2013 ı. dönem ıl koordınasyon kurulu toplantısı

Report
T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU
TOPLANTISI
30 OCAK 2014
T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
ŞIRNAK İLİ
2014 YILI
I. DÖNEM
İL KOORDİNASYON KURULU
TOPLANTISI
(ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU)
30 OCAK 2014
2014 YILI I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
YERİ: Valilik Toplantı Salonu
TARİH: 30.01.2014
SAAT: 14.00
G Ü N D E M:
1.
Geçen yılın son değerlendirmesi,
2.
Geçen yılın toplu değerlendirmesi,
3.
Program Kararnamesinin incelenmesi, ilke ve önlemlerin belirlenmesi,
4.
İl Yatırım Programının görüşülmesi,
5.
İl Yatırım Tekliflerine esas olacak araştırma ve envanter çalışmalarının
gözden geçirilmesi
6.
İzleme ve Koordinasyon çalışmaları
7.
Yıllık İstatistik Raporunda yer alması öngörülen bilgilerin hazırlanması
A-GİRİŞ
2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Ekim 2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2014 yılı programı
ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin,
sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili
tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli
kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak
hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve
eksiksiz olarak yürütülecektir.
B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin
44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem
raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı
yapılmıştır.
2013 yılında 15 kuruluşun ve özellikli projelerin Ekim ayı sonu itibariyle
6 sektörde 365 proje için ayrılan ödenek miktarı 421.447 milyon TL’dir.
İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve
KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2013
yılı Ekim ayı sonu itibariyle 176.474 milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre
nakdi gerçekleşme oranı % 42 tir. Sektörler itibariyle 2013 yılı Ekim ayı
gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise
Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.
2013
YILI
ÖDENEĞİ
(1000 TL)
DÖNEM
SONUNA
KADAR
HARCAMA
(1000 TL)
NAKDİ
GERÇEKL.
ORANI (%)
S.
NO
SEKTÖRÜ
PROJE
SAYISI
PROJE BEDELİ
(1000 TL)
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
(1000TL)
1
ULAŞTIRMA
32
1.006.387
458.755
157.560
39.346
25
2
TARIM
23
214.747
45.084
42.646
28.566
67
3
EĞİTİM
132
216.944
78.709
93.820
13.450
14
4
SAĞLIK
16
2.383
731
4663
1.282
23
5
ENERJİ
10
202.842
44.291
33.052
46.471
140
6
D.K.H.
151
139.159
11.606
92.058
47.359
51
TOPLAM
365
1.783.070
639.853
421.447
176.474
42
TABLO-I
S.
NO
KURULUŞU
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
(1000 TL)
2013 YILI
ÖDENEĞİ
(1000 TL)
DÖNEM
SONUNA
KADAR
HARCAMASI
(1000 TL)
NAKDİ
GERÇL.
ORANI
(%)
TOPLAM PROJE
SAYISI
SEKTÖRÜ
TOPLAM
PROJE
TUTARI
(1000 TL)
EĞİTİM
139.616
64.124
25.500
24.988
98
980.791
443.350
48.796
78.915
161
1
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
7
2
KARAYOLLARI 9.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
20
18
ULAŞTIRMA
862.648
424.450
30.486
63.862
209
2
ENERJİ
118.143
18.900
18.310
15.053
82
3
TEAİŞ 16.İLET. TES. VE
İŞL. GRUP MD.
8
ENERJİ
84.699
25.391
14.742
38.930
264
4
İLLER BANKASI 11.BÖLGE
MÜD
8
D.K.H.
11.087
411
6.669
8.915
133
5
İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MD.
10
TARIM
340
276
81
6
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
3
D.K.H.
7
DSİ 10.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
19
8
İL ÖZEL İDARESİ
-
340
6.021
4.330
4.553
3.424
75
266.979
45.593
109.463
109.192
99
13
TARIM
214.486
45.084
83.539
82.033
98
6
D.K.H.
52.493
509
25.924
27.159
107
224.134
51.592
212.476
32.960
16
87
38
EĞİTİM
46.028
10.128
43.396
4.705
11
4
SAĞLIK
1.518
803
1.060
431
41
15
ULAŞTIRMA
143.739
34.305
127.074
16.455
13
30
D.K.H.
32.849
6.356
40.946
11.369
28
MİLİ EĞİTİM MÜD.*
87
EĞİTİM
31.300
4.457
24.924
5.345
22
10
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
12
SAĞLIK
1.819
731
4.100
851978
24
11
ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD.
16
D.K.H
979
-
783
80
9
979
ÖZELLİKLİ PROJELER
NAKDİ
GERÇL.
ORANI
(%)
PROJE
SAYISI
SEKTÖRÜ
TOPLAM
PROJE TUTARI
ÖNECEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2013 YILI
ÖDENEĞİ
DÖNEM
SONUNA
KADAR
HARCAMA
12
İL ÖZEL
İDARE
(KÖYDES)
40
D.K.H.
10.453
-
10453
4.259
41
13
SODES
37
D.K.H.
7.559
34.250
7.559
3.500
46
14
KDRP
3
D.K.H.
