Slayt 1 - Kozan Ticaret Borsası

Report
Adana Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.
 Danışmanlık,
 Eğitim,
 Bilgi,
 Teknik Destek,
hizmetleri ile destekleyerek Adana’daki KOBİ’lerin ulusal ve
uluslar arası pazarlardaki rekabet güçlerini arttırmak ve tüm
potansiyellerini kullanır hale gelmelerini sağlamaktır.
Bölgedeki KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları tüm iş geliştirme hizmetlerini
alabilecekleri bir numaralı temas noktası olmaktır.
Bu hedefi gerçekleştirebilmek için ABİGEM, uluslararası İş Geliştirme
Merkezleri ağı ve KOBİ destek kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışarak bir
sinerji oluşturacaktır.
Girişimci ve dinamik bir anlayış ile geliştireceği, yenilikçi, heyecan verici ve
etkili programlar sonucunda tüm bölge ekonomisinin ve özellikle de
KOBİ’lerin zenginleşmelerine ve birer başarı örneği haline gelmelerine
önemli katkılar sağlamaktır.
Abigem Adana
Hakkında
• Faaliyet başlangıcı Kasım, personel alımları ile 1
Aralık ve hizmet vermeye başlama tarihi 1 Ocak
2009 dur.
• Şirket Kuruluş Tarihi: 16.03.2009, Ekim 2008
personel alımı, Aralık 2008 de personel
oryantasyonu, stratejik iş planının hazırlanması ve
bölge ihtiyaç analizi (100 KOBİ ve 15 paydaş ile
yapılan anketler, Abigem personellerinin de
katılımı ile gerçekleştirildi.) çalışmaları
tamamlanmıştır .
Adana ABİGEM
2010 yılı Haziran ayına kadar Avrupa Birliği
Projesi olarak %75 Avrupa Birliği %25 T.C.
destekli olarak faaliyetlerini gerçekleştirdi.
2010 yılı Haziran ayı sonrasında Adana Ticaret
Odası, Adana Ticaret Borsası ve Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nin çatısı altında
faaliyetlerini Anonim Şirket oluşumu ile
gerçekleşti.
Bir Anonim Şirket olmasına rağmen
kurulduğundan bu yana kar amacı gütmeyen bir
kuruluş olma özelliği taşıyan Adana ABİGEM 3 yıl
içerisinde yaklaşık olarak 350 kadar firmanın
rekabet güçlerinin artırılmasında danışmanlık
gerçekleştirilerek KOBİ’lere fayda sağladı. 3500
kadar kişiyi açtığı eğitim programlarından
yararlandırdı. Birçok Hibe Programlarından ve
Devlet Destekleri’nden KOBİ’leri faydalandırarak
kapasitelerini artırmalarına yardımcı oldu.
ABİGEM firmaların haricinde, iş kurmak isteyen
girişimcileri de KOSGEB, İŞKUR, ATO gibi
kurumlarla işbirliği yaparak girişimciliğin temeli
olan iş planı hazırlama eğitimlerini KOSGEB
Destekli “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” adıyla,
profesyonel kadrosu ve tecrübeleri ile yeni
girişimcilere en iyi şekilde aktarıyor.
Eğitim, Danışmanlık, İş Geliştirme, Proje Yazımı
ve 3 Boyutlu Modelleme ile KOBİ’lerin
eksiklerinin tespit edilmesi ve zayıf oldukları
yönlerinin geliştirilmesi için durmadan çalışmaya
devam ediyor.
ORTAKLARIMIZ
Ortaklarımız; TOBB, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası,
ORGANİZASYON ŞEMASI
Direktör Danışman ve Eğitmen
Ofis Müdürü - Uzman Yrd.
Teknik Destek
Ofis Personeli
Program / Proje Yöneticisi –
Danışman
Yerel, Ulusal ve Uluslararası
Danışman Havuzu
HİZMETLERİMİZ
DANIŞMANLIK
HİBE & FİZİBİLİTE PROJELERİ
EĞİTİM
ULUSLAR ARASI BAĞLANTILAR &
İŞ BİRLİKLERİ
BİLGİ SERVİSLERİ
3 BOYUTLU MODELLEME, 3
BOYUTLU TASARIM & TERSİNE
MÜHENDİSLİK
Çalışan Personel Sayısı
Yıllar
Kullanılan
Daimi
Mali Kaynak*
Çalışan
Sayısı
Dışarıdan
Verilen
Çalıştırılan
Eğitim
Uzman vb.
Sayısı
Eğitimlere
Hayata
Katılan
Danışmanlık
Geçirilen
Katılımcı
Sayısı
Proje
Sayısı
Sayısı
Sayısı
EUROMED
2008
2009
BELÇİKA
EUROMED
BELÇİKA
7
20
-
-
-
-
7
100
46
1052
50
3
7
80
12
421
200
7
EUROMED
01/2010-06/2010
BELÇİKA
(yönlendirme dahil)
06/2010-06/2011 ABİGEM A.Ş.
