Yükleme Emri Bakiyesi - Ahi Evran Üniversitesi

Report
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS KART UYGULAMASI
Kart Özellikleri / Ön Yüz
Fotoğraf Alanı
EMV çip İçinde
 Elektronik Para
MasterCard PayPass
 Çoklu Uygulama
 Temassız Hızlı İşlem
 Güvenlik
 Uluslararası Geçerlilik
Master Card
 Banka Kartı / Talimat Hesabı
 Tüm Bankacılık Hizmetleri
 Uluslararası Geçerlilik
Kart Özellikleri / Arka Yüz
Manyetik Şerit
ATM ve POS işlemleri
CVV
(Güvenlik Numarası)
Anten
PayPass hızlı işlemleri
TEMASSIZ İŞLEM
 Diğer banka uygulamalarından farkı, temassız özelliği kredi kartında değil banka
kartında kullanıma sunulmuş olmasıdır.
 Temassız ödeme, 35 TL ve altındaki ödemelerde kartı terminale temas ettirmeden ve
şifresiz işlem yapmayı sağlayan ödeme teknolojisidir.
 Karta bakiye yüklendikten sonra temassız işlem yapılabilir. Karta yüklenen bakiye,
elektronik para özelliğini kazanır ve 35 TL ve altı ödemelerde temassız kullanılır.
 Şifre tuşlamadan kartı sadece POS’a göstermek yeterlidir.
Bank24 JET Sistem Bileşenleri
Vadesiz Mevduat Hesabı
(Bankacılık Sistemi)
Talimat Hesabı (Vadesiz Mevduat Hesabı): Bank24 Jet’in
bağlı olduğu vadesiz hesaptır.
Yükleme Emri Bakiyesi: Vadesiz Hesap üzerinden ya da
Nakit Yükleme ile yapılan yüklemelerde, paranın chip
üzerine gitmeden önce tutulduğu sanal ön ödeme hesabıdır.
Kart Bakiyesi (E-Cüzdan=Chip): Müşterinin kart üzerinde
tutulan, belli bir maksimum limiti olan gerçek parasıdır.
Yükleme Emri Bakiyesi
Kart Yönetim Sistemi
Kart Limiti (Karta Yüklenecek Maksimum Tutar): Kartın
üzerinde tutulabilecek en yüksek bakiye tutarını ifade eder.
Kişi, Maksimum Limiti, Bankanın belirlediği limitin üzerinde
olmamak kaydıyla değiştirebilir. 5 TL-100 TL arası.
Kart Bakiyesi
Kart Yönetim Sistemi/Kart
Otomatik Yükleme Talimatı: Talimat hesabı üzerinden
verilecek Otomatik Yükleme Talimatı ile Temassız işlemler
sonucu eksilen kart bakiyesi, her şifreli işlemde kart limitine
otomatik olarak tamamlanır.
Bank24 JET İşleyişi / Dolum

Nakit para ile Nakit Yatırmalı Halkbank ATM’lerinden doğrudan yükleme ile

Vadesiz Hesap ile Halkbank ATM’lerinden

Vadesiz Hesap ile İnternet ve Dialog üzerinden verilecek yükleme talimatı ile
POS+Temassız Okuyucu
ADK (İnternet-Dialog)


Bank24 JET Menüsünden Hesaptan Yükleme
Bank24 JET Menüsünden Hesaptan Yükleme
Kartın ATM ya da POS’ta yapılan ilk şifreli işleminden
sonra karta e-para olarak yüklenir.
ATM

