YDD 2012-2014

Report
YDD
2012 - 2014
Yol Haritamız
2012-2014 Strateji Haritası
Vizyon
Yönetim danışmanlığının, uluslararası iş dünyasında kabul
gören standartlar ve etik davranış kuralları ile yürütülen bir
meslek olarak tanımlanması, tanınması, belgelendirilmesi,
iyileştirilmesi konusunda saygın, belirleyici ve güven sağlayıcı
mesleki kuruluş olmak.
Misyon
Türkiye'de yönetim danışmanlığı yapan kişi ve kuruluşlar arasında;
•
Güç birliği oluşturup mesleki etkinliği arttırmak.
•
Mesleki tanım, ilke ve standartları saptamak, yerleştirmek, geliştirmek ve gözetmek.
•
Üyelerinin mesleki konu, çıkar ve sorunlarını üçüncü şahıslar ve yasalar karşısında
temsil etmek ve savunmak.
•
Bilgi alışverişi ve mesleki koordinasyonu sağlamak.
•
Yönetim danışmanlığı hizmeti alabilecek potansiyel danışanlar için sabit bir referans ve
güvence noktası oluşturmak.
•
Üyeler adına iş potansiyelini geliştirmek.
•
Tek bir üyenin iş kapasitesine sığamayacak boyutta projelere birden çok üyenin
oluşturduğu ortak kapasite ile girilebilmesini sağlamak.
•
Toplam Kalite Yönetimi anlayışının tüm kuruluşlarda yönetim politika ve anlayışı olarak
benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
•
Yönetim danışmanlığı mesleğine yeni katılımları özendirmek.
2012-2014 HEDEFLERİMİZ
Tanınırlığı ve Tercih Edilirliği Artırmak
•
Dernek faaliyetlerinin basılı ve görsel
medyada görünürlüğünü artırmak.
•
Süreli ve sürekli yayınlar çıkarmak,
araştırmalar yapmak.
•
Kamuya yönelik en az iki konferans
düzenlemek.
Üye Memnuniyeti ve Bağlılığını
Artırmak
•
Bir ulusal zirve düzenlemek.
•
Üyelere yönelik sosyal faaliyetler yapmak.
•
İyi Yönetişim ve En Başarılı Danışmanlık
Projesi Ödülü sürecini başlatmak.
•
Üyelerin entellektüel birikimini dernek
faaliyetlerine aktaracak proje ve
faaliyetler gerçekleştirmek.
•
Üyelerin Dernek etkinliklerinde daha aktif
rol almalarını sağlamak.
•
Üye memnuniyetini ölçümlemek ve
beklentilerini karşılamak.
2012-2014 Hedeflerimiz
Mesleki Formasyonu Geliştirmek
• 17024 akreditasyonunu sağlamak.
• Yönetim danışmanlığı mesleğini
yapan kişilerin eğitimine ve
sertifikasyonuna yönelik faaliyetleri
ulusal ve bölgesel olarak
yaygınlaştırmak.
Meslek Mensupları İçin Çatı Olmak
• Bireysel ve tüzel üye sayısını
artırmak.
• Üyelerin networking yapabilecekleri
ortamı geliştirmek ve networking
etkinliklerini sıklaştırmak.
Üye Sayısını Artırmak
Mart 2012
213 Bireysel Üye,
4 Tüzel Üye
2012-2014 HEDEFLERIMIZ
Mart 2014
320 Bireysel Üye
10 Tüzel Üye
Kamu İle İlişkileri Geliştirmek ve Kamu
Yönetimini Danışmanlık Hizmetleri
Konusunda Aydınlatmak
DPT
• İşbirliği ve ortak proje sayısını
artırmak.
• Danışmanlık havuzu
oluşturmalarına destek vermek.
Kalkınma Ajansları
• Her yıl Ankara’da kamu yönetimine
yönelik yarım günlük seminer
Yatırım Ajansı
düzenlemek ve kamu
yönetimlerinin danışmanlık hizmet
alım süreçlerindeki yetkinliği
Turquality
geliştirmek.
2012-2014 HEDEFLERIMIZ
KOSGEB
Dönem Sonuna Kadar Bir Zirve Düzenlemek
ve Gelenekselleşmesini Sağlamak
Nisan 2013
Zirve Organizasyonu
Ödül Sürecini Başlatmak ve YDD’nin
İtibarını Artırmak
Kasım 2012
İyi Yönetişim Ödülü
En Başarılı Danışmanlık Projesi Ödülü /Benchmark
oluşturmak.
Süreç komite tarafından çalışılacak. İlk Uygulama Kasım
2012 olarak hedeflenmekte.
