oplæg

Report
VISIONER FOR UDDANNELSE TIL
SYGEPLEJERSKER INDENFOR KOL
BIRGITTE GRUBE
CHEFKONSULENT DSR
VIDEN OM DISSE MENNESKER
MED KOL
• Udsat gruppe på alle områder
• Stigmatiseret
• Af samfund
• Af sundhedspersonale
• Fokus på holdninger
• Forståelse for deres specifikke behov
• Kunne forstå at man vil og skal gøre en forskel
2
PERSPEKTIV
• Krav om høj kvalitet indenfor palliation for KOL
• Anbefalinger til kompetencer - Samarbejde med
Dansk Multidisciplinær Cancer Grupper indenfor
palliation (DMCG-Pal)
• Anerkendelse af eksisterende uddannelser – ECTS –
en del af det etablerede system
• Implementering i eksisterende uddannelser
• Etablering af nye uddannelser
3
UDDANNELSESPERSPEKTIV
SE PÅ ROLLER I FORHOLD TIL NIVEAUER
• Forlængelse af rollen indebærer at visse færdigheder og
ansvarsområder, som allerede er erhvervet, integreres
med yderligere kompetencer i sygeplejerskerollen
Basissygeplejersken
• Udvidelse af rollen sker når større ansvarsområder og hele
arbejdsopgaver overflyttes til professionen. En
specialuddannet sygeplejerske kan således få større
ansvar for en specifik patientgruppe
Specialuddannede sygeplejerske
• Udvikling af rollen betyder, at sygeplejersken har tydelig
klinisk autonomi og dermed krav om uddannelse på
master-niveau.
Kliniske ekspert sygeplejersker
4
FORLÆNGELSE AF ROLLEN
• Nye færdigheder og ansvarsområder integreres i
eksisterende lokale introduktions- og oplæringsforløb
• Uddannelsen bør opfylde de krav, der knytter sig til
opfølgning i det aktuelle speciale eller arbejdsområde
• Diplomuddannelse
5
UDVIDELSE AF ROLLEN
Hvis specialuddannede sygeplejersker skal varetage opgaver
indenfor KOL på et mere avancere/specialiseret niveau, vil det
kræve udvidelse af rollen.
Specialuddannelse indenfor mennesker med kroniske sygdomme
Specialle kombinerede teori- og klinikmoduler med fokus på de
sygeplejersker, der skal varetage opgaver indenfor KOL
6
UDVIKLING AF ROLLEN
En klinisk ekspertsygeplejerske har et tæt samarbejde med læger på
sygehuset
Har udviklet sine kompetencer på et afgrænset felt
Klinisk ekspertsygeplejerske kan:
Diagnosticere, ordinere undersøgelser og behandling
Henvise til speciallæger, samt igangsætte sygepleje og behandling
Sygeplejersken har tydelig klinisk autonomi og dermed krav om
uddannelse på master-niveau.
Bred tilgang til patienternes problemer og kan sikre optimale og
individuelle forløb for den enkelte patient
7
“Knowing is not enough;
we must apply.
Willing is not enough;
we must do.”
Goethe

similar documents