10. Yaratılan Değerler

Report
KALE GRUBU
KALASİNTERFLEX FABRİKASI
YALIN DÖNÜŞÜMÜ
(Bilinçli üretim – Bilgili operatör)
15.07.2014
KALE GRUBU
İÇİNDEKİLER
1. Proje Özeti (Projenin Amacı)
2. Kaizenler
3. Raporlamalar (Kale Production System)
4. Asakai toplantıları
5. HYBRID Sistemi ile üretim (Çekme & itme)
6. 5S görsel yönetim
7. Eğitimler
8. TPM çalışmaları
9. ISG çalışmaları
10. Yaratılan değerler
KALE GRUBU
1. Proje Özeti (Projenin Amacı)
Kalesinterflex Fabrikası
• değer zincirindeki tüm kayıpların elimine edilmesi,
• üretim zamanının azaltılması,
• İnsan, Makine ve Malzeme kaynağının tam olarak verimli bir şekilde
kullanılması,
• Mevcut insan kaynağının fabrika içindeki değişik süreçler için yetkin hale
getirilmesi,
• Makine, insan ve malzemenin en etkin şekilde kullanımı ile hızlı, zamanında ve
kaliteli ürün ya da hizmetin müşteriye sunulması,
KALE GRUBU
2. KAIZENLER ;
Fabrika içinde süreçler bazındaki çalışmalar. (Kaizen projeleri)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dolum İstasyonu ; Üretim esnasında oluşan günlük 14 kg masse kaybı giderilmiştir.
Fırın Rotocolor ; Rotocolor üretimde oluşan hatalar giderilmiştir.
Fırın Dijital
; Dijital üretimde oluşan hatalar giderilmiştir.
Aramamül stok ; Stok ve elleçlemefireleri aylık %1,97 den % 0,5 in altına indirilmiştir.
Fileleme Hattı ; Transfer ve palet içi fireleri %0,2 altına indirilmiştir.
Kesme Hattı ; Kesme hattı fireleri % 0,5 in altına indirilmiştir.
Laminex Hattı ; Laminex hattı fireleri % 3 ün altına indirilmiştir.
Ambalaj Hattı ; Ambalaj hattı fireleri % 5 in altına indirilmiştir.
Lojistik
; Mamul stok ve Nakliye firelerinin % 0,1 in altına indirilmiştir.
KALE GRUBU
3. RAPORLAMALAR
Kalesinterlex fabrikası yalın dönüşümüne uygun yeni raporlama biçimleri
oluşturulmuştur.
•
•
•
•
•
•
Safety
Performans göstergeleri
OEE – Overall Equipment Efficiency
KPI - Key Performance Indicator
Kaliteler, fireler ve zaman kayıpları
Kalitesizlik maliyeti - CoPQ
KALE GRUBU
4. Asakai Toplantıları - Catwalk
Bir önceki günün durum değerlendirmesi ve gerekli aksiyonlar için her sabah saat 09:00
da asakai toplantısı ve belirlenen istasyonlar için catwalk saha yürüyüşü yapılır.
KALE GRUBU
5. HYBRID (Çekme & İtme) sistemi ile üretim
Aramamul üretimde HYBRID sistemi ile üretime
geçildi. 149 adet ürün; A grubu (çekme) ve B grubu
(itme) olarak 2’ye ayrılmıştır.
A grubu ürünler belirlenen stok miktarlarına göre
çekme sistemi ile üretilecek ürünlerdir.
B grubu ürünler sadece siparişe bağlı olarak
üretilecek ürünlerdir.
A grubu ürünler satış dağılımına göre
belirlenmiştir. A grubu ürünler için kanban pono
oluşturulmuş olup görsel yönetime geçilmiştir.
KALE GRUBU
6. 5S Görsel Yönetim
5S görsel yönetim için fabrika içi
düzenlemeler yapılmıştır. Tüm
mavi yaka çalışanlara 5S görsel
yönetim eğitimleri verilmiştir.
KALE GRUBU
6. 5S Görsel Yönetim
KALE GRUBU
7. EĞİTİMLER
KPS: Kale Production System
OPERATÖR YETKİNLİK MATRİSİ
VMS Lideri
Üretim Mühendisleri
Isg 0%
Kalite
Yıkama-Ambalaj
7%
Laminex Pres
Vrd.Ustası Nail Gündoğdu
Vrd.Ustası Mustafa Dırama
Vrd.Ustası Nedim Yılmaz
Isg
Discovery
11%
Fileleme Hattı
15%
0%
Yıkama
Kaleg.Uy.
Waterj.
5s K PÇT
Lam.Pres
P
PROSES
Byst.Çiz.K.
KPS
Bot.Çiz.K.
ISG
Kareleme
Laminex Pres
Waterjet
Yıkama-Ambalaj
7%
Ön Ul.Kur.
OPERATÖR ADI SOYADI
Kareleme
Disc.(S.k.)
MAKİNE
9%
Bottero-Bystronic
Yıkama-Ambalaj
Süreç ile ilgili eğitim verebilir, öneri sunabilir.
Discovery
C/O ve iyileştirmeleri yapabilir.
Waterjet
18%
Waterjet
Fileleme Hattı
VSM-1
Kalite kontrolleri yapabilir.
Bottero-Bystronic
Laminex Pres
Eğitimi Yok
Taimatlara göre üretim yapar.
2. Teknik eğitimler
Kareleme
Max.doz.
YETKİNLİKLER
Fileleme Hattı
40%
Discovery
PROSES
Bottero-Bystronic
1. KPS (Kale Production System)
Yalın dönüşüm eğitimleri
a. Kaizen
b. TPM
c. 5S
d. Problem çözme
teknikleri
e. Yalın üretim teknikleri
KALE GRUBU
* Tek nokta eğitimleri
KALE GRUBU
8. TPM Çalışmaları (örnekleri)
KALE GRUBU
9. ISG Çalışmaları
Yalın dönüşümde önceliğimiz İNSAN, çalışan
sağlığı ve güvenliği tüm dünyada SAFETY olarak
belirtildiğinden bu konu üzerinde tüm
süreçlerde çalışmalar yapılmıştır.
KALE GRUBU
10. Yaratılan Değerler
1-ARAMAMÜL ÜRETİM FİRESİ (yıllık üretim 600 bin m2 alınmıştır.)
KALE GRUBU
10. Yaratılan Değerler
2-ARAMAMUL STOK FİRESİ
KALE GRUBU
10. Yaratılan Değerler
3-MAMUL ÜRETİM FİRESİ (yıllık üretim 500 m2 alınmıştır.)
KALE GRUBU
10. Yaratılan Değerler
4-VERİM ARTIŞI
Teşekkürler..

similar documents