Jan Amos Komenský

Report
J. A. Komenský
Dějepis
2. stupeň
Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy
1
Jan Amos Komenský
Rembrandtův obraz Starý muž,
zřejmě zobrazující Jana Amose
Komenského
Jan Amos Komenský
latinsky Comenius
28. března 1592 - 15. listopadu 1670
teolog, filosof, pedagog
Pedagogika je věda o výchově a vzdělávání
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
Jan Amos Komenský
Místo narození:
Uherský Brod
Nivnice
Komňa
Žil s rodiči v Uherském Brodě
Po jejich smrti se o něj starala jeho teta ve
Strážnici, kde začal studovat.
Jan Amos Komenský
studia v Přerově
vysoká škola v Německu
po ukončení školy v Přerově jako učitel,
pak Fulnek - učitel školy a kazatel jednoty
bratrské
Ve Fulneku poznal i svou první ženu Magdalénu
Jan Amos Komenský
Po porážce stavovského povstání nucen
opustit Fulnek, skrýval se na různých
místech - odmítal katolictví
Jan Amos Komenský
1628 odešel do exilu do Lešna, centrum
bratrské víry
kněz, učitel
vznikla zde velká část jeho děl
zván na různá místa - Anglie, Švédsko,
Německo, Uhry
návrat do Lešna, tam shořel Českoněmecký slovník (pracoval na něm
dlouho, ztrátu nesl velice těžce, pokoušel
se ho dát dohromady, nebyl úspěšný)
Jan Amos Komenský
zemřel v Holandsku v Amsterdamu,
pochován je v Naardenu.
Jan Amos Komenský
Moudrost starých Čechů – sbírka starých
pořekadel a přísloví
Poklad jazyka českého – podrobný slovník všech
českých slov, zachytil i nespisovná, nářeční a
přejatá slova (materiál sbíral celý život, slovník
shořel v Lešně)
Kancionál – sborník duchovních písní
Kšaft umírající matky jednoty bratrské
kšaft = závěť
víra, že se odkazu Jednoty ujme český a moravský
lid (matka ve své závěti odkazuje hlavní myšlenky
příštím generacím)
Jan Amos Komenský
Labyrint světa a ráj srdce
Básník se vydává do světa jako poutník,
svět je zobrazen jako město, které mu
připadá jako bludiště
poutníka provází průvodci: Všezvěd
Všudybud a Mámil
Jan Amos Komenský
Díla pedagogická
Jan Amos Komenský
Didactica
stanovuje obecně platné vyučovací zásady:
– Učit se musí od mládí.
– Povinná školní docházka (chytří, hloupí, chudí,
bohatí, ...).
– Názorné vyučování.
– Přiměřenost látky k věku.
– Vše převádět do praxe.
– Vyučovat od jednoduššího ke složitějšímu.
– Nutnost stálého opakování.
– Vyučování má být zábavné.
tyto zásady revoluční, proti mechanickému učení
tvrdí, že vzdělání má být zdarma
Jan Amos Komenský
Informatorium školy mateřské – rady matkám
k výchově dětí před školou.
Brána jazyků otevřena – latinsky, pojednání od
důležitosti jazyků a jak se jim učit.
Orbis pictus (Svět v obrazech) – původně
učebnice latiny, později i jiných jazyků.
Škola na jevišti (Škola hrou) – pedagogické
školské drama
Theatrum universitatis rerum (Divadlo světa)
– spis o důležitosti vzdělání (latinsky).
De rerum humanarum emendatione
consultatio catholica (Obecná porada o
nápravě věcí lidských)
Trochu s humorem
Dějiny udatného českého národa
Jan Ámos Komenský
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177
109865-dejiny-udatneho-ceskehonaroda/208552116230065-jan-amoskomensky/video
Jan Amos Komenský
1592 – 1670
narozen na Moravě, studium na školách jednoty bratrské
kněz, učitel
1628 odchod do exilu – Lešno v Polsku
zván do mnoha zemí – snažil se změnit školství
zemřel v Amsterdamu, pochován v Naardenu
Dílo:
Moudrost starých Čechů – sbírka přísloví
Poklad jazyka českého – podrobný slovník všech českých
slov (shořel v Lešně)
Labyrint světa a ráj srdce
Básník se vydává do světa jako poutník, svět je zobrazen
jako město, připadá mu jako bludiště. Poutníka provázejí
průvodci: Všezvěd Všudybud a Mámil.
Pedagogická díla
Didaktika - stanovuje, jak se má vyučovat
(povinná školní docházka, přiměřenost látky k
věku, vyučovat od jednoduššího ke složitějšímu)
Informatorium školy mateřské – rady matkám k
výchově dětí před školou
Brána jazyků otevřena – pojednání o důležitosti
jazyků a jak se jim učit
Orbis pictus (Svět v obrazech) – učebnice latiny,
pak i jiných jazyků
Škola hrou – učit se divadlem

similar documents