hizmet brifing`ini indirmek için lütfen tıklayınız.

Report
Sultanbeyli ölçeğinde hedef kitlenin dini ve manevi hayatı, sosyal, kültürel
ve etnik yapısı göz önünde bulundurularak, aşağıda özet bilgileri verilen hizmetler
planlanıp uygulamaya konulmuştur. Hizmetler bir yıllık olarak planlanmıştır.
1 - "CAMİ VE GENÇLİK"
Bu projeyle gençleri camilerin manevi iklimiyle buluşturma, arşın
gölgesinde gölgelenecek bir gençlik yetiştirme, gençleri bekleyen tehlikelerden onları
koruma hedeflenmektedir. Proje dahilinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği
yaparak gruplar halinde öğrencilerle cami ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bu proje ile
1000 öğrenciyi camiyle buluşturmak ve onlara kitap hediye etmek hedefleniyor.
Projenin sürekliliği için Hz. Osman, Fettahoğlu ve Abdulkadir Geylani camilerinin
dernekleri bünyesinde Gençlik Kolları oluşturuluyor.
Proje Sorumlusu = Recep YAYLACI (Vaiz)
2 - "CAMİLER OKULLAŞIYOR"
Öğrencileri derslerine ve sınavlarına hazırlama, onlara Kur'an ve dini
bilgiler öğretme gayesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak
camilerde Etüt Eğitim Merkezi oluşturuluyor.
Çuvalcıoğlu Camiinde başlayan bu faaliyet, Mescid-i Aksa ve Ebubekir
Sıddık Camilerinde de uygulamaya konulacaktır
Proje Sorumlusu = Recep YAYLACI Vaiz
3 - "GENÇLERLE BULUŞMA"
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, ilkokul, ortaokul ve
liselerde müftü, vaiz ve vaizeler tarafından öğrencilere seri konferanslar veriliyor.
Program sonrası Diyanet yayınları hediye ediliyor.
İlk konferans 05.12.2014 cuma günü Orhangazi Anadolu İmam-Hatip
Lisesinde verilmiş ve kitap dağıtılmıştır.
Proje Sorumlusu = Adem GENÇ (Vaiz)
4 - "YETİM KARDEŞ"
Bu proje dahilinde, toplumun merhametine emanet edilen yetimlere sahip
çıkmak için, bu yetim öğrenciler tespit edilerek, anne ve babası olmayan 7 tanesi
Suriyeli 16 öğrenciye Aralık 2014'ten itibaren eğitim yılı boyunca aylık 150 .000TL
burs veriliyor.
Annesi veya babası olmayan 713 öğrenciye de Kutlu Doğum Haftasında
bir defaya mahsus eğitim desteği temin etme çalışması başlatılmıştır. Proje ile
öğrencilere 120.000 TL eğitim desteği temini hedeflenmektedir.
5 - "HER ÖĞRENCİ BİR ELÇİ"
Afrika, Asya ve Balkanlardan gelip, ülkemizde
okuyan öğrenciler,
memleketlerine dönünce ülkemizi anlatan birer gönül elçisi olacaklardır. İlim için
vatanımıza hicret eden bu gençlere, ensar olma sorumluluğumuz bulunmaktadır.
Bu bağlamda ağırlıklı olarak Afrikalı olmak üzere Asya, Balkanlar ve
ülkemizden 49 öğrenciye 23.580 TL eğitim desteği sağlanmıştır. Bu destekler devam
edecektir.
6 - “EVDE DİN HİZMETİ”
Proje dahilinde Sultanbeyli genelinde dini ve sosyal harita çalışmasıyla
ulaşılan engellilerimiz, engellilik derecelerine göre sınıflandırıldı. Engelliliği
sebebiyle kurslarımıza gelemeyen bu vatandaşlarımıza evlerinde din hizmeti
sunulması planlanıyor. (Dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim dersleri)
.
Sorumlu = Ayten GENÇ (Vaiz)
7 - "KUR’AN VE DUA SAATİ"
Din hizmetini toplumumuzun her kesimine götürme, dinî bilinç ve şuuru
artırma gayesi ile kurs öğreticileri haftada bir gün Kur'an kursunda, haftada bir gün
ise ikamet ettikleri mahallede Kur’an, sohbet ve dua içerikli programlar yapıyorlar.
Ayrıca vaizeler her hafta salı günü Abdurrahman Gazi Camii yanındaki
Aile ve Dini Rehberlik bürosunda genç bayanlara dini bilgiler vererek sohbetler
yapıyorlar. Bu projemiz 15 Aralık 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.
Proje Sorumlusu = Ayten GENÇ (Vaize)
HİZMETLERİMİZ
(PROJESİZ)
1 – “KUR’AN OKUMAYAN KALMASIN”
Kur’an Kursu hizmetlerinin her yerde yaygınlaştırılması, Kur’an okuyan,
anlayan ve pratik hayata tatbik eden bireylerin artması gayesiyle, Kur’an kursu
olmayan 79 caminin tamamında Kur’an dersleri verilmesi için kurslar açılacaktır.