3-5
23
60
1612
52
6
06/2011-03/2012 ABİGEM A.Ş.
3
18
25
418
35
3
DANIŞMANLIK
Adana Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi,
verdiği danışmanlık hizmetleri ile yüzlerce KOBİ’nin
ihtiyaçlarını tespit ederek ve bu ihtiyaçlara uygun
çözüm yolları geliştirerek firmaların pazara farklı
bakış açısı ile yaklaşmalarına ve pazarda fark
yaratmalarına büyük katkılar sağladı.
•Uluslararasılaştırma
•Yönetim Danışmanlığı Hizmeti
-Strateji Geliştirme ve Stratejik Planlama
-Kurumsal Yönetim Danışmanlık Hizmeti
-Kalite Yönetim Sistemleri ve Operasyon Yönetimi
-İnsan Kaynakları Yönetimi
•Girişimcilik Programı
•Pazarlama Yönetimi
•Finans Yönetimi
•Proje Hazırlama ve Proje Döngü Yönetimi
•Bilgilendirme
•Bilişim ve Mühendislik Hizmetleri
Kümelenme Projeleri
Dış Ticaret Misyonları
EĞİTİM
Adana Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi,
planlamış olduğu eğitim programları ile çalışanların,
öğrencilerin, iş hayatına hazırlananların ve kişisel
gelişiminde eksik yanlarını tamamlamak
isteyenlerin ihtiyaç duyduğu bilgileri profesyonel bir
şekilde binlerce kişiye aktarmıştır.
Sadece bireysel eğitimlerle kendini
sınırlandırmayan ABİGEM, birçok kurum ve
kuruluşa da firma odaklı bir çok eğitim programı
düzenlemiştir.
-Proje Döngü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimleri
-Finansal Yönetim Eğitimi
-Finansal Kaynaklara Erişim Eğitimi
-Dış Ticaret Eğitimi
-Satış ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi
-Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi
-TUBİTAK Programları (AR-GE Destekleri)
-Uluslar arası Pazar Araştırması Eğitimi
-Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmaya Geçiş Eğitimi
-Yöneticiler İçin Çatışma Koçluğu Eğitimi
-Etkin İletişim ve Motivasyon Teknikleri Eğitimi
-Yenilmez Takım ve Birleştirici Liderlik Eğitimi
-Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri (ISO, BRC ve IFS Gıda Güvenliği)
-İnsan Kaynakları Eğitimleri
-Kişisel Gelişim Eğitimleri
-Girişimcilik Eğitimleri
BİLGİ SERVİSLERİ
- Bilgi ve Yönetim Sistemi Danışmanlığı
- CAD-CAM Eğitimi ve Uygulama
- E-Ticaret
HİBE & FİZİBİLİTE PROJELERİ
Adana Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi,
hibe projeleri ile KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları nakit
kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırıyor ve aynı
zamanda fizibilite projeleri ile firmaları doğru
yatırıma yönlendiriyor
ULUSLAR ARASI BAĞLANTILAR & İŞ BİRLİKLERİ
Adana Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi,
kurduğu Uluslar arası bağlantılar ile firmaları ikili
işbirlikleri yapabilecekleri iş seyahatleri ve yurt dışı
fuarlarına götürüyor
Yapmış olduğu dış ticaret ve ihracatı geliştirme
danışmanlıkları ile KOBİ’lere Uluslar arası Pazar’da
nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini profesyonel bir
şekilde anlatıyor ve uygulatıyor
3 BOYUTLU MODELLEME, 3 BOYUTLU TASARIM &
TERSİNE MÜHENDİSLİK
Adana Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi,
kurmuş olduğu 3 Boyutlu Modelleme Merkezi ile
3 boyutlu prototip üretimi, 3 boyutlu tasarım
yapma ve tersine mühendislik konularında
KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları her türlü desteği
sağlıyor
Hazır giyim ve Tarım Makineleri sektörlerinde kümeleme
çalışması sonunda dernek kurulumları gerçekleştirildi.
