2013 Yılı Kırıkkale İl Özel İdaresi Performans Planı (Sunum)

Report
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
2013 Yılı Performans Programı
1
Yasal Dayanak



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 9. maddesi
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.
maddesi
Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Performans Programları Hakkında
Yönetmelik
2
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans
Programları Hakkında Yönetmelik


Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans
Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna
açıklanır,
15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir.
3
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
VİZYONUMUZ
İlimiz Özel İdaresinde etik davranış kültürünü
yerleştirmek kaynakları etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde kullanmak, hesap
verebilirliği
ve
saydamlığı sağlamak, kurum kültürünü geliştirerek
kurumsal kapasiteyi en iyi şekilde değerlendirmek,
İl’de görev sahasına giren konularda koordine
görevini üstlenerek il halkının mahalli müşterek
ihtiyaçlarını yeterli ve kusursuz bir şekilde karşılamak.
4
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
MİSYONUMUZ
İlimiz sınırları içerisinde sağlık, tarım, gençlik ve
spor, bayındırlık, kültür
ve turizm, sosyal
hizmetler ve eğitim, belediye sınırları dışında alt
yapı, imar, ağaçlandırma, çevre yönetimi ve afet
alanlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
koordineli olarak il halkının ihtiyaçlarını etkin,
verimli ve düzenli bir şekilde karşılamak
5
2013 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi
Ekonomik Dağılımı
01
Personel Gideri
002 Sosyal Güv. Kur.Dev.Primi Gid.
03
Mal ve Hizmet Alımı Gideri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
09
Yedek Ödenek
Toplam
5.970.946
757.500,00
4.304.300,00
430.000,00
1.342.854,00
9.924.357,00
162.788,00
1.207.255,00
24.100.000,00
2013 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi
%
N-(R)
Açıklamalar
MİKTAR
(TL)
Cari Giderler
11.462.746,00
48-(44)
Transfer Giderleri
2.712.897,00
11-(4)
Yatırım Giderleri
9.924.357,00
41-(52)
24.100.000,00
100
Genel Toplam
2013 Yılı İl Özel İdaresi Gelir Bütçesi
Dağılımı
SIRA NO
GELİRİN ADI
1
VERGİ GELİRLERİ
2
TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET GELİRLERİ
3
DİĞER GELİRLER
4
SERMAYE GELİRLERİ
TOPLAM
MİKTARI (TL)
