Enerji Verimliliği

Report
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Elektrik İş Güvenliği & Yönetmelikler
 Elektrik Bakım Personeli bulundurma şartları :
500kW-1000kW-1500kW (İşletme Bakım güçleri)
 Enerji Yöneticisi bulundurma şartları:
Senelik 1000TEP ve üzeri tüketim olan yerler
 EKAT Belgeli personel bulundurma şartları:
OG tesislerinde manevra yapan MY çalışanlarda
 YG İşletme Sorumlusu bulundurma şartları:
OG tesislerinde manevra yapan BY çalışanlarda
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
Elektrik İş Güvenliği & Yönetmelikler
 EMA ölçümleri yapılarak gerekli
önlemler alınmıştır.
 Elektrik Panoları her zaman kilit
altında tutulmalı ve önleri açık, kolay
erişilebilir olmalıdır.
 Priz Linyelerinde Kaçak Akım Röleleri
kullanılmalıdır.
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
Enerji Tasarrufu
Enerji tasarrufu;
 Üretimde,
 Konforumuzda,
 İş gücümüzde
Kalite ve performansı düşürmeden, enerjiyi verimli
kullanmak, israf etmemek olarak tanımlanmaktadır.
Aynı işi daha az enerji tüketerek yapmaktır.
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
Niçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız?
Enerjinin fazla kullanılması
sonucunda;
 Doğal kaynakların hızla
tükenmesi,
 Çevre Kirlenmesi,
 Enerji için ödenen
ücretlerin artması
söz konusu olmaktadır.
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
Enerji Verimliliği
Verimlilik için yapılabilecek tasarruf projeleri;
 Enerji takip sisteminin kurulması
 Fan ve Kompresörlerde İnvertör uygulaması
 Verimli Aydınlatma ürünlerinin kullanılması
 Aydınlatma Otomasyon sisteminin kurulması
 Kompanzasyon ve Harmonik değerlerinin kontrol
altında tutulması
 EFF1 motor uygulamaları
 OG Projesi kapsamında kayıpların minimize edilmesi
 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımı olarak
sayılabilir.
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
Enerji Takip Sistemi (SCADA)
Türk Traktör Fabrikası Elektrik Tüketimi 202 Adet
Enerji Analizörü ile online olarak takip edilmektedir.
Kullanılan Elektrik Enerjisinin kalitesi de aynı şekilde
anlık görüntülenmektedir.
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
Enerji Otomasyonu
Kontrol Merkezi
Server
PC
Yazıcı
WS
ETHERNET AĞI
16 PORT ETHERNET
SWITCH (Yeni)
RS485/Ethernet
Dönüştürücü (Yeni)
E.A.(1)
E.A.(1)
E.A.(1)
E.A.(1)
E.A.(1)
E.A.(1)
E.A.(1)
E.A.(2)
E.A.(2)
E.A.(2)
E.A.(2)
E.A.(2)
E.A.(2)
E.A.(2)
E.A.(n)
ENERJİ KALİTE
ANALİZÖRÜ (Yeni)
3 Adet
RS485/Ethernet
Dönüştürücü
(Mevcut)
RS485/Ethernet
Dönüştürücü
(Mevcut)
RS485/Ethernet
Dönüştürücü (Yeni)
E.A.(n)
E.A.(n)
E.A.(n)
E.A.(n)
TEDAŞ
SAYACI
Merkez İzleme Panosu (Mevcut)
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
E.A.(n)
E.A.(n)
4 Core MM FO
Kablo
Ethernet Kablosu
(CAT-5)
RS-485
Kablosu
(2x1.5mm2)
Aydınlatma
SONRA
ÖNCE
 26 Lüx Aydınlık Şiddeti
 300 Lüx Aydınlık Şiddeti
 3200 Adet Armatür
 1402 Adet Armatür
 1440 kW Tüketim
 325 kW Tüketim
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
Aydınlatma
SONRA
ÖNCE
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
Aydınlatma Otomasyonu
 Hareket dedektörü
 Günışığına bağlı çalışma
gecikme süresi
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
Kompanzasyon ve Harmonik
 Türk Traktör Tüm Harmonik ölçümlerini yaptırmış ve
bunlarla ilgili olarak pasif filtreleme uygulamasıyla
önlemlerini almıştır.
 Temiz enerji için ve ekipmanların uzun ömürlü ve
sağlıklı çalışması için bu önemli bir kriterdir.
 Kompanzasyonun Trafo Merkezlerinde olduğu kadar alt
besleme noktalarında da kontrol altında tutulması
önemlidir.
 Kullanılan enerjinin verimli şekilde, tam olarak son
kullanıcı tarafından tüketiliyor olması bu önlemle
gerçekleştirilebilir.
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
EFF1 Motor Uygulamaları
Örnek bir verim hesabı : Düşük verimli motor kullanımının işletme
maliyeti
30kW bir endüstriyel motorun, eski nesil düşük verimli (EFF3) ile
yeni nesil yüksek verimli (EFF1) kullanımındaki yıllık enerji
tüketimi
FARK
EFF3 =30 x 8.000 x 0,20 / 0,90
53.333 TL
-
EFF1 =30 x 8.000 x 0,20 / 0,93
51.613 TL 1.720 TL
Tablodan da görüleceği üzere yeni nesil (EFF1) endüstriyel
motorun 1 yılda kullanımı ile tasarruf edilen enerji kazancı
yaklaşık motor maliyetine eşittir.
Söz konusu motorların yılda ortalama 8000 saat tam yükte çalıştıkları ve birim enerji giderinin 0.20
TL/kWh olduğu varsayılmıştır.
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
OG Projesi
 17 Adet Yağlı Tip Trafo Kuru Tip Trafo ile
değiştirilmiştir.
 Tüm OG Hücreleri yeni tip Hücrelerle değiştirilmiştir.
 Kuru tip trafolar ve yenilenen 34,5 kV nakil hattı ile
hat ve trafo kayıpları ciddi oranda düşürülmüştür.
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
Yenilenebilir Enerji Kaynağı
Bakım ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü yapılan Kalesinterflex
güneş panellerine ait genel sistem özellikleri aşağıdaki gibidir;
Güneş Panelleri :135 W - 12 adet - 1000x1000 mm. panel
(Toplam 1.62 kW)
İnverter
: 4.000 VA şebeke bağlantılı (on-grid)
Aküler
: 12 V 90 Ah – 4 adet (48 Vdc)
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
BYE (Boşta Yük Endeksi) Projesi
 İlk Olarak Motor Envanteri çıkartılır.
 Mesai saatleri dışında çalışması
gerekenler ve durdurulması
gerekenler etiketlenir.
 Sayaçlar üzerinden durum tespiti
yapılır.
Volkan ŞALLI / Aralık 2011
TEŞEKKÜRLER

similar documents