Bank24 JET Menüsünden Hesaptan Yükleme

Para yatırmalı ATM’lerde Nakit Yükleme
İnternet Bankacılığı’ndan Bank24 Jet Kart İçin Yapılan İşlemler
 Bank24 Jet Kart Bilgileri
 Kart Hareketleri
 Bakiye Yükleme
 Otomatik Yükleme Talimatı
 Kart Bilgileri Güncelleme
 Karta Hesap Bağlama
 Kart Limiti Güncelleme
 Talimat Hesabı Güncelleme
 Şifre Üretme
BANK24 JET KARTLARIN ATM’LERDE KULLANIMI
 Bank24 JET kartın temassız işlemlerde kullanılabilmesi için karta para yüklenmesi
(vadesiz hesaba değil) gerekmektedir. Bu işlem için, kart ATM’e takıldığında gelen ilk
ekrandan Karta Para Yükleme seçilir.
Karta Nakit Para Yükleme
 Karta Para Yükleme seçildikten sonra gelen ekrandaki uyarı mesajı kabul ediliyorsa
Evet tuşlanarak ikinci ekrana geçilir; nakit yükleme için Para Yatırarak seçeneği
seçilerek istenilen tutar sağ alt bölümde açılan üniteye yerleştirilir.
Kart Limit Belirleme
 Bank24 JET kartları ilk kez basıldığında temassız işlemlerde kullanılmak üzere kart
üzerinde tutulacak maksimum tutar 100 TL olarak belirlenmiştir. Örneğin 150 TL yatırılmak
istenirse 100 TL’si karta yüklenirken, 50 TL’si karta yüklenmek üzere Yükleme Emri
Bakiyesi’nde bekler. (vadesiz hesapta değil)
 Kart üzerinde tutulacak maksimum tutarı, kullanıcı Kart Limiti Güncelleme seçeneğinden 5
TL ile 100 TL arasında bir tutarla kendisi belirleyebilir.
Vadesiz Hesap İşlemleri
 Bank24 JET kartlar aynı zamanda Banka Kartı olduğu için, ATM’lerde yapılan tüm banka
kartı ve Vadesiz hesap ile ilgili işlemler (Vadesiz Hesaba para yatırma/çekme vs.) Bank24
Jet ile yapılabilir.
 Banka kartı ve vadesiz hesap işlemleri, ilk gelen ekrandan Banka Kartı İşlemleri seçeneği
seçildikten sonra yapılabilir.
İnternet Bankacılığı ile Jetkarta Para Yükleme
- Para Transferleri menüsünden "Kendi Hesabıma Transfer" linkinden "Transfer Edilecek Tutar"
kısmı girilip, devam düğmesine tıklanır. En son olarak "İşlemi Tamamla" düğmesi tıklanır.
Böylelikle Bank24 Jetkart hesabınıza para transfer etmiş olursunuz.
- Transfer ettiğimiz tutarı Bank24 Jet kartımıza yüklemek için "Bank24 Jet kart" menüsünden "Bakiye
Yükleme" linkini kullanarak yapabilirsiniz. Bu linke tıkladıktan sonra açılan kısımda "Transfer Edilecek
Tutar" kısmını girdikten sonra "Devam" düğmesini ve en son olarak "İşlemi Tamamla" düğmesini
tıklayarak Jet kartımızın bakiyesini güncellemiş oluruz.
Bank24 JET Kart Şifreli İşlem (Temaslı-Şifreli)
Hızlı ödeme işlemleri dışındaki tüm işlemler şifreli olarak gerçekleştirilir. Şifreli işlemlerde, Bank24 JET,
merkezden işlem onayı alır.
Sırasıyla;
1. Talimat (Vadesiz) Hesabı’ndan işlem tutarı düşülür,
2. Yeterli bakiye yoksa, eksik bakiye önce Yükleme Emri Bakiyesi’nden,
3. Bakiye yine yeterli değilse Kart Bakiyesi’nden tamamlanır.

Ancak, Otomatik Yükleme Talimatı verilmiş ise yapılan şifreli işlemde, bakiye Yükleme Emri Bakiyesi’nden düşülür.

Yükleme Emri Bakiyesi de yetersiz ise tutar yukarıdaki belirtilen sırayı takip ederek hesaplardan düşer.
3- Kart
Bakiyesi
2- Yükleme
Emri
Bakiyesi
1- Talimat
Hesabı
Kullanılabilir Toplam Bakiye
İşlem İptali
Yapılan işlemin iptali halinde,
 İptal işlemi, gün sonu alınmamış ise yapılabilir. Gün sonu işlemi yapılması
halinde, tutarın iadesi için Bankaya başvuru yapılmalıdır.
 Tutar talimat hesabından, Yükleme Emri Bakiyesinden ve/veya Kart bakiyesinden
çekilmiş olsa dahi Kart hesabına iade yapılır.
Kayıp/Çalıntı durumunda kart hesabında bulunan tutar nakit para
hükmünde olup müşteriye iadesi yapılamamaktadır.
Kayıp / Çalıntı ve Arızalı Kart
Chip arızası veren , manyetik sorunu olan, isim değişikliği, fotoğraf değişikliği vb. olan
durumlarda kartın şubeye teslim edilmesi gerekmektedir. Kart içinde bir bakiye
bulunuyor ise kart bankamıza iade edildikten sonra tutar yeni karta iade edilebilir.
Kartın kayıp/çalıntı durumlarında yenilenen karttan 20 TL ücret tahsil edilmektedir.
Banka kaynaklı olmayan sebeplerle kart yenilenmesi durumunda kayıp/çalıntı prosedürü
uygulanmaktadır.
AHİ EVRAN ÜNÜVERSİTESİ
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
KGS BİRİMİ
kgs.ahievran.edu.tr
[email protected]
0386 280 42 45

similar documents