5. B*R*K*MLER*M

Report
5. BİRİKİMLERİM
Neden Biriktirmeliyim?
•
•
•
•
•
Bir gün evleneceğim …
Bir evim olmalı …
Arabalı olmak farklı …
Bir bilgisayarım olsa, bir de yazıcım, …
Değişik tatiller, geziler yapsam …
• Dünyanın bin türlü hali var. Bir kenarda param
olsun…
Yeterince Biriktiriyor Muyum?
• İhtiyaçlar ve istekler farklı şeylerdir:
– Susayınca, su yerine neden gazoz içiyorum?
– Neden sık sık dışarıda yerim?
– Pahalı olan şey kaliteli midir?
– Dolmuş her zaman otobüsten daha çabuk ve rahat
mıdır?
– Cep telefonu çağrısı mı, e-posta mı?
–…
Yeterince Biriktiriyor Muyum?
• İndirimli fiyattan almak tasarruf etmek
anlamına mı gelir?
• “Üç tane alana üçüncüsü bedava” ne demek?
• Aldığım zaman bir çekilişe katılma hakkı
kazanıyorsam bu kârlı bir alım mıdır?
Yeterince Biriktiriyor Muyum?
• Borçlanmak pahalıdır
– Fatura son ödeme gününü geçirdiğim için
ödediğim cezalar var mı?
– Kredi kartı borcumun bir bölümünü ödediğim için
ne kadar faiz ödüyorum?
Ek Gelir Sağlayabilir Miyim?
• Okulda / çevrede yarı-zamanlı çalışma fırsatları
var mı?
• Evde yapabileceğim işler?
• Ders verebilir miyim?
• Pazarlama ve satışa yatkın mıyım?
• …
Birikimlerim ne Zaman Gerekecek?
• Yakın Hedefler:
– Yaz tatili
– Yeni bulaşık makinesi
– Badana ve boya
• Uzak Hedefler:
– Hollanda’daki akrabayı ziyaret
– Otomobil
– Ev için peşinat
Birikimlerim Güvende mi?
• Birikimler, kullanana kadar bir şekilde yatırıma
dönüşüp değerini korumalı, gelir getirmeli.
• Başlıca iki tür yatırım:
– Gelir getiren yatırım: ör. banka mevduat hesabı,
– Değer kazanan yatırım: ör. Altın.
Gelir Getiren Yatırımlar
• Yatırdığınız ana paraya göre hesaplanan ve
önceden bilinen bir oranda getiri (faiz veya kâr
payı) kazandırır.
– Vadeli mevduat
– Devlet tahvili
– Hazine bonosu
Gelir Getiren Yatırımlar
• Neden? : ana paranız ve vade sonunda hak
edeceğiniz getiri bellidir. Değişmez.
• Neden? : Yatırımınız bir bankadaysa anaparası
50.000 liraya kadar, devlet tahvili ve hazine
bonosundaysa tamamı devlet garantisindedir.
• Risk : zaman içinde fiyat artışları (enflasyon)
yaşanır ve ana paranız erir. Bu erimeyi faiz
telâfi etmiyorsa yatırımınız değer kaybeder.
Değer Kazanan Yatırımlar
• Yatırıldığı günkü ana para değeri zaman içinde
bir orana bağlı olmadan aşağı ve yukarı
değişen (dalgalanan) yatırımlar
– Altın
– Döviz
– Hisse senedi
– Yatırım fonu
Değer Kazanan Yatırımlar
• Neden? : Sağlayacağı kazancın üst sınırı yoktur.
Sabit gelir getiren yatırımlara göre daha
yüksek kazanç sağlayabilir.
• Risk : Hiç kazanç sağlamayabilir, hatta zarar
edebilirsiniz. Değerini devamlı izlemeniz
gerekir.
Birikimlerim Ne Gelir Getiriyor?
Brüt Gelir – Net Gelir
• Yatırımlarınızdan sağlayacağınız gelirlerden
devlet vergi alır
• Vergisi kesilmemiş gelire brüt gelir denir
• Vergisi kesilmiş gelire net gelir denir.
Brüt Gelir – Net Gelir
• Vadeli Mevduat
– Banka her türlü mevduat faizinin % 15’ini vergi
olarak keser, kalanı yatırımcıya öder.
– Kaynakta kesilen bu vergiye “stopaj” denir.
• Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
– Devlet kağıtlarından kazanılan faizden stopaj
kesilmez.
Brüt Gelir-Net Gelir
• Hisse Senedi Alım-Satım Kazancı
– Hisse senedi alım-satımından elde edilen kazançlardan
stopaj kesilmez, bu gelirler vergi beyannamelerine de
dahil edilmez.
• Hisse Senedi Kâr Payı (Temettü) Geliri
– Kâr dağıtan kurum ödemeden önce % 15 oranında
stopaj keser.
– Ele geçen tutarın yarısı vergiden muaftır.
– Kalan yarısı başka sermaye kazançlarıyla toplanınca
belli bir sınırı geçerse beyan edilerek vergi ödenir.
Brüt ve Net Faiz Kazancı Hesabı: Örnek
•
•
•
•
•
•
•
10.000 TL
1 Yıl vadeli mevduat
Faiz oranı = % 6,75 (yıllık, brüt)
10.000 TL x % 6,75 = 675 TL (yıllık, brüt)
675 TL / 12 = 56,25 TL (aylık, brüt)
56,25 TL x % 15 = 8,44 TL (vergi stopajı)
56,25 TL – 8,44 TL = 47,81 TL (aylık net)
Enflasyon Birikimlerimi Nasıl Etkiler?
• Enflasyon ekonomideki genel fiyat artışıdır
• Enflasyon sürdükçe değeri TL ile ölçülüp
belirlenen her yatırımın satın alma gücü
sürekli azalır, aşınır.
• Değeri TL ile sabitlenen yatırımınızın
(mevduat, devlet tahvili, hazine bonosu)
değerini koruyan, faizidir.
• Faiz oranı enflasyon oranından büyükse
yatırımınız gerçek bir gelir kazanıyor demektir.
Enflasyon Birikimlerimi Nasıl Etkiler?:
Örnek
•
•
•
•
•
10.000 TL, 1 Yıl vadeli banka mevduatı
Faiz oranı = % 6,75 = 675 TL (yıllık, brüt faiz)
675 TL – 101,25 TL = 573,75 TL (yıllık net faiz)
Yıllık enflasyon tahmini = % 6
10.000 TL x % 6 = 600 TL (enflasyon nedeniyle
paranın satın alma gücündeki azalma)
• 10.000 TL yatırımın yıl sonu tahmini değeri:
10.000,00 + 573,75 – 600,00 = 9.973,75 TL

similar documents