350 civarı firmaya danışmanlık
Oda ve Borsaların Stratejik plan ve Kalite Yönetim Sistemleri Kurulumu
 3500 kişinin katılımı ile 143 adet eğitim programı
ŞİGEM ihracatı geliştirme projesini yürüterek 13 firmaya dış ticaret danışmanlığı
 4.5 Milyon TL’lik proje bütçeli ve başarı sağlanmış
ÇKA, KKYDP ve TÜBİTAK hibe projeleri
 Çin Ticaret Misyonu / Çin İş Gezisi ve Fuar Ziyareti
19 Girişimcilik Programı
60’a yakın 3B prototip ürün tasarım ve imalatı
 ÇUKUROVA ABİGEM adıyla daha
geniş alanda hizmetlerimizin yaygınlaşması
Yatırımcılara yönelik fizibiliteler ve projeler
Dış Ticaret Birimini Aktifleştirmek
 Eğitim, Danışmanlık, 3B Modelleme hizmetleri
 Hibe projeleri ve Finansal kaynaklara erişim
Faaliyetleri
Kümelenme faaliyetlerinin genişletilerek ve sayısını artırarak ulusal ve uluslar arası
platformda tanıtmak
BASINDA ABİGEM
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ
YALIN ÜRETİM
TARIM MAKİNALARI
FUARLAR & YURTDIŞI GEZİLERİ
ORGANİZASYONLAR
3 BOYUTLU MODELLEME
PROJELERİMİZ
Çalışmaları tamamlanan projeler
• MEHMET YILDIRIM SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ – 2010 –
2.350.000,00 TL – TARIM BAKANLIĞI – İLK VE İKİNCİ ELEMEYİ
GEÇTİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA
• GÜNEŞ ENERJİSİNİ SU KULLANARAK DUYULUR ISI OLARAK
DEPOLAMAK VE SERA ISITMA AMACIYLA KULLANMAK
ÜZERE SERA YAPIMI PROJESİ – HALİS SERACILIK LTD– 2009 500.000,00 TL – KKYDP – TAMAMLANDI
• GÜNEŞ ENERJİSİNİ SU KULLANARAK DUYULUR ISI OLARAK
DEPOLAMAK VE SERA ISITMA AMACIYLA KULLANMAK
ÜZERE SERA YAPIMI PROJESİ –ÇALIŞKAN MADENCİLİK LTD.
– 2009 - 500.000,00 TL – KKYDP – TAMAMLANDI
• FORMİK ASİT VE SODYUM SÜLFAT ÜRETİM TESİSİ
GELİŞTİRME VE KURULUMU - YENTEKS TEKSTİL LTD. ŞTİ. –
2010 – 400.000,00 TL - ÇKA İKTİSADİ MALİ PROGRAM – HİBE
ALMAYA HAK KAZANDI – YATIRIMCI TARAFINDAN YATIRIM
YAPMAKTAN VAZGEÇİLDİ.
PROJELERİMİZ
Çalışmaları tamamlanan projeler
•
ANAÇ MEYVE FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE LABORATUAR
KURULUMU – BETA FİDANCILIK LTD. – 2010 – 264.00,00 TL – TÜBİTAK –
TAMAMLANDI
•
ANAÇ ÇİLEK FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE LABORATUAR
KURULUMU – YALTIR A.Ş. – 2010 – 400.000,00 TL – TÜBİTAK – TAMAMLANDI
•
ALTINKAYA TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ – BİR ADET BEŞ BİN TONLUK HUBUBAT SİLO YAPIM PROJESİ – 544.370,48
TL – ÇKA İKTİSADİ MALİ PROGRAM –HAK KAZANDI, SÖZLEŞME YAPILDI
•
BAĞIŞLAR UN GIDA TAR. NAK. PET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. - Un Üretim Kapasitesi
Arttırımı İçin Üç Adet Binikiyüzelli Tonluk Buğday Depolama Amaçlı Silo Projesi – 517.944,00
TL – KKYDP – HAK KAZANDI
•
MİSİS UN GIDA TARIM NAK. VE TİC. A.Ş. – MİSİS UN ÜRETİM KAPASİTE ARTIRIMI
PROJESİ – KKYDP – 600.000,00 TL - HAK KAZANDI VE SÖZLEŞME YAPILDI
•
KONFEKSİYON ÜRETİM TESİSİ KURULUMU – 500.000,00 TL - KOSGEB İŞ BİRLİĞİ
GÜÇ BİRLİĞİ PROGRAMI - TAMAMLANDI
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELERDEN BİRKAÇI
HALİS SERACILIK (Topraksız Domates Serası Projesi)
Sahip olunan cihaz ve ekipmanlar
Cinsi
Dijital kamera
DVD kamera
Alarm Sistemi
TV DVD Set
Klima
Buzdolabı
Elektrikli kettle
Kahve Makinası
Mikrodalga fırın
Santral
Masaüstü telefon
Mobil telefon
Fax makinesi
Kitaplama Cihazı
Laminatör
Tanıtım Standı
Görüntü standı
Projeksiyon Cihazı
Mobil Projeksiyon Cihazı
Projeksiyon Perdesi
Akıllı tahta
Taşınabilir tahta
Adedi
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
10
1
2
1
1
1
2
2
1
3
2
2
Cinsi
Araba
Minivan
Adedi
1
1
3D Prototipleme Cihazı
3D Tarama cihazı
Catia yazılımı
1
1
1
Server
Server kabin
Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Renkli fotokopi makinası
S/B lazer Printer
Renkli lazer printer
Tarayıcı
Modem
Network
UPS
Jeneratör
Muhasebe yazılımı
2
1
17
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1

similar documents