Ekonomske promjene i promjena obiteljske strukture

Report
Ekonomske promjene i promjena
obiteljske strukture
Demografski razvoj Hrvatske, 5.
studenog, 2012.
„Tradicionalna obitelj”
• Značajke predindustrijske obitelji
• „Proširena „ obitelj – bake i djedovi, rođaci, stričevi, ujne...
• Središte ekonomske proizvodnje
– Poljoprivredna proizvodnja – članovi obitelji
– Važne aktivnosti u domu: prerada hrane, proizvodnja uporabnih predmeta,
dobava ogrjeva i vode
– Djeca su počela raditi rano – počela su proizvoditi ono što konzumiraju s 10 –
15 god.
• Obrazovanje
– Prije nastanka formalnog obrazovanja, obrazovanje se odvijalo unutar obitelji
– Obitelj je certificirala pojedince za određeni posao
„Tradicionalna obitelj”
• Funkcija osiguranja
– Članovi obitelji su dijelili ekonomske uspjehe članova i ublažavali
neuspjehe
– Pomoć kod bolesti, invalidnosti, loše žetve i dr.
– Zdravstveno osiguranje
– Potpora u starosti
• Fizička sigurnost
– Kod nepostojanja policije, sudova i dr. zaštita se vršila kroz veličinu
domaćinstva i brojnost srodnika
„Tradicionalna obitelj”
• Kontrola ponašanja pojedinaca
– Zbog funkcije osiguranja, obitelj je pratila pojedince da ne bi zabušavali
– Važnost zbog obiteljske reputacije
– Stoga, bilo je malo privatnosti
• Trudnoća i briga za djecu odnosila je oko 30 godina ženinog
života (od 18 do 48)
– Trudnoća
– Dojenje
– Briga za djecu
Dobici od braka
•
•
•
•
Specijalizacija i podjela rada
Seks, zajedništvo, ljubav
Djeca i njihov odgoj
Učinkovitost zajedničkog življenja
• Predindustrijske obitelji su imale izrazito velike
dobitke od braka!
Temeljni uzroci promjene obiteljskog
života
• Promjena centra proizvodnje s obitelji na industriju i
urede smanjujue ekonomsku funkciju obitelji i čini djecu
nekompatibilnom s brakom
• Tehnološke promjene obiteljske proizvodnje i potrošnje
olakšava postojanje samačkih domaćinstava
• Rast primanja kod žena
–
–
–
–
Povećava udio žena u radnoj snazi
Smanjuje fertilitet
Ovo dalje omogućuje više vremena za rad van kuće
Smanjuje dobitke braka
Temeljni uzroci promjene obiteljskog
života
• Tržište osiguranja i javni programi
nadomještaju obiteljsko pokrivanje rizika
• Financijska tržišta omogućuju samoosiguranje
– briga za stariju dob
• Veća geografska i poslovna mobilnost slabi
obiteljske veze
• Povećani prosperitet podiže zahtjeve za
privatnošću i samostalnim životom
Temeljni uzroci promjene obiteljskog
života
• Javno obrazovanje smanjuje ovisnost djece o obiteljima i smanjuje
ekonomske aktivnosti u domu
• Rast države blagostanja
– Mirovine vode do ranijeg prestanka rada i do odvajanja od djece
– Mirovine i financijska tržišta smanjuju potrebu za djecom kao
hraniteljima u starosti
– Socijalni programi temeljeni na posebnim potrebama smanjuju
dobitke od braka
– Isto tako, smanjuju gubitke za ženu ako dođe do razvoda
– Sve ovo vodi do manje brakova, više razvoda i smanjenog fertiliteta
• Tehnologija kontracepcije – planiranje trudnoće
Demografski rezultati
•
•
•
•
•
Manje brakova i kasniji brak
Nizak fertilitet
Više razvoda
Veći fertilitet izvan braka
Manja domaćinstva, više ljudi živi samo, manje zajedničko
življenje kod starijih
• Oslabljene veze među članovima obitelji koji su međusobno
manje potrebni
Model ponude rada
•
Notation
1. Y = family income not from wife’s work (husband’s
labor earnings plus asset income)
2. w = wife’s potential wage per hour of work
3. T = total discretionary time for wife (e.g. 14
hours/day)
4. L = wife’s leisure or home production time.
5. C = consumption of market goods by the
household.
–
Assume that C = total income; no saving or
dissaving.
Model ponude rada
• Algebra
Labor supply of wife is T-L
Earnings of wife are w(T-L)
Total family income is Y + w(T-L)
C = Y + w(T-L)
Utility: u(C,L) (depends on both household
consumption C and on wife’s leisure or home
production time L)
The budget constraint for the household
C=Y+
w(T-L)
Each additional hour in
market work adds w to
consumption, but reduces
her leisure or home
production by 1 hour. The
slope of the budget
constraint here is –w.
