Materiały stosowane przy wypełnianiu kanałów

Report
MATERIAŁY STOSOWANE PRZY
WYPEŁNIANIU KANAŁÓW
KORZENIOWYCH
Pasty, gutaperka i jej modyfikacje
Materiał do wypełniania kanałów korzeniowych musi
być traktowany jako wszczep, gdyż mimo, że jest
otoczony twardą zębiną, ma kontakt z żywymi
miękkimi tkankami okołowierzchołkowymi. Powinien
więc:
 Szczelnie wyścielać kanał
 Nie drażnić tkanek okołowierzchołkowych
 Nie rozpuszczać się i nie rozpadać w zetknięciu z
tkankami i płynami tkankowymi
 Kontrastować na zdjęciach rtg
 Być łatwo usuwalny z kanału w razie potrzeby
 Resorbować się poza wierzchołkiem korzenia
W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY
MATERIAŁY DO WYPEŁNIEŃ DZIELI SIĘ NA:
 Uszczelniacze
kanałowe w postaci
past i cementów
 Ćwieki
i sztyfty kanałowe
 Materiały
do wypełniania
wstecznego
USZCZELNIACZE KANAŁOWE

Tlenkowo-cynkowo-eugenolowe

Oparte na żywicach syntetycznych

Oparte na żywicach naturalnych i (lub) gutaperce

Zawierające składniki lecznicze

Cementy
Najważniejszym zadaniem uszczelniaczy jest szczelne
wypełnienie kanału. Nie powinny się kurczyć,
rozpuszczać w płynach ani resorbować, a jednocześnie
powinny być biozgodne z tkankami.
1. USZCZELNIACZE TLENKOWO-CYNKOWOEUGENOLOWE

Np. Caryosan, Tubi-Seal

Proszek 50% tl. cynku, płyn – eugenol.

Nie kurczą się, ale mogą się rozpuszczać


Eugenol może działać przeciwbakteryjnie i
drażniąco, później materiał jest dobrze
tolerowany.
Użyty z ćwiekami gutaperkowymi łączy się
chemicznie z gutaperką dając trwałe,
nierozpuszczalne połączenie.
2. OPARTE NA ŻYWICACH SYNTETYCZNYCH

Proszek: tl. cynku, fosforan bizmutu, płyn:poliketony i
polimery winylowe zarabiane w stos. 1 : 0,8

Dobrze wyściela kanał, nie kurczy się, nieco pęcznieje

Nierozpuszczalny w płynach

Bardzo trudny do usunięcia z kanału, chyba że został
użyty jako uszczelniacz dopchnięty gutaperką.

Toksyczny dla tkanek

Np. Diaket, AH26
3. OPARTE NA ŻYWICACH NATURALNYCH I
GUTAPERCE




Mieszanina gutaperki (20%) z tl. cynku (50%) i
naturalnymi żywicami (30%) pomieszana z
chloroperką to preparat Kloroperka N-O
Nieszkodliwy dla tkanek.
Kurczy się, więc m oiże być stosowany tylko w
małych ilościach z dodatkowymi ćwiekami
gutaperkowymi.
Innym dobrym preparatem jest żywica
chloroformowa (15% roztwór kalafonii i żywicy
naturalnej w chloroformie)
4. USZCZELNIACZE ZAWIERAJĄCE
SKŁĄDNIKI LECZNICZE

Endometazon – proszek: deksometazon,
hydrokortyzon, dwujodotymol, paraformaldehyd,
płyn: eugenol. Zarabianie 7:1 w przeciągu 40 sek.
Właściwości odkażające, przeciwzapalne i
przeciwuczuleniowe
 Zastosowanie w przypadku wypełniania kanałów w
przypadku zgorzeli miazgi
 Daje kontrast na RTG
 W przypadku przepchnięcia poza wierzchołek mogą
wystąpić przejściowe bóle


Dorifill – materiał na bazie tlenków cynku, bizmutu o
tytanu. Porcję proszku miesza się z 3 kroplami płynu
do pasty o średniej konsystencji.
Nie zawiera kwasów, nie wpływa drażniąco na tkanki
okołowierzchołkowe, działa antyseptycznie
 Szczelnie wypełnia kanał i ma dużą wytrzymałość
mechaniczną
 Może być użyty do tradycyjnego wypełniania kanału z
dopchnięciem ćwiekiem lub jako uszczelniacz kanałowy.


Endospur – proszek: kwas glicyfinowy, dwujodotymol,
srebro wytrącone, wypełniacz, płyn: eugenol, balsam
kanadyjski, nośnik. Konsystencja rzadkiej pasty
Kanał można wypełnić samą pastą, można ją dopchnąć
ćwiekiem.
 Pasta może słóżyć jako uszczelniacz do każdej metody
kojndensacji
 Pasta mocno przylega do narzędzi, należy je od razu
oczyścić zaraz po użyciu.


