Mogelijkheden Mobielschademelden

Report
Mobiel schademelden
Het meest tastbare bewijs van
vernieuwende verzekeraars
Zoetermeer, november 2011
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars
Huidig schade aanmeldproces autoverzekeringen
Mobielschademelden.nl, het concept
Benadering klant
Schadebehandeling
1. Stichting Efficiënte
Processen Schadeverzekeraars
•
•
Opgericht in 2003
Focus: realiseren van procesefficiency voor
verzekeraars;
Richt zich op niet-concurrerende processen binnen de
schadeverzekeringsbranche;
Directe relatie met het Verbond van Verzekeraars;
Exploiteert twee B2B marktplaatsen:
•
•
•
–
Clearinghuis Regresschades
•
•
–
Roy-data
•
•
•
120 K verhaalstransacties per jaar
Marktbesparing > € 6 M per jaar
2,5 M bevragingen per jaar
Marktbesparing > € 2.5 M per jaar
En binnenkort dus ook mobielschademelden.nl
2. Huidig schade aanmeldproces
autoverzekeringen
Aanrijding
Blikschade
Blikschade, daar gaat mijn BM korting
Het SAF gevonden
Blijf kalm en word niet boos………..
Invullen !
Situatieschets
Ondertekening
Ondertekening
Het resultaat
Logistiek
intermediairs
Logistiek
intermediairs
Logistiek
intermediairs
-
Postkamer – scannen – indexeren - toewijzen
Schadebehandelaar – ontcijferen en overnemen data
Schadecalculatie Schadegarant / Dispatch
Onderling regres met Clearinghuis Regresschades
Gebruik van het SAF (schade aangifte formulier)
Sterke punten: de handtekeningen en de brede acceptatie
bij het publiek
Maar het formulier is:
• onnodig complex en klantonvriendelijk;
• moet worden gekopieerd, gepost, bewaard etc;
• moeilijk te verwerken, arbeidsintensief en niet te
automatiseren;
• grootste vertrager in het schade behandelingsproces.
Conclusie: het schade aanmeldproces kan veel
klantvriendelijker en efficiënter.
3. Mobielschademelden, het concept
Mobiel internet gaat over:
• any time
• any place
Mobiel schademelden sluit hier vlekkeloos op aan
Gezamenlijk invullen
Akkoord geven
sms
Code voor akkoord
Verder gebruik van:
-RDW voor voertuiggegevens en vaststelling verzekeraar
-GPS tbv positie bepaling
-postcode huisnr tabel
Toegevoegde waarde
De klant centraal
• gemak
• snellere afwikkeling voor de klant
• extra service te verlenen op het moment dat het er om gaat.
Procesefficiency
• mogelijkheden voor automatische verwerking, >95% van de
adviezen zijn correct.
• dramatische versnelling van het proces
klant
• besparing per dossier >15 euro
Schadelast verlaging
• extra mogelijkheden voor schadesturing
• WA sturing?
proces
schadelast
Scope fase I
www.mobielschademelden.nl
Web app
Mobiel
Schade
Melden.nl
App store en
Android market
Schade
behandeling
maatschappij
Scope fase I
benadering klant
Maatschappij app
www.mobielschademelden.nl
Web site in aansluiting
op Mobielschademelden.nl
Mobiel
Schade
Melden.nl
App store
Android market
Web site
verzekeraar
Schade
behandeling
maatschappij
Keuzes aan de voorkant
A) Geen eigen IT ontwikkeling
Gebruik maken van de standaard Mobielschademelden.nl faciliteiten
B) Eigen website en telefoonnummer
Via mobielschademelden.nl + doorlinken naar zelf opgegeven web
site of telefoonnummer
C) Integreren met maatschappij app
via eigen app maatschappij Mobielschademelden.nl aanroepen (evt.
met doorgegeven van gegevens)
Keuzes aan de voorkant
Overzicht
Maatschappij app
www.mobielschademelden.nl
C
Web site in aansluiting
Op Mobielschademelden.nl
A
A
App store
Android market
Mobiel
schade
Melden.nl
Web site
verzekeraar
Schade
behandeling
maatschappij
B
B) Eigen website en telefoonnummer
Maatschappij specifieke info in Mobielschademelden.nl
• Tonen telefoonnummer
• Verwijzen naar specifieke web site
Hier kunnen extra services voor de klant aangeboden worden,
bijvoorbeeld:
• Aanbieden vervangend vervoer
• Opzoeken van dichtsbijzijnde hersteller
Voordeel:
• relatief goedkoop
• ook in de rol van tegenassuradeur nuttig
• telefoonnummer vaak al beschikbaar
C) Integreren met maatschappij app
• Een eigen portal voor je klanten
• Klanten servicen met een app, anytime, anyplace
• Bieden extra diensten aan klanten ook buiten motorrijtuigen
verzekeringen
Mobielschademelden.nl levert relevante content voor een maatschappij
app!
Koppelen aan de voorkant
• De app van de maatschappij kan koppelen met Mobielschademelden.nl
• Mogelijk om bijvoorbeeld tweezijdig schade melden eenvoudig vanuit
de app van de maatschappij aan te bieden aan klanten
• 3 varianten: laagdrempelig, uitgebreid en geavanceerd
26
Integratie met maatschappij app
Hoe werkt het?
Achternaam: Peters
Kenteken: 41-TD-SN
etc.
