PowerPoint-præsentation

Report
KiMs
SMAGSTEST
- franske kartofler Maj 2012
KiMs – Maj 2012
1
OM UNDERSØGELSEN
KiMs – Maj 2012
2
Metode
Undersøgelsen er foretaget som en unbranded hall-test med 201
interviews i Bilka, Odense. Afslutningsvis fik deltagerne forevist 9 billeder
af forskellige franske kartofler.
Univers
Målgruppen for undersøgelsen var personer mellem 13 og 60 år, som
spiser chips og snack minimum 1 gang om måneden.
Stikprøve
201 personer deltog i undersøgelsen.
Tidsperiode
Dataindsamling er foretaget fra d. 26. – 30. april 2012.
Vægtning
De indsamlede data i undersøgelsen er ikke vægtet.
KiMs – Maj 2012
3
DELTAGERNE I UNDERSØGELSEN
KiMs – Maj 2012
4
Deltagernes køn
Kvinde
50.2
Mand
49.8
0
10
20
30
40
50
%
60
Læsevejledning: Figuren viser deltagernes køn. Af figuren fremgår det, at 49,8% af deltagerne er mænd. (n=201)
KiMs – Maj 2012
5
Deltagernes alder
46-60 år
34.8
31-45 år
32.3
13-30 år
32.8
0
10
20
30
%
40
Læsevejledning: Figuren viser deltagernes alder. Af figuren fremgår det, at 32,8% af deltagerne er under 30 år. (n=201)
KiMs – Maj 2012
6
Hvor ofte spiser deltagerne chips og snacks?
1-3 gange pr
måned
49.8
Ca1 gang om
ugen
33.8
Flere gange om
ugen
16.4
0
10
20
30
40
50
%
60
Læsevejledning: Figuren viser, hvor ofte deltagerne spiser chips og snacks. Af figuren fremgår det, at 16,4% af
deltagerne spiser chips og snacks flere gange om ugen. (n=201)
KiMs – Maj 2012
7
RESULTAT AF UNDERSØGELSE
KiMs – Maj 2012
8
Unbranded test
KiMs – Maj 2012
9
Hvordan vurderer man smagen på de forskellige varianter?
Resultat
KiMs 3.0 8.0
Crispy
25.9
9.5
37.8
24.9
24.9
25.4
27.9
KiMs er den klare vinder, når
det gælder smag. De øvrige
brands ligger meget tæt på
hinanden, men alle et godt
stykke efter KiMs.
12.9
Meget dårlig
Lidt dårlig
Taffel
8.0
18.9
32.8
27.9
12.4
Hverken/eller
Lidt god
Meget god
Lays
6.0
Scottie
20.4
8.5
0%
30.8
28.4
10%
20%
30.8
26.4
30%
40%
50%
11.9
26.9
60%
70%
80%
10.0
90%
100%
Læsevejledning: Figuren viser, hvordan deltagerne vurderer smagen på de fem varianter. Af figuren fremgår det, at
25,4% vurderer smagen på KiMs som meget god. (n=201)
KiMs – Maj 2012
10
Hvordan vurderer man smagen på de forskellige varianter - gennemsnit?
Resultat
KiMs (2009)
4.03
Lays (2009)
3.81
KiMs (2012)
Gennemsnittet viser, at KiMs
er deltagernes klare favorit,
når det gælder smag.
3.75
X-tra (2009)
3.32
Spar - First Price (2009)
3.27
Lays (2012)
3.22
Taffel (2012)
3.18
Crispy (2012)
3.10
Scottie (2012)
3.01
Taffel (2009)
3.00
1
2
3
4
5
Læsevejledning: Figuren viser, hvordan deltagerne i gennemsnit vurderer smagen på de forskellige varianter. Af
figuren fremgår det, at KiMs opnår et gennemsnit på 3,75 i 2012, hvor 1 er meget dårlig og 5 er meget god. (n=201)
KiMs – Maj 2012
11
Hvordan vurderer man sprødheden på de forskellige varianter?
Resultat
KiMs 1.04.0
Lays
6.5
35.8
6.0
59.2
43.8
Også når det gælder
sprødhed er KiMs vinder,
med Lays, Taffel og Scottie
umiddelbart efter og sidst
Crispy.
43.8
Meget dårlig
Lidt dårlig
Taffel 1.04.5
8.0
42.3
44.3
Hverken/eller
Lidt god
Meget god
Scottie 0.5
4.0
Crispy 2.0 7.0
0%
9.5
40.8
9.0
10%
45.3
42.3
20%
30%
40%
39.8
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Læsevejledning: Figuren viser, hvordan deltagerne vurderer sprødheden på de fem varianter. Af figuren fremgår det,
at 59,2% vurderer sprødheden på KiMs som meget god. (n=201)
KiMs – Maj 2012
12
Hvordan vurderer man sprødheden på de forskellige varianter - gennemsnit?