53.000,00
1.120.000,00
17.405.000,00
5.522.000,00
24.100.000,00
8
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu
YILI
GELİR TOPLAMI
2010
12.348.265,12
2011
13.927.854,34
2012
15.604.074,79
9
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2012 Yılı Toplam Bütçe
Geliri
2012 Yılı Toplam Bütçe
Gideri
75.709.570,87
58.936.247,36 TL
10
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
İNSAN KAYNAKLARI
MEMUR
İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ
TOPLAM
126
220
3
349
11
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
ARAÇ TABLOSU
ARAÇLARIMIZ VE
İŞ
MAKİNELERİMİZ
Binek Araç
Toplu Taşıma
Araçları
Yük Taşıyıcılar
İş Makineleri
Diğer Araçlar
Makine Teçhizat
Arazi Aracı
İL ÖZEL
İDARESİNDE
DİĞER
KURUMLARDA
6
7
11
-
17
7
22
-
22
39
6
26
12
1
-
39
7
26
12
TOPLAM
130
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
ARAÇ TABLOSU
İŞ MAKİNELERİMİZ
DOZER
2
YÜKLEYİCİ
3
KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ
5
EKSKAVATÖR
5
SİLİNDİR
4
YAMA SİLİNDİRİ
2
VİDANJÖR
1
ARAZÖZ
3
GREYDER
9
ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ
4
FORKLİFT
1
TOPLAM
39
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
KIRSAL ALAN FİZİKİ ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK,
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE YAŞAM KALİTESİNİ
ARTIRMAK
14
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
1 Akaryakıt Otomasyonu Kurulması
2 Hareketli İş Makinesi Alımı (1 Adet Tır)
3 Taşıt Alımı(2 Adet Kamyonet)
4 Araç Kiralama Hizmeti Alımı
5 Personel Hizmeti Alımı
15
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Köy Yolları Envanteri
Asfalt
850 Km.
Stabilize
764 Km.
Tesviye
98 Km.
Beton
Toplam
13
1725 Km.
16
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Köy Yolları Envanteri
Asfalt
Stabilize
Tesviye
Beton
1.Derece 2.Derece
769 km 9 km
439 km 237 km
Köy içi
72 km
88 km
1.Derece 2.Derece
98 km
1.Derece 2.Derece
-
Köy içi
Köy içi
13 km
(Kilit Parke)
Toplam Yol Ağı :1.725 km
17
2005-2012 Yılı Kırıkkale KÖYDES
Ödeneği
1.167.500,00 TL
2005
2006
13.354.000,00 TL
2007
11.405.000,00 TL
2008
2.777.000,00 TL
2009
2.083.000,00 TL
2010
3.460.194,00 TL
2011
2012
TOPLAM
5.632.692,00 TL
3.250.000,00 TL
18
43.129.386,00 TL
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2012 Yılında KÖYDES Ödeneği İle
Yapılan İşler
• 15,30 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama
• 211 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama olmak üzere
Toplam 226,3 Km. asfalt yolun 204,3 Km.si
tamamlanmıştır.
• Kalan 22 km. 2. kat asfalt yolun yapımı mevsim şartları
nedeniyle 2013 yılına ertelenmiştir.
19
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
2005 - 2012 Yıllarında KÖYDES Ödeneği İle
Yapılan İşler
359,42 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama
605,40 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama
112,10 km. Stabilize Kaplama
Genel Toplam : (1.076.92 km)
213 Adet İçme Suyu Tesisi
8 Adet Menfez Yapımı
1 Adet Kanalizasyon Tesisi
4 Adet Köprü Yapımı
2 Adet Köprü Yapım Projesi
1 Adet Sulama Tesisi yapılmıştır.
2012 Yılı Özel İdare Kaynaklı Yol
Hizmetleri
450 km. yolda asfalt yama yapımı
• 185 km. stabilize yol malzemeli bakımı
• 13.835 km. yolda karla mücadele yapılması
• 11 Köyde kilit parke yapımının 10 adedi
tamamlanmış olup, 1 adedi 2013 yılına
ertelenmiştir.
• 1600 Km. yolda greyderli bakım
• 22 Köyde köy içi düzenleme (kumlama)
. 944 mt. beton boru yerleştirme işlemi
• İhtiyaç Duyulan Köy Yollarında trafik işaret
levhası yerleştirme
•
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar
Köy Yolları
I. Kat Asfalt
78 km.
II. Kat Asfalt
131 km.
ASFALT YOL YAPIM TOPLAMI
209 km.
42 km.
Stabilize Yol Bakım
Onarımı
GENEL TOPLAM
251 km.
22
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar
Köy Yolları
- 1 Adet sanat yapısı projesinin gerçekleştirilmesi
- Köy yolları ağında trafik güvenliği için ihtiyaç duyulan
trafik işaret ve levhalarının alınması
23
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
26
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
Örnek Köy Çalışmaları
Örnek Köy Uygulaması
Yapılan Köyler
18 Köy
2013 yılında Örnek Köy
Uygulması Yapılacak
Köyler
10 Köy
28
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
29
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
İçme Suları Envanteri
İçme Suyu Durumu
Sulu
161
Ünite (Bağlı)
Adedi
25
Yetersiz
12
0
Susuz
0
0
173
25
TOPLAM
Köy Adedi
30
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
İçme Suları
Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun
hale getirilen içme suyu deposu sayısı 82
adet olup, tüm köy içme suyu depolarının
% 47 ’si tamamlanmış durumdadır.