2015-2016 eğitim-öğretim yılında 20 Kur'an kursu açılması hedeflenmiştir.
2 - "4-6 YAŞ ARASI OKUL ÖNCESİ KURSLAR"
Eğitim ve öğretimde özellikle ilk 6 yaşın önemli olduğu eğitimciler
tarafından önemle vurgulanmaktadır. Bu güne kadar Müftülükçe hiç açılamayan 46 yaş arası okul öncesi eğitim kursları açma çalışmaları başlatılmıştır.
2015-2016 öğretim yılında 5 tane kurs açılması hedeflenmiştir.
Proje sorumlusu =Abdullah BARUĞ (Şube Müdürü)
3 – "HER AY BİR KONUK"
Aylık personel toplantılarını talimatların okunduğu sıradanlıktan ve sıkıcılıktan
kurtarıp, bilgilendirici, teşvik edici ve katılımcı hale getirme gayesi ile toplantılara misafir
konuşmacı davet ediliyor.
Ekim ayında ‘Gençlerle İletişim’ konulu sunumu Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğr. Ü. Doç. Dr. Sevde DÜZGÜNER yapmıştır. Aralık ayı mutat toplantısına Bilgi
Yönetimi ve İletişim Daire Bşk. Dr. Ömer MENEKŞE katılmış, din görevlilerinin
sorumlulukları ve merkez taşra ilişkileri konusunda bir sunum yaparak, görevlilerden gelen
soruları cevaplamıştır. 2015 Ocak ayı toplantısına ise Marmara Ünv. Öğr. Ü. Prof. Dr. Yakup
ÇİÇEK katılarak camilerimizin
önemi hakkında din görevlilerimizle hasbıhalde
bulunmuştur.
Proje sorumlusu = Abdullah BARUĞ (Şube Müdürü)
4 - "ZAMAN ENSAR OLMA ZAMANI "
Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle ülkemize sığınmış çok sayıda Suriyeli
kardeşimiz bulunmaktadır. Bu kardeşlerimizin ülkemizde misafir olduklarını, onlara
yardımcı olmamız gerektiğini her ortamda dile getirmekle birlikte, Sultanbeyli
Belediyesi ile koordineli başlatılan çalışmayla, 93.600 TL’ lik soba yardımı ve 12.000 TL
tutarında 200 battaniye yardımı yapılmıştır. Ayrıca bu kardeşlerimizin okula giden
çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamada ve kültürel faaliyetlerde onların da yer
almaları konusunda gayret gösterilecektir.
Sorumlusu = Fahrettin İLKE T.D.V. Şube Üyesi
5 - "GENÇLER SABAH NAMAZINDA"
İlk ve orta öğretimde okuyan ve cami derslerine devam eden gençlerle
"Sabah Namazı Buluşması" programları yapılıyor. Gençlerle birlikte namaz
kılındıktan sonra sohbet edilirken, kahvaltı veriliyor ve Diyanet yayınlarından çeşitli
kitaplar hediye ediliyor. Verilen kitapları okuyup özetleyen gençler arasından
değerlendirme sonrasında, sıralamaya giren ilk üç gence bir sonraki buluşmada
hediyeler veriliyor.
Hz. Osman, Çuvalcıoğlu, Abdulkadir Geylani, Turgut Reis ve Ebuzer El
Gıffari camilerinde gençlerle toplam 5 sabah namazı buluşması gerçekleştirilmiştir.
6 – “İMAM HATİPLİLERLE SABAH NAMAZI BULUŞMASI”
Sultanbeyli'de imam hatip okullarında 7200 öğrenci eğitim ve öğretime
devam ediyor. Bunların 1350 adedi lise öğrencisidir. Gelecekte gönül mimarları
olacak bu öğrencilerin 50 kişilik gruplar halinde ve meslek dersleri öğretmenleri
eşliğinde sabah namazı buluşmalarına katılımları sağlanmakta ve ilerleyen
dönemlerde bu katılımın, öğrenci sayısının tamamını kapsaması hedeflenmektedir.
9 Aralık 2014 tarihinde Abdurrahman Gazi Camii, 23 Aralık 2014
tarihinde Çıkrıkçıoğlu Camii ve 14 Ocak 2015 tarihinde Nakşibendi Camii'nde 50
kişilik gruplar halinde bu buluşmalar yapılmıştır. Cami cemaatleri ve
derneklerinden olumlu tepki alan bu faaliyet, diğer camilerde de devam edecektir.
7 – "PERSONEL EĞİTİMİ"
Personellerimizin mesleki yönden yetişmeleri ve kişisel becerilerini
geliştirmeleri için, Halk Eğitim Müdürlüğü ve İSMEK işbirliği ile 2015 yılı içinde imamhatipler ile müezzin-kayyımlara diksiyon kursu verilmesi, Kur'an kursu öğreticilerine
ise 4-6 yaş arası çocuk eğitimi kursu verilmesi planlanmıştır. Kurslar 9 Şubat 2015
tarihinden itibaren başlayacaktır.