Pasty wodorotlenkowo-wapniowe – do wypełniania
kanałów korzeniowych, mogą też słóżyć jako
uszczelniacze, mieszanie w stosunku 1 : 1






Twardnieją w kanale w ciągu 20-40 min.
Dobry kontrast na RTG dzięki siarczanowi baru.
Mała kurczliwość i minimalna rozpuszczalność w płynach
tkankowych.
Dobra płynność co zapewnia łatwe wprowadzenie do kanału
materiału i ćwieków.
Apexit ma wysokie pH, jest bakteriobójczy, przepchnięty
poza wierzchołek resorbuje się w ciągu 6 mies. Wysokie pH
zapewnia korzystne działanie na tkanki okw.
Sealpex – zawiera Ca(OH)2, siarczan baru, tl. cynku,
isobutylosalicylany, metylosalicylany i barwniki. Mieszany w
stos. 1 : 1 w ciągu 15-25 sek.

Niska kurczliwość, słaba rozpuszczalność w pł. tkankowym, dobry
kontrast w RTG, wilgotne ściany kanału przyspieszają wiązanie,
twardnieje w kanale w ciągu 40 min.
5. CEMENTY


Cementy fosforanowe zostały zdyskwalifikowane
jako materiał do wypełniania kanałów
korzeniowych ze względu na nieszczelności i
drażniące działanie na tkanki okw. oraz
niemożliwość usunięcia ich z kanału w razie
potrzeby.
Preparat Ketac-Endo, który jest cementem glass
jonomerowym nie jest toksyczny dla tkanek, nie
kurczy się i nie rozpuszcza w płynach
tkankowych, daje kontrast na RTG i szczelnie
zamyka kanał. Powinien być stosowany z
ćwiekami gutaperkowymi aby umożliwić
usunięcie w razie potrzeby. Jego stosowanie
ułatwia system Aplicap.
ĆWIEKI I SZTYFTY KANAŁOWE


Gutaperka znajduje się na pierwszym miejscu
wśród materiałów do wypełniania kanałów
korzeniowych. Wykazuje ona pewną elastyczność
i lepkość, rozpuszcza się w chloroformie i
ksylenie. Na świetle i powietrzu utlenia się i
twardnieje, uplastycznia się w cieple ale powyżej
75st. C się deformuje.
Dzięki dużej zawartości tl. cynku jest uważana za
materiał nie drażniący tkanek okw.

Stosuje się dwa rodzaje ćwieków gutaperkowych:

Standaryzowane – słóżą jako ćwieki główne, kształtem i
rozmiarem odpowiadają odpowiednim narzędziom
kanałowym. Są wprowadzane do kanału jako pierwsze.

Dodatkowe – mają zróżnicowany rozmiarale nie są
identyczne z kodem standaryzowanym narzędzi endo.
Stożkowaty kształt ćwieków zapobiega ich
przepchnięciu poza otwór wierzchołkowy.
Gutaperka to sok drzew Isonandra Gutta rosnących w strefie
podzwrotnikowej. Pod względem chemicznym jest poliizoprenem –
izomerem kauczuku. Jest mniej ściśliwa niż woda, zanurzona w wodzie nie
zmienia swojej objętości. Jest także bardziej plastyczna niż kauczuk.
Zawarte w ćwiekach pęcherzyki powietrza pękając podczas kondensacji
zapewniają gutaperce pewną ściśliwość.
Gutaperka stomatologiczna zawiera 20% czystej gutaperki. Podstawowym
składnikiem ćwiekó jest tlenek i krzemion cynku, które mają działanie
bakteriobójcze. Ma właściwości samosterylne.
Zawiera w swoim składzie również metale(11%) i woski (3%). Zawartość
związków baru zapewnia kontrast w rtg.
METODY KONDENSACJI GUTAPERKI

Boczna
Konwencjonalna
 Endotec


Pionowa

Termo-mechaniczna
McSpadden
 Thermafil
 Ultrafil

CHLOROPERKA


Metoda wypełniania kanałów korzeniowych
emulsją uzyskaną przez rozpuszczenie gutaperki
w odpowiednim środku nie jest już stosowana.
Jedynie przed wprowadzeniem ćwieków poleca
się w celu polepszenia szczelności wypełnienia
zanurzenie na krótki czas w chloroformie lub
eukaliptolu, ale skuteczność tej metody też nie
jest potwierdzona.
MATERIAŁY DO WYPEŁNIANIA
WSTECZNEGO

Do wypełniania kanału zresekowanego
wierzchołka korzenia powinno się zastosować ten
sam materiał co wypełniano kanał. Z zasady
jednak stosuje się amalgamat srebra. Powinien
on być wolny od cynku ze względu na wilgoć w
ranie w okolicy okw.
DZIĘKI THANKS

similar documents