformel arbejdsform
 Professionel/personlig/privat
Tavshedspligt/underretningspligt
Ven/hjælper.
Selvstrukturering og akut handling
TAK FOR IDAG
Ruth Borrits & Hans-Erik Rasmussen

similar documents