Resultat
KiMs (2012)
4.53
Scottie (2012)
4.26
Lays (2012)
4.25
KiMs (2009)
4.25
Taffel (2012)
4.24
Crispy (2012)
På gennemsnittet er KiMs
klar testvinder, når det
gælder sprødhed.
4.11
Lays (2009)
3.99
Spar - First Price (2009)
3.7
X-tra (2009)
3.58
Taffel (2009)
3.5
1
2
3
4
5
Læsevejledning: Figuren viser, hvordan deltagerne i gennemsnit vurderer sprødheden på de forskellige varianter. Af
figuren fremgår det, at KiMs opnår et gennemsnit på 4,53 i 2012, hvor 1 er meget dårlig og 5 er meget god. (n=201)
KiMs – Maj 2012
13
Hvordan vurderer man udseendet på de forskellige varianter?
Resultat
KiMs
4.5
19.9
33.8
Lays 2.5 10.9
41.8
25.4
37.3
KiMs er den klare vinder med
hensyn til udseende på
chipsene, mens de
resterende brands ligger
meget lige, dog med Taffel
klart sidst.
23.9
Meget dårlig
Lidt dårlig
Scottie 3.5
15.9
19.9
34.3
26.4
Hverken/eller
Lidt god
Meget god
Crispy
5.5
Taffel
4.5
0%
13.4
22.4
17.4
10%
36.3
24.4
20%
30%
22.4
36.3
40%
50%
60%
17.4
70%
80%
90%
100%
Læsevejledning: Figuren viser, hvordan deltagerne vurderer udseendet på de fem varianter. Af figuren fremgår det,
at 41,8% vurderer udseendet på KiMs som meget god. (n=201)
KiMs – Maj 2012
14
Hvordan vurderer man udseendet på de forskellige varianter - gennemsnit?
Resultat
KiMs (2012)
4.13
KiMs (2009)
4.03
Lays (2012)
3.69
Lays (2009)
3.68
Scottie (2012)
Gennemsnittet viser tydeligt,
at KiMs er klar testvinder, når
det gælder udseende.
3.64
Crispy (2012)
3.57
Taffel (2012)
3.45
Spar - First Price (2009)
3.4
X-tra (2009)
3.35
Taffel (2009)
3.09
1
2
3
4
5
Læsevejledning: Figuren viser, hvordan deltagerne i gennemsnit vurderer udseendet på de forskellige varianter. Af
figuren fremgår det, at KiMs opnår et gennemsnit på 4,13 i 2012, hvor 1 er meget dårlig og 5 er meget god. (n=201)
KiMs – Maj 2012
15
Hvordan vurderer man salt-niveauet/mængden på de forskellige varianter?
Resultat
KiMs
9.0
Scottie 3.0
81.6
16.9
7.5 2.0
74.1
KiMs vinder på saltniveau.
De øvrige brands ligger
forholdsvis lige og har en
tendens til ikke at være
saltet nok.
5.01.0
Alt for lidt salt
For lidt salt
Taffel 3.0
19.4
70.1
5.5 2.0
Tilpas
For meget salt
Alt for meget
salt
Crispy 4.0
16.4
Lays 1.5
22.9
0%
10%
69.7
7.0 3.0
67.2
20%
30%
40%
50%
60%
6.5 2.0
70%
80%
90%
100%
Læsevejledning: Figuren viser, hvordan deltagerne vurderer salt-niveauet/mængden på de fem varianter. Af figuren
fremgår det, at 81,6% vurderer krydderistyrken på KiMs som tilpas. (n=201)
KiMs – Maj 2012
16
Hvordan vurderer man salt-niveauet/mængden på de forskellige varianter - gennemsnit?
Resultat
KiMs (2012)
3.02
KiMs (2009)
2.91
Crispy (2012)
2.89
Lays (2009)
2.88
Lays (2012)
2.85
Scottie (2012)
2.84
Taffel (2012)
2.84
Spar - First Price (2009)
Gennemsnittet viser, at KiMs i
2012 er klart tættest på at
ramme den optimale
saltmængde, som er 3,00.