31
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
32
2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar
İçme Suları
1- 20 Köy İçme Suyu Deposunun Sağlık Bakanlığı
Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi
2- 11 Köyde İçme Suyu Tesislerinin Geliştirilmesine Yönelik
Yeni Depo Yapımı
3
Tesis Geliştirme ve
Yenileme
2
Trafo Yenilenmesi
ve ENH Bakımı
1
Motopomp
Yenilemesi
Yeni Sondaj Yapımı
2
Merkezi Dağıtımlı
İçme Suyu Şebekesi
Yapımı 2
1
Boru ve Malzeme Alımı
33
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
34
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Sulama ve Toprak Envanteri
İşin Cinsi
Sayısı
Saha(ha)
Gölet
1
H.İ.S. Göleti
17
Yerüstü Suyu
14
2712
Yer altı Suyu
1
225
13
2995
Tarla İçi Geliştirme
Hizmetleri
Hayvan Sayısı
Küçükbaş
Büyükbaş
21.417
4.024
250
6.182
35
2012 Yılı Özel İdare Kaynaklı Sulama
Toprak Hizmetleri
•
•
•
•
15 Köyde 51 km. sulama kanal temizliği
4 köyde tarla içi drenaj çalışması
2 köyde sulama suyu tesisi bakım onarımı
4 köyde HİS Göleti bakım onarımı
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
37
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
Kanalizasyon Envanteri
Köy Adedi
Kanalizasyonu
olan
Kanalizasyonu
olmayan
Toplam
82
Ünite (bağlı)
adedi
1
91
24
173
25
Toplam köy sayısının % 48 sinde kanalizasyon tesisi
gerçekleştirilmiştir.
39
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar
Kanalizasyon tesisi yapılması planlanan
köy sayısı
25
40
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
41
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar
GENEL KAMU HİZMETİ
Delice Kaymakamevi Yapımı
42
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
İLKÖĞRETİM İÇİN KULLANILAN KAYNAKLARIN
ETKİLİ, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI
AMACIYLA, İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN
AYRILAN PAY DAHİLİNDE OKUL YAPMAK
43
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
EĞİTİM HİZMETLERİ 2013
1 adet İlköğretim Okulu Yapımı Projesi
44
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
GENÇ NÜFUSA HİZMET SUNAN KAMU
KURUMLARININ DONANIM VE MALZEME
EKSİKLİĞİNİ GİDERMEK, GENÇLERİN
TOPLUMSAL HAYATA AKTİF KATILIMINI
SAĞLAMAK
45
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ 2013
Gençlik ve Spor Faaliyetleri İçin Spor Malzemesi
Alımı
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyonları
46
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
KIRSAL ALAN EKONOMİSİNİN VERİMLİLİĞİ,
GELİŞTİRİLMESİ
47
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
TARIM HİZMETLERİ 2013
Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele projesi
Taşıt Alımı(Donanımlı Gıda Denetim Aracı)
Bağcılığın geliştirilmesi projesi
Meyveciliğin geliştirilmesi projesi
48
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
KIRSAL ÇEVRENİN KORUNMASI VE
GELİŞTİRİLMESİ, TANITILMASI
49
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ 2013
İlimizin Tanıtımı, Fuar Organizasyon Faaliyetleri
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payında
Mevcut Kaynağın En İyi Şekilde değerlendirilmesi Amacıyla
Kuruluşların Harekete Geçirilmesi
Ressam Rahmi Pehlivanlı’nın evinin restorasyonu
50
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
YOKSULLUK, TOPLUMSAL VE SOSYAL DIŞLANMA
RİSKİ ALTINDAKİ DEZAVANTAJLI GRUP VE
KİŞİLERİN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA
KATILIMLARIMLARINI SAĞLAMAK, YAŞAM
KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK VE TOPLUMA
ENTEGRE ETMEK
51
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
SOSYAL HİZMETLER 2013
Sosyal Hizmetlerde barındırılan çocuklar için
konut kiralanması (Çocuk Evi) projesi
52
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
MİKRO KREDİ PROJESİ 2013
Mikro Kredi Projesinin Devamının Sağlanması
53
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
İlimiz Kent Güvenlik Yönetim Sistemini
Geliştirmek ve Sürdürmek
Kent Güvenlik MOBESE Sisteminin Bakım ve
Onarımı(Emniyet)
Kent Güvenlik MOBESE Sisteminin Bakım ve Onarımı
(Jandarma)
54
KIRIKKALE
İL ÖZEL İDARESİ
AB ve Kalkınma Ajanslarının Mali destek
Programlarından Yararlanma Kapasitesinin
Arttırılması
Mali Destek Programları İçin Proje Hazırlanması
55
TEŞEKKÜR EDERİZ.
56

similar documents