1.300
6.250
1300
0
0
15
GAP
PROJELERİ
16
D.K.H.
17.432
-
7.154
7.154
100
16
DİKA
18
D.K.H.
5.027
-
5.027
5.027
100
1.783.070
639.853
421.447
176.474
42
S. NO
KURULUŞU
TOPLAM
365
(*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 33 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden
tabloya dâhil edilmemiştir.
TABLO-II
Toplam Proje Sayısı:
7
Tam./Devam eden Proj.: 1/6
İhale Aş./Başlamayan :
…
Toplam Proje Tutarı
: 139.616 000,00 TL
2013 Yılı Ödeneği
: 25.500 000,00 TL
2013 Yılı Harcaması
: 24.988.000,00TL
Nakdi Gerçekleşme
:
% 98
2013 yılında Üniversitemiz için 25.500 milyon TL ödenek
ayrılmıştır.
Toplam Proje Sayısı : 20
Tam./Devam eden Proj.: 0/15
İhale Aş./Başlamayan : 5 (Proje çalışmaları ve hazırlıkları devam ediyor.)
Toplam Proje Tutarı : 980.791milyon TL
2013 Yılı Ödeneği
: 48.796 milyon TL
2013 Yılı Harcaması : 30.432 milyon TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 62
GAP kapsamında ilimizde devam devam eden;
önemli projelerimiz;
Projenin Adı
TOPLAM
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
FİZİKİ
GERÇEKLEŞME
2013
ÖDENEĞİ
%
Cizre-Şırnak Yolu
191.616.000 134.195.000
10.000.000
85 devam ediyor.
(Cizre-Silopi) Ayr.-Irak Hd.
30.921.000
2.823.000
2.000
0 başlanmadı.
Ortabağ-Çığlı Ayr. Beytüşşebap
40.262.000
29.065.000
3.000
50 devam ediyor
Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. I.Kısım
5.313.000
1.441.000
3.000
0 başlanmadı.
Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. II.Kısım
6.776.000
5.654.000
3.000
10 devam ediyor.
Şırnak-Eruh
51.016.000
6.000
2.000
10 devam ediyor
Oyalı Ayr.- Cizre
189.274.000 77.766.000
5.000.000
99 devam ediyor
Cizre-Silopi DY-Habur III Köprüsü
50.700.000
5.070.000
2.000
0
Cizre-Silopi
95.360.000
49.576.000
3.000.000
85 devam ediyor
Beytüşşebap Ayr.-Çığlı
(Hakkari-Çukurca)Ayr. (GAP)
24.000.000
0
2.000
0 başlamadı.
Uludere-Uzungeçit (GAP)
1.215.000
0
130.000
0 başlanmadı.
400.000
90devam ediyor.
10.000.000
80 devam ediyor
Eruh-Fındık (Bağgöze Bağlantısı Dahil)
1.088.000
(Proje Müşavirlik) (GAP)
Şırnak-Ortabağ-Çığlı Güvenlik Yolu
302.000
148.673.000 115.673.000
Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı
dışında olan projelerimiz
Projenin Adı
Projenin
Toplam Tutarı
2013
Ödeneği
Fiziki
Gerçekleşme
Şırnak Hakkâri ayrım-Uludere ( İl Yolu Onarım)
4.000.000
2.000
0
Cizre –Nusaybin
Köprüsü
1.100.000
5.000
%90
Hanmahmut ve Görümlü Köprüleri
500.000
5.000
%30
Şanlıurfa-Habur Otoyolu(proje)
20.091.000
1.500.000
%90
Cizre Şırnak (Ergani -Dicle) (KAMULAŞTIRMA
743.000
427.000
%50
yolunda
‘DEŞT-AKABİN’
GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 20 projenin 2013 yılı
ödeneği 30.486 milyon TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.2013
yılı ödeneği 18.310 milyon TL’dir.
Toplam Proje Sayısı:
Tam./Devam eden Proj.:
İhale Aş./Başlamayan:
Toplam Proje Tutarı:
2013 Yılı Ödeneği:
2013 Yılı Harcaması:
Nakdi Gerçekleşme:
19
4/10
4/1
266.979.000 TL
109.463.000 TL
109.192.000 TL
%99
Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden
yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.
İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır.
TOPLAM
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2013
ÖDENEĞİ
65.946.955
9.452.485
61.305.358
60.436.205
99
99
Kavşak
46.196.200
tepe Barajı
3.700.115
10.817.772
10.817.485
100
33
Musa tepe
ve Çetin
42.432.021
tepe
Barajları
31.932.021
5.330.870
5.343.925
100
89
Şırnak –
Uludere
Ballı
Barajları
FİZİKİ
GERÇEKLEŞ
ME
2013 yılı 3 adet baraj inşaatı için 77.45 Milyon TL ve diğer 16 adet DSİ yatırımları
için ise 7.784 milyon TL ayrılmış olup; toplamda 32 Milyon TL ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje Sayısı:
Tam./Devam eden Proj.:
İhale Aş./Başlamayan:
Toplam Proje Tutarı:
2013 Yılı Ödeneği
:
2013 yılı harcaması
:
Nakdi Gerçekleşme:
8
7/1
--11.087 .000TL
6.669.000 TL
8.915.000 TL
% 133
Karalar, Balveren ve Hilal Haritası, Mezra kanalizasyon inşaatı, Şırnak Hilal
Ulusoy Caddesi ve Cizre Caddesi düzenleme inşaatı, Kumçatı Yol düzenleme
inşaatı geçici kabulü yapılmıştır. Beytüşşebap kanalizasyon inşaatı çalışmaları da
devam etmektedir.