2.81
X-tra (2009)
2.73
Taffel (2009)
2.5
1
2
3
4
5
Læsevejledning: Figuren viser, hvordan deltagerne i gennemsnit vurderer salt-niveauet/mængden på de forskellige
varianter. Af figuren fremgår det, at KiMs opnår et gennemsnit på 3,02, hvor 1 er alt for lidt, 3 er tilpas og 5 er alt for
meget. (n=201)
KiMs – Maj 2012
17
Hvordan rangordner man de forskellige varianter?
Resultat
Bedste
12.9
6.5
5.5
13.4
20.9
Næstbedste
15.9
17.9
20.4
19.4
10.0
Fjerdebedste
15.4
26.4
21.9
29.4
23.4
10.9
Dårligste
0
10
KiMs
20.4
18.4
20
Lays
KiMs er uden tvivl
testvinder. Næsten
halvdelen af deltagerne
angiver KiMs som de
bedste franske kartofler i
testen. De øvrige brands
ligger forholdsvis tæt.
26.4
18.9
20.4
Tredjebedste
49.8
25.4
25.9
24.4
%
30
Taffel
40
Crispy
50
60
Scottie
Læsevejledning: Figuren viser, hvordan deltagerne rangordner de fem varianter. Af figuren fremgår det, at 49,8%
syntes bedst om KiMs. (n=201)
KiMs – Maj 2012
18
Det er meget ligeligt fordelt
mellem de forskellige
aldersgrupper, når
respondenter skal pege på
den bedste variant. Der er
dog en tendens til at de
unge (13-30 år) generelt
foretrækker KiMs fremfor
de ældre. De unge
vurderer, at KiMs er
væsentligt bedre på smag,
sprødhed og udseende.
Desuden er der flere unge
som har KiMs som favorit.
2009
Kims
Hvordan rangordner man de forskellige varianter? (Pointsystem)
Resultat
803
Lays
716
Spar - First
Price
2012
KiMs
817
532
X-tra
513
Taffel
Lays
496
582
Taffel
Figuren viser, at KiMs er
den klare vinder.
572
Crisspy
Desuden kan vi se, at KiMs
har lagt yderligere afstand
til sine konkurrenter i 2012
ift. 2009. I 2009 var Lays
ikke så langt fra KiMs, men
i 2012 er Lays distanceret
kraftigt.
535
Scottie
509
0
50
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
Læsevejledning: Figuren viser, hvordan deltagerne rangordner de fem varianter. Varianten modtager 5 point for at
være bedst chips. 4 point for næstbedste chips osv. Af figuren fremgår det, at KiMs med 817 point er den som
respondenterne samlet synes bedst om i 2012. (n=201)
KiMs – Maj 2012
19
Branded test
KiMs – Maj 2012
20
Deltagerne blev vist følgende
Resultat
KiMs – Maj 2012
21
Hvordan er deltagernes kendskab til/forbrug af de forskellige Franske Kartoffel
varianter, som de blev vist?
Resultat
KiMs
20.5
2.0
Taffel
27.4
10
Lays
1.52.5
15.9
28.9
39.3
36.3
12.4
Scottie
34.3
9.5
40.3
59.7
Crispy
15.4
18.4
13.4
6.0
69.2
12.9
9.5 1.0
3.5
7.0 1.0
13.4
7.0
Kender ikke/har
aldrig set
Kender, men har
aldrig smagt
Har smagt, men
synes ikke om
Har smagt og
synes ok om
X-tra
42.8
20.4
Crustic
Croc
15.9
73.1
Joes
13.9
12.4
76.1
REMA
1000
56.7
0%
10%
20%
30%
21.9
40%
50%
60%
70%
6.5 0.5
3.5 5.0 5.01.0
13.4
1.05.0 3.01.5
6.0
11.4
80%
90%
Har smagt og
synes godt om
Denne figur slår helt
tydeligt fast at KiMs er
danskernes favorit, når det
gælder franske kartofler.
Mere end hver 3. dansker
har KiMs’ Franske Kartofler
som deres favorit ,og
næsten 70% af danskerne
synes godt om KiMs.
Disse tal er langt lavere for
nummer to: Taffel Chips og
nummer tre: Lays.
I forhold til 2009 har KiMs
styrket sin position kraftigt,
mens billedet for de
resterende brands er
nogenlunde det samme.
Andelen af dem, der har
KiMs som favorit er gået fra
18,6% til 39,3%.
Har smagt og er
min favorit
3.50.5
100%
Læsevejledning: Figuren viser, hvordan deltagernes kendskab og forbrug af forskellige Franske Kartoffel-brands er.
Af figuren fremgår det, at 39,3% har smagt KiMs og har KiMs som favorit. (n=201)
KiMs – Maj 2012
22

similar documents