Laagdrempelige oplossing
alle
schades
Mobiel
Schade
melden.nl
App
maatschappij
Web app
Klant centraal
+ extra relevante feature in app voor klant
Proces efficiency
+ melding meteen beschikbaar voor maatschappij
+ advies aansprakelijkheid (OVS, gemeen recht) beschikbaar
Schadelast
+ schadesturing via maatschappij specifieke url
Web site
verzekeraar
Schade
behandeling
maatschappij
Uitgebreide oplossing
Tweezijdige
schades
Mobiel
Schade
melden.nl
Web site
verzekeraar
Back office
maatschappij
Insturen eenzijdige schades
Klant centraal
+ extra relevante feature in app voor klant
Proces efficiency
+ melding meteen beschikbaar voor maatschappij
+ advies aansprakelijkheid (OVS, gemeen recht) beschikbaar
+ eenzijdige schade flow, specifiek voor eigen maatschappij
Schadelast
+ schadesturing via maatschappij specifieke url voor tweezijdige schades
+ directe schadesturing in maatschappij app voor eenzijdige schades
Geavanceerde oplossing
Tweezijdige
schades
Mobiel
Schade
Melden.nl
Web site
verzekeraar
Back office
maatschappij
Insturen eenzijdige schades,
ophalen polisgegevens, gemelde schades
Klant centraal
+ meerdere relevante features voor klant: polisgegevens, aanbieden vervangend
vervoer, indien klant niet meer verder kan rijden. Tevens extra gemak.
Proces efficiency
+ melding meteen beschikbaar voor maatschappij
+ advies aansprakelijkheid (OVS, gemeen recht) beschikbaar
+ eenzijdige schade flow, specifiek voor eigen maatschappij
+ dekkingsgegevens bekend
Schadelast
+ directe schadesturing in maatschappij app voor alle schades
Integratie met maatschappij app
Overzicht
Aansluiting app op
Mobiel
schademelden.nl
Klant
centraal
Process
efficiency
Schadelast
Laagdrempelig
+
+/-
+/-
Uitgebreid
+
+
+
Geavanceerd
++
++
++
7. Schadebehandeling
Web app
Mobiel
Schade
melden.nl
Native app
Web site
verzekeraar
Schade
behandeling
maatschappij
Inhoud en mogelijke aansluitingen
Mogelijke aansluitingen technisch:
• Web interface met e-mail notificatie
• Meldingen via de berichtendienst van ABZ (Solerace)
• Aanroep webservice professionele partij (push)
Welke informatie krijg je?
• De eerste melding met akkoord of geen akkoord
• Aanvulling van de eigen verzekerde (optie)
• Eventueel bijgevoegde foto’s
• Advies omtrent aansprakelijkheid OVS én gemene recht
in 99% advies en 80% advies
• 800 dossiers zijn getest, in >95% van de gevallen was
het advies correct
Aansluiting op de afdeling schadebehandeling
Laagdrempelige oplossing
• Tweede melding behandelen als (digitaal)
schadeformulier
Uitgebreide oplossing
• Zelf tweede melding afhandelen.
Geavanceerde oplossing
• Geavanceerd, automatisch verwerken en op basis van
criteria dossiers wel/niet STP behandelen
Laagdrempelige oplossing
• Notificatie via e-mail.
• Dossiers downloaden als PDF óf copy-paste dossier
naar eigen schade behandelingsysteem.
• Keuze notificatie bij de eerste melding of pas bij een
complete melding.
• Verzekerden krijgen 5 dagen de tijd voor het invoeren
van ‘de achterkant’. Rappel na 3 dagen via sms.
Mobiel
Schade
Melden.nl
Eerste melding
Volledige melding
PDF/dossier
Schade
behandeling
Uitgebreide oplossing
• Alleen eerste melding
• Zelf bellen of eigen vragenlijst naar eigen verzekerde
• Kan op basis van alle 3 typen interfaces
klant
Extra vragen
Mobiel
Schade
Melden.nl
Eerste melding
Pull/push
PDF/dossier
Schade
behandeling
Geavanceerde oplossing
• Directe koppeling met Mobielschademelden.nl, geen data entry
• Deels automatiseren bij 99% advies OVS en Gemene recht
klant
Extra vragen indien aansprakelijk
Gesteld bij 80% advies
Mobiel
schade
Melden.nl
Eerste melding
Pull/push
Schade
behandeling
CR
Aansluiting op schade behandeling
Overzicht
Aansluiting op
afdeling
schadebehandeling
Klant
centraal
Process
efficiency
Schadelast
Laagdrempelig
+/-
+
+/-
Uitgebreid
+
+
+
Geavanceerd
+
++
+
Samenvatting: Profiel per verzekeraar
• Aansluiten op de voorkant:
– Alleen mobielschademelden.nl
– Via mobielschademelden.nl + doorlinken naar zelf opgegeven web
site of telefoonnummer
– Via eigen app (incl. eventueel overnemen van gegevens)
• 3 manieren van aansluiten naar schadebehandeling
– Via e-mail
– 2 x via xml
• Notificatie: Alleen volledige melding óf ook eerste melding.
• Scope gebruik Mobielschademleden.nl: Alleen eerste melding of ook
tweede deel van de schademelding.
• Scope gebruik Mobielschademelden.nl: Alleen gebruik tweezijdige
schades of ook gebruik eenzijdige schades (alleen bij maatschappij
app);
Informatie
• Vanaf 11 oktober 2011;
• Test omgeving beschikbaar:
http://tomcat.pil.abz-office.nl/ongeval-support/
• Site www.seps.nl met daarop:
–
–
–
–
–
Deelnemers
Uitgewerkt scenario laagdrempelige oplossing
Technische documentatie
Aanmeldformulieren
Flyer
• Nieuwsbrief beschikbaar

similar documents