Toplam Proje Sayısı:
2
Tam./Devam eden Proj.: …
İhale Aş./Başlamayan: 2/0
Toplam Proje Tutarı:
0,00
2013 Yılı Ödeneği:
0,00
Nakdi Gerçekleşme :
…
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese
çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu programa alınmış
olup hazırlık aşamasındadır.
Toplam Proje Sayısı : 8
Tam./Devam eden Proj.: 1/3
İhale Aş./Başlamayan : 0/4
Toplam Proje Tutarı : 84.699.000 TL
2013 Yılı Ödeneği
: 14.742.000 TL
2013 Yılı Harcaması : 45.930.000 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 311
Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2013 yılı ödeneği 14.742 milyon TL’dir.
380 KV. Gercüş-IlısuCizre-Sınır EİH.
38.834.000
16.130.000
8.000.000
28.000.000
350
100
Cizre 380 TM
15.230.000
9.000.000
6.230.000
15.230.000
geçici kabulü
06.05.2013
tarihinde
yapıldı.
Projeler Şırnak, Cizre, Uludere ve Silopi’de devam etmektedir.
Top. Proje Sayısı: 87
Tam./Devam eden Proj.: 23/59
İhale Aş./Başlamayan: 4/1
Top. Proje Tutarı: 224.134 milyon TL
2013 Yılı Ödeneği: 212.476 milyon TL
2013Yılı Harcaması: 32.960 milyon TL
Nakdi Gerçekleşme : % 16
PROJE
SAYISI
SEKTÖRÜ
TOPLAM
PROJE
TUTARI (1000)
2013
ÖDENEĞİ
(1000)
YILI
HARCAMASI.
(1000)
NAKDİ
GERÇEKL
EŞME %
38
EĞİTİM
46.028
43.396
4.705
11
4
SAĞLIK
1.518
1.060
431
41
15
ULAŞTIRMA
143.739
127.074
16.455
13
30
D.K.H.
32.849
40.946
11.369
28
Toplam Proje Sayısı : 40
Tam./Devam eden Proj. :21/10
İhale Aş./Başlamayan : 5/4
Toplam Proje Tutarı
: 10.453.000 TL
2013 Yılı Ödeneği
: 10.453.000 TL
2013Yılı Harcaması
: 4.259.026 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 41
2013 YILI KÖYDES projesi için toplam 10.453.000 TL ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje Sayısı: 120
Tam./Dev. eden Proj.: 49/31
İhale Aş./Başlamayan: 36/4
Toplam Proje Tutarı: 81.504 milyon TL
2013 Yılı Ödeneği:
48.264 milyon TL
2013 Harcaması:
19.102 milyon TL
Nakdi Gerçekleşme: % 40
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 120 adet projesi için ayrılan yaklaşık 48.264 milyon
TL ödeneğin 19.102 milyon TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında % 40
nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
Toplam Proje Sayısı:
Tam./Devam eden Proj.:
İhale Aş./Başlamayan:
Toplam Proje Tutarı:
2013 Yılı Ödeneği:
2013 Yılı Harcaması:
Nakdi Gerçekleşme:
12
1/1
8/2
1.819.000 TL
4.100.000 TL
978.000 TL
% 24
Sağlık Müdürlüğünce, 12 adet proje için ayrılan 4.1 Milyon TL dir. 978 Bin TL
harcama yapılarak % 24 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
Toplam Proje Sayısı
:
Tam./Devam eden Proj. :
İhale Aş./Başlamayan :
Toplam Proje Tutarı
:
2013 Yılı Ödeneği
:
2013 yılı harcaması
:
Nakdi Gerçekleşme
:
3
2/1
…
6.021.000 TL
4.553.000 TL
3.424.525 TL
% 75
2013 yılı 4.553 milyon TL olan ödeneğin 3.424.525 TL’si dönem sonuna
kadar harcanarak % 75 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
Toplam Proje Sayısı:
10
Tam./Devam eden Proj.: 10/0
İhale Aş./Başlamayan:
…
Toplam Proje Tutarı:
340.533TL
2013 Yılı Ödeneği:
340.533TL
2013 Yılı Harcaması:
276.426TL
Nakdi Gerçekleşme :
% 81
İl Müdürlüğü’ne 2013 yılında 10 proje için 340 Bin TL ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje sayısı
: 16
Tam./Devam eden Proj. : 8/1
İhale Aş./Başlamayan : 7/0
Toplam Proje Tutarı
: 979.908 TL
2013 Yılı Ödeneği
2013 Yılı Harcaması
Nakdi Gerçekleşme
: 979.908 TL
: 783.632 TL
: % 80

similar documents