SODES Proje Sunuları - bingöl mem ar-ge

Report
SODES PROJELERİ
• 2010 yılında SODES kapsamına alınan
ilimizde Müdürlüğümüz adına 113 proje
başvurusu yapılmış ve 6 proje kabul edilmiştir.
2011 yılı için 40 adet başvuru yapılmış olup
değerlendirme sonuçları beklenmektedir.
2010-2011 DÖNEMİNDE
UYGULANAN SODES
PROJELERİ
 Artık Sancak’ta da SBS Kursu Var
16.460 TL
 Zinde Zihin
17.555 TL
 Çalışmayı Seviyorum
81.115 TL
 Mesleki ve Kültürel Gezi
68.475 TL
 Sporda Biz de Varız
35.300 TL
 Köyümüzün Kızları Bingöl’ün Yıldızları
250.000 TL
1-ARTIK SANCAKTA DA SBS
KURSU VAR
PROJE OKULU: SANCAK İLKÖĞRETİM OKULU
PROJE ADI : ARTIK SANCAKTA DA SBS KURSU VAR
PROJE SÜRESİ: 9 AY
PROJE BÜTÇESİ : 16.000 TL
FAALİYETLER:
• Hedef grupta yer alan ilköğretim son sınıf öğrencilerine bir üst eğitim
kurumlarının tanıtılması amacıyla Ortaöğretim kurumlarına gezi düzenlendi.
• Öğrencilere tüm dersler için kitap, soru bankası, yaprak testi ve deneme
sınavları dağıtımı yapıldı.
• SBS kursu düzenlendi.
2-ZİNDE ZİHİN
PROJE OKULU: TBMM VAKFI BİNGÖL FEN LİSESİ
PROJE ADI : ZİNDE ZİHİN
PROJE SÜRESİ: 3 AY
PROJE BÜTÇESİ : 17.555 TL
FAALİYETLER:
• Okulun bodrum katında bulunan 180 m2’lik çok amaçlı salon ile soyunma odaları
tadilatı yapılmıştır. (boya-badana)
• Soyunma odalarına oturma bankı temin edilmiştir.
• Spor aletleri alınarak çok amaçlı salon Fitness salonuna dönüştürülmüştür.
• Broşür, afiş, kırlangıç ve etiketler bastırılmış ve proje tanıtımı gerçekleştirilmiştir.
PROJEDEN ÖNCE
PROJEDEN SONRA
3-ÇALIŞMAYI SEVİYORUM
PROJE OKULU: KAZIM KARABEKİR İ.Ö.O & MURAT İ.Ö.O.
PROJE ADI : ÇALIŞMAYI SEVİYORUM
PROJE SÜRESİ:
PROJE BÜTÇESİ :
FAALİYETLER:
•
Üst öğretim kurumlarına devam etmek isteyen fakat imkanları kısıtlı olan çocuklarımıza
sağlıklı ders çalışma ortamı, ödevlerini araştırabilecekleri iletişim teknolojisi koşulları ile
destekleyici materyallerin bulundurulduğu merkezler oluşturulmuştur.
•
Etüt merkezlerinden faydalanan ve akademik başarısında gözle görülür artış sağlayan
öğrenciler çeşitli ödüllerle teşvik edilmiş ve sosyal gelişmelerinde katkı sağlamak için
birer adet piknik ve çevre il gezisi düzenlenmiştir.
4-MESLEKİ VE KÜLTÜREL GEZİ
PROJE OKULU: TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
PROJE ADI : MESLEKİ VE KÜLTÜREL GEZİ
PROJE SÜRESİ: 10 AY
PROJE BÜTÇESİ : 68.475 TL
FAALİYETLER: Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin mesleki bilgi
ve becerilerini artırmak ve ülkemizin kültürel özelliklerini yakından
tanımalarını sağlamak için Elazığ, Malatya, Şanlıurfa, Nevşehir,
Mardin,Kayseri ve Gaziantep illerine gezi düzenlenmiştir.
5-SPORDA BİZ DE VARIZ
PROJE OKULU: TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
PROJE ADI : MESLEKİ VE KÜLTÜREL GEZİ
PROJE SÜRESİ: 8 AY
PROJE BÜTÇESİ : 35.300 TL
FAALİYETLER:
• Proje tanıtım faaliyetleri
• Spor tesisi oluşturulması
• Çocuk parkı yapımı
6-KÖYÜMÜZÜN KIZLARI BİNGÖL’ÜN
YILDIZLARI
PROJE OKULU: CUMHURİYET KIZ YİBO
PROJE ADI : KÖYÜMÜZÜN KIZLARI BİNGÖL’ÜN YILDIZLARI
PROJE SÜRESİ: 9 AY
PROJE BÜTÇESİ :
250.000 TL
FAALİYETLER:
• Okul bünyesinde bulunan spor salonu zemini kauçuk malzeme ile kaplanmış
ve salondaki diğer tadilat işleri yapılmıştır.
• Salona ek bir tribün yapılmıştır.
• Tenis, hentbol, voleybol ve basketbol branşlarında turnuvalar
düzenlenecektir.
2011-2012 DÖNEMİNDE
UYGULANMAKTA OLAN SODES
PROJELERİ
• 2011-2012 döneminde uygulanmak üzere
Müdürlüğümüzce 40 proje başvurusu yapılmıştır.
2 istihdam, 4 sosyal içerme, 4 kültür,sanat ve spor
türünde olmak üzere 10 adet proje hibe almaya
hak kazanmıştır.
TOPLUM YARARINA
ÇALIŞMA PROGRAMI
PROJELERİ
•
TEMİZLİK İŞÇİSİ İSTİHDAMI PROJESİ-1 : Bu proje kapsamında 18 kişi 18 okulda
istihdam edilerek okulun gerek duyduğu çevre düzenlemesi ve temizliğinde istihdam
edilmiştir.
•
TEMİZLİK İŞÇİSİ İSTİHDAMI PROJESİ-2 : Bu proje kapsamında 44 kişi 43 okulda
istihdam edilerek okulun gerek duyduğu çevre düzenlemesi ve temizliğinde istihdam
edilmiştir.
•
TEMİZLİK İŞÇİSİ İSTİHDAMI PROJESİ-3 : Bu proje kapsamında 200 kişi 122
okulda istihdam edilerek okulun gerek duyduğu çevre düzenlemesi ve temizliğinde
istihdam edilmiştir.
•
GÜVENLİK GÖREVLİSİ İSTİHDAMI PROJESİ : Bu proje kapsamında 12 kişi 12
okulda istihdam edilmiştir ve okulların güvenlik sorunları çözülmeye çalışılmıştır.
•
BEDEN İŞÇİSİ İSTİHDAMI PROJESİ : Bu proje kapsamında 49 kişi okulların çevre
düzenlemeleri ve temizlik işlerinde çalışmak üzere istihdam edilmişlerdir.
OKUL GELİŞİM PROGRAMI
• Solhan ilçesinde Nisan-2010’dan bu yana uygulanan bu
programda toplam bütçe 350.000 EURO’ dur. Bu bütçenin
%60’ı ile hizmet alımı, %40’ı ile onarım işleri
yapılmaktadır. Program kapsamında fayda sağlanan okul
sayısı 49’dur. Program 2011 Aralık ayında sona erecektir.
• 2011 yılında Karlıova İlçesi de program kapsamına alınmış
ve 485.000 EURO bütçe ile faaliyetler yürütülmektedir.

similar documents