2012-2014 HEDEFLERIMIZ
Konu ve konuşmacılar komite tarafından çalışılacak
MYK ve Akreditasyon Sürecini
Tamamlamak ve Uygulamayı Başlatmak
Eylül 2012
Meslek Standartlarının yayınlanması
Bölgelerde mesleki sertifikasyon eğitimleri başlatılacak ve
süreç komite tarafından yönetilecek
Proje Yazma ve Alma Yetkinliğini
Artırmak ve Proje Gelirlerini Artırmak
Nisan 2012
2012 yılı içinde Kalkınma Ajanslarından en az bir proje
almak
Komite çalışması ile ilk başvurunun Nisan 2012 sonuna
kadar yapılması
2012-2014 HEDEFLERIMIZ
Akreditasyon sürecini başlatmış, başvuruyu yapmış ve
kabule esas eğitimleri tamamlamış olmak
Kasım 2012
Uluslararası danışmanlık şirketlerinin de katılımı ile workshoplar
yapmak
Anket uygulamaları başlatmak ve seçilen konularda 2012 yılında
en az iki konuyu çalışmış ve 2012 Kasım sonuna kadar yayınlamış
olmak
Seçilen konular için ayrı komiteler oluşturmak
Komite Çalışması ile sayı ve konu belirlenecektir
2012-2014 HEDEFLERIMIZ
Vizyon Yaratıcı Araştırma ve Yayınlara İmza Atmak,
Danışanlar Tarafından En Fazla İzlenen Yayınlara ve
Araştırmalara Sahip Olmak
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapmak
YDD misyonu ile uyumlu Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Projesi’ni başlatmak
Ofis ve Çalışma Ortamının Modernleştirilmesi
Eylül 2012
YDD misyonu ile uyumlu, modern bir ofis ve komiteler için
rahat çalışma ortamı oluşturmak
YDD eğitimleri için daha uygun eğitim ortamı yaratmak
2012-2014 HEDEFLERIMIZ
Haziran 2013
2012-2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU VE KURULLAR
Kurullar
Yönetim Kurulu Üyeleri
1. B. Tülin Seçen -BAŞKAN
2. Murat Yalnızoğlu -SAYMAN
3. Ahmet Emin Müderrisoğlu –ANKARA Başkan
Yrd.
4. Zeynep Tura - Başkan Yrd.
5. Pınar Ilgaz -Başkan Yrd.
6. Şengül Külahlı - SEKRETER
7. Serdar Yurdakul - Başkan Yrd.
Yedek Üyeler
1. Kadri Demir
2. Ozan Cığızoğlu
3. Celal Seçkin
4. Metin Atıf Kansu
5. Kudret Süzer
6. Didem Esen
7. Murat Bakım
Meslek Kurulu
1. Fahrettin Otluoğlu-BAŞKAN
2. Sıdıka Akbulut
3. Meral Toprak
Yedek Üyeler
1. Aysun Gürpınar
2. Yener Tugay
3. Hakan Zobu
Denetim Kurulu
1. Humral Tan
2. Cengiz Gürleyik
3. Mehmet Şahan
Yedek Üyeler
1. Dr. Saygun Gürpınar
2. Prof. Dr. Mustafa Aksu
3. Seyfullah Atçı
KOMİTELER VE YER ALMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZ
KOMİTELER
KURULLAR ve KOMİTELER
Ödül Komitesi
•
•
•
•
Pınar Ilgaz - BAŞKAN
4 Büyük Şirketten bir üye
Murat Yalnızoğlu
..
Standartlar ve Akreditasyon Komitesi
• Sıdıka Akbulut-BAŞKAN
• Ahmet Müderrisoğlu
• Aysun Gürpınar
• Meral Toprak
• Fahrettin Otluoğlu
• Celal Seçkin
• Zeynep Tura
• Hakan Zobu
• B.Tülin Seçen
• Damla Tüzüner
Proje Geliştirme Komitesi
Yayın ve Araştırmalar Komitesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sıdıka Akbulut -BAŞKAN
Şengül Külahlı
Ayfer Yoran
Angela Teresi
İsa Ateş
Murat Yalnızoğlu - BAŞKAN
Arzu Pişkinoğlu
4 büyükten üyeler
Zeynep Tura
Tülin Seçen
Şengül Külahlı
KOMİTELER
Uluslararası İlişkiler Komitesi
Kamu İlişkileri Komitesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Murat Yalnızoğlu - BAŞKAN
Fahrettin Otluoğlu
M. Hakan Zobu
Aysun Gürpınar
Bahar Şen
Yener Tugay
4 büyük şirketten bir üye
Ahmet Müderrisoğlu-BAŞKAN
Tülin Seçen
Mustafa Hilmi Çolakoğlu
Damla Tüzüner
Meral Toprak
Anıl Yılmaz
Ulusal Yaygınlaşma Komitesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Komitesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zeynep Tura - BAŞKAN
Gaziantep
Bursa
Ege
Ankara
Tülin Seçen - BAŞKAN
Sevim Çavdarlı
Gül Akçasoy
Kadri Demir
TASLAK BÜTÇE
TAHMİNİ BÜTÇE
AÇIKLAMA
Gelirler
1. yıl
2. yıl
295.750 TL
325.325 TL
15.000 TL
16.500 TL
4.000 TL
4.400 TL
38.750 TL
42.625 TL
5.000 TL
5.500 TL
150.000 TL
165.000 TL
Yayıncılık Gelirleri
25.000 TL
27.500 TL
Seminer Gelirleri
25.000 TL
27.500 TL
CMC Gelirleri
25.000 TL
27.500 TL
İnternet kurumsal reklam gelirleri
6.000 TL
6.600 TL
Diğer faaliyet gelirleri
2.000 TL
2.200 TL
Giderler
280.400 TL
308.440 TL
Satılan Malın maliyet,
180.000 TL
198.000 TL
7.000 TL
7.700 TL
Personel Giderleri
36.000 TL
39.600 TL
Kira Giderleri
32.400 TL
35.640 TL
Faaliyet Giderleri
25.000 TL
27.500 TL
Bütçe Dengesi
15.350 TL
16.885 TL
Bireysel üye girişi gelirleri
Tüzel üye girişi gelirleri
Bireysel üye aidat gelirleri
Tüzel üye aidat gelirleri
Proje Finansman Gelirleri
ICMCI aidatı
YDD YILDIZ HARİTASI
Daha Etkin, Tanınan ve Saygın Bir YDD İçin
Hep Birlikte…
Teşekkür Ederiz.

similar documents