Y
Household has this
much income
regardless of wife’s
decision
0
L*
Leisure, L
Labor = T - l
T
Ronald Lee, UC Berkeley, 2011
12
Choice of optimal hours of leisure (home production time) and labor
market work (L and T-L) by a wife whose household has Y other
income.
C=Y+
w(T-L)
Each additional hour in
market work adds w to
consumption, but reduces
her leisure or home
production by 1 hour. The
slope of the budget
constraint here is –w.
C*
Y
Household has this
much income
regardless of wife’s
decision
0
L*
Leisure, L
Labor = T - L
T
Ronald Lee, UC Berkeley, 2011
13
Now suppose that non-wife income, Y, is higher.
The budget constraint will shift higher, but keeps the same slope
because her wage, w, has not changed.
C*
Wife’s leisure, or the goods
she produces at home, is a
normal good, so with higher
income and no change in
prices, the household
chooses more of her home
time (leisure) and less of her
market work.
Y
The red lines show this new
optimum.
C=Y+
w(T-L)
C3*
0
L*
Leisure, L
L3*
Labor = T - L
T
Ronald Lee, UC Berkeley, 2011
14
Now suppose that the wife’s potential wage is higher, say w2>w.
Now the budget constraint is the same if she does not work at all, but otherwise it
rotates upward.
If she works full time, taking 0 leisure, household income and consumption is w2*T
+ Y.
C2*
C*
Y
0
L2* L*
Leisure, L
Labor = T - L
T
Ronald Lee, UC Berkeley, 2011
15
Učinak veće plaće žena
• Za ženu koja inicijalno nudi određeni rad
na tržištu, veća plaća ima dva učinka
– Obiteljski dohodak raste jer zarađuje
više za iste sate
– Cijena slobodnog vremena raste jer se
obitelj mora odreći više potrošnje što
žena više boravi u domu
16
Ostali poticaji da žena radi izvan
doma
Obiteljske i promjene u kućnoj proizvodnji
• Niži fertilitet (kad se jednom počne smanjivati)
• Tržišni supstituti za kućnu proizvodnju
–
–
–
–
–
Obrađena hrana
Kupljena odjeća
Restorani
Zdravstveni sustav
Javno obrazovanje
• Kućni kapitalni trajni proizvodi
– Perilice, vodovodna voda, usisivači i ostalo
• Povećanje razine obrazovanja priprema žene za suvremene
poslove
Ronald Lee, UC Berkeley, 2012
17
Ostali poticaji da žena radi izvan
doma
Promjene u potražnji na tržištu rada
• Strojevi i promijenjena priroda rada
smanjuju potrebu za fizičkom snagom
• Promjene u industrijskoj proizvodnji –
povećanje uredskog rada
• Ove promjene podižu plaće žena u
odnosu na muške i smanjuje se jaz
između muških i ženskih primanja
Ronald Lee, UC Berkeley, 2012
18
Hrvatska kućanstva
6. PRIVATNA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, POPISI 1953. – 2011.
Popisi
1953.
1961.
1971.
1981.
1991.
2001.
2011.
1.031.910
1.167.586
1.289.325
1.423.862
1.544.250
1.477.377
1.519.038
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Samačka kućanstva
14,1
16,0
15,5
16,0
17,8
20,8
24,6
2 člana
16,7
17,7
18,6
21,1
22,5
23,6
25,6
3 člana
18,8
19,4
21,1
21,5
20,2
19,0
18,8
4 člana
18,0
19,1
20,8
22,6
23,5
20,6
17,3
5 članova
13,3
12,9
12,1
10,1
9,2
9,2
8,0
6 članova
8,5
7,5
6,5
5,2
4,4
4,3
3,5
10,6
7,4
5,4
3,5
2,4
2,5
2,2
3,8
3,6
3,4
3,2
3,1
3,0
2,8
Ukupno
%
7 i više članova
Prosječan broj članova kućanstva
Ronald Lee, UC Berkeley, 2012
19
Hrvatska kućanstva
7. OBITELJI PREMA TIPU, POPISI 1971. – 2011.
Popisi
1971.
1981.
1991.
2001.
2011.
1.203.240
1.307.423
1.367.106
1.252.025
1.215.865
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Par bez djece
24,8
26,9
27,1
27,0
28,6
Par s djecom
63,8
62,4
60,5
58,0
54,3
Majka s djecom
9,3
9,1
10,2
12,5
14,4
Otac s djecom
2,1
1,6
2,2
2,5
2,7
Ukupno
%
Ronald Lee, UC Berkeley, 2012
20
C=Y+
w(T-L)
C*
Y
0
L*
Leisure, L
Labor = T - L
T
Ronald Lee, UC Berkeley, 2011
21
C=Y+
w(T-L)
Y
0
L*
T
22
C=Y+
w(T-L)
C3*
C*
Y
0
L*
Leisure, L
L3*
Labor = T - L
T
23
C2*
C*
Y
0
L2* L*
Leisure, L
Labor = T - L
T
Ronald Lee, UC Berkeley, 2011
24

similar documents