Texty umeleckej literatúry

Report
TEXTY UMELECKEJ LITERATÚRY
4.ročník
Mgr. Viera Dubská
LITERATÚRA
Vecná – prináša nové poznatky a informácie
Umelecká – prináša umelecký zážitok
- rozvíja pocity, fantáziu, tvorivosť
- spisovateľ v nej pomocou
umeleckých prostriedkov vyjadruje svoj vzťah
k človeku, svetu, životu a umeniu
UMELECKÁ LITERATÚRA
 Poézia - básne
 Rozprávky - ľudové
- autorské
 Povesti
 Bájky
 Príslovia
 Porekadlá
 Pranostiky
POÉZIA
 Básne – texty písané vo veršoch. Je to obrazný
spôsob vyjadrenia myšlienok a citov.
Daniel Hevier Rýmy zimy
Šinú sa sánky z brehu.
Vôkol je biely svet.
Kocúrie labky v snehu
vykvitli ako kvet.
POÉZIA
Autori:
Daniel Hevier
Ľubomír Feldek
Štefan Moravčík
Tomáš Janovic
Ján Navrátil
ĽUDOVÁ ROZPRÁVKA
Znaky:
autor neznámy
túžba človeka po dobre a spravodlivosti
neurčitý čas a neurčité miesto
nadprirodzené bytosti, hovoriace zvieratá,
čarovné predmety
opakovanie čísel a častí deja
ustálené začiatočné a záverečné vety
ĽUDOVÁ ROZPRÁVKA
Zberatelia a upravovatelia
•
•
•
•
Pavol Dobšinský
Samuel Czambel
Jozef Cíger Hronský
Božena Němcová
AUTORSKÁ ROZPRÁVKA
Znaky:
autor známy
vymyslený príbeh, prelína sa skutočnosť a
fantázia
vymyslené bytosti, hovoriace zvieratá, rastliny
a veci
zobrazujú problémy a javy dnešného života
AUTORSKÁ ROZPRÁVKA
Autori
•
•
•
•
•
Ján Uličiansky
Daniel Hevier
Tomáš Janovic
Erik Jakub Groch
Krista Bendová
POVESŤ
Znaky:
viaže sa k určitému skutočnému miestu,
historickej udalosti alebo osobe
vysvetľuje vznik hradov, miest alebo
prírodných zvláštností
obsahuje aj vymyslené prvky
POVESTI
Autori:
•
•
•
•
Jozef Cíger Hronský
Mária Ďuríčková
Ondrej Sliacky
Jozef Horák
BÁJKA
Znaky:
vystupujú zvieratá, ktoré konajú a hovoria ako
ľudia
krátky príbeh
prináša poučenie
• EZOP – prvý tvorca bájky
• LA FONTAINE – spracoval Ezopove bájky
PRÍSLOVIE
Znaky:
krátky výrok (jedna veta)
vyjadruje určitú životnú skúsenosť
prináša poučenie
Príklad:
 Kto druhému jamu kope, sám do nej padne.
 Kto nepracuje, nech neje.
POREKADLO
Znaky:
krátky výrok (jedna veta)
obrazne pomenúva určitú ľudskú vlastnosť
alebo životnú situáciu
neobsahuje poučenie
Príklad:
 Ani krížom slamy nepreloží.
 Tára do vetra.
PRANOSTIKA
Znaky:
 krátky výrok
 spája sa s predpoveďou počasia alebo úrody
 môže prinášať aj rady pre poľnohospodárov
 vznikla na základe dlhodobého pozorovania
prírodných javov, počasia a poľnohospodárskej
práce
Príklad:
 Katarína na ľade, Vianoce na blate.
 Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi
nad zlato.
UELECKÁ LITERATÚRA
• Do umeleckej literatúry patrí aj
 ROMÁN
 POVIEDKA
s nimi sa oboznámite vo vyšších ročníkoch
ZDROJE
• http://www.buvik.sk/uploads/pictures/4dec70845f55092b860ad6b248bb
b2d66c772ac7.jpg
• http://www.ibookmarket.sk/wp-content/uploads/2012/07/slovenskeludove-rozpravky-samuel-czambel.jpg
• http://www.antikvart.sk/foto/tovar/bigfoto/46579.jpg
• http://i.sme.sk/cdata/0/64/6429850/13_Hevier2judy-r910_s300.jpg
• http://www.nasemesto.sk/uploads/tx_rtnasemesto/za_lubomir-feldek.jpg
• http://www.books.sk/photos/Moravcik_S.GIF
• http://www.tyzden.sk/uploads/tx_media/2010/6/video-listing/Janovic.jpg
• http://www.obrys-kmen.cz/ADLAN/D17/IMAGES/XNAVR.gif
• http://knihy.abz.cz/imgs/products/img_302336_main.jpg
• http://www.sirion.sk/user/catalog_big/46/bratislavske-povesti.jpg
ZDROJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.ibookmarket.sk/wp-content/uploads/2012/01/obalkadobsinsky.jpg
http://www.martinus.sk/data/tovar/_l/53/l53208.jpg
http://old.valaliky.sk/tl_files/valaliky/2012/kultura/kniznica/citajme_si_2012/
Citajme_si_2012_vyber/uvod.jpg
http://i.sme.sk/cdata/2/56/5679172/knihy-r536_res.jpg
http://www.gorila.sk/i/imgs/558/84558.jpg
http://www.martinus.sk/data/tovar/_l/23/l23721.jpg
http://www.diderot.sk/images/640/23640/large.jpg
http://slniecko.wbl.sk/kniha2.gif
Čítanka pre 3.ročník ZŠ, Ondráš M., Hirschnerová Z., Filagová M., 2012, Poľana
Bratislava
Čítanka pre 4.ročník ZŠ, Hirschnerová Z., Ondráš M., Filagová M., 2011, Príroda
Bratislava

similar documents