Sorumlusu = Abdullah BARUĞ
(Şube Müdürü)
8 - "KURUM, ESNAF VE STK'LARLA İLETİŞİM"
Müftü, şehrin dini ve manevi hayatıyla ilgilenmenin yanı sıra; çocuklarla, gençlerle,
yaşlılarla, ailelerle, esnaflarla ve STK'larla iletişim kurarak onların da her türlü sorunuyla
ilgilenen insandır. Başkanlığın son dönemlerde tüm görev tanımlarını değiştirerek, din
hizmetinin sadece ibadet kavramı ile tanımlanmaması gerektiğini vurgulaması, müftülerin ve
müftülüklerin halk ve halkın oluşturduğu kuruluşlarla sağlıklı iletişim kurmasını zorunlu hale
getirmektedir. Bu sorumluluk bilinci ile Sultanbeyli'de, başta Kaymakamlık ve Belediye
Başkanlığı olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla sağlıklı iletişim kurulmaya çalışılıyor.
9 – “DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLERİYLE İLETİŞİM”
Sultanbeyli'de ilkokul, ortaokul ve liselerde 138 din kültürü ve ahlak
bilgisi öğretmeni görev yapıyor. Sultanbeyli Belediyesi'nin ev sahipliğinde din
kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile yemekli bir toplantı yapıldı. Sultanbeyli
ölçeğinde cami içi ve cami dışı din hizmetlerindeki çeşitliliği artırma ve gençlere
yönelik faaliyetlerde işbirliği yolları hakkında istişare edildi.
Sorumlu : Recep YAYLACI (Vaiz)
10 - "EMEKLİ PERSONELLERLE İLETİŞİM"
Sultanbeyli müftülüğünde müftü, vaiz, imam-hatip ve Kur'an kursu
öğreticisi olarak görev yapmış ve emekli olmuş personellerle, Belediye
Başkanlığının ev sahipliğinde tanışma ve istişare toplantısı düzenlenerek,
hizmetlerin planlanmasında ve uygulanmasında tecrübe paylaşımı yapılmıştır.
Emekliye ayrılmış personellerimiz, yapılan bu organizasyonun kendilerini çok
memnun ettiğini belirterek, müftülük hizmetlerine her bakımdan destek
olacaklarını dile getirmişlerdir.
Sorumlu = Abdullah BARUĞ
(Şube Müdürü)
11 - "MAHALLE TOPLANTILARI"
Sultanbeyli ilçesinde 15 mahalle bulunmaktadır. Sultanbeyli ölçeğinde
sunulacak din hizmetlerinin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin planlanmasında ve
uygulanmasında daha etkin olmak, din hizmetlerini mahallelere orantılı olarak
ulaştırabilmek, müftülük hizmetleri ile ilgili sorunları tespit etmek ve bunlara
sağlıklı çözümler üretebilmek için her mahallede muhtar, cami dernek başkanı ve
din görevlileri ile istişare toplantıları planlanmaktadır. Şubat 2015'ten itibaren bu
toplantılar periyodik olarak yapılacaktır.
Sorumlu = Murat ÇETİN Murakıp
12 - "DİNİ VE SOSYAL HAYAT HARİTASI"
İmam sadece namaz kıldırma memuru değildir. Toplumun dertlerine
duyarlı olan; yetimlerle, ihtiyaç sahipleriyle, aile bağları kopma noktasına gelmiş
çocuklarla, engellilerle ilgilenen ve onlarla dost olan adanmış din gönüllüsüdür. Görev
bölgesini tanıyan, kendisine her konuda ulaşılan kimsedir. Müftülüğün sosyal
sorumluluk projesi bağlamında sunacağı hizmetleri planlamada veri tabanı
oluşturması amacıyla her mahalle din görevlileri Ocak 2015 tarihinden itibaren
ortaklaşa bir çalışma başlatmışlardır. Bu çalışma ile tespit edilen dini ve sosyal hayatla
ilgili veriler, Müftülük hizmetlerinin planlanmasında değerlendirilecektir.
(Engellilere, Hastalara, Yaşlılara, İhtiyaç sahiplerine ve sokak çocuklarına yönelik
faaliyetler yapılacaktır.)
Sorumlu = Din Görevlileri
13 - "BELEDİYE GENÇLİK MERKEZLERİNDE KUR'AN HİZMETİ"
Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, gençlik merkezlerine devam eden
gençlere, kültürel ve sportif hizmetler vermektedir. Biz de İlçe Müftülüğü
olarak, bu gençlik merkezlerinde D grubu Kur'an kursu açarak, din
görevlilerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimiz tarafından gençlere yönelik din
hizmetleri vermeyi planlamaktayız.
14 - "ÖĞRENCİ KONUK EVLERİ"
Türkiye Diyanet Vakfı Sultanbeyli şubesiyle ortak çalışma yapılarak,
üniversite öğrencilerine hizmet vermek amacıyla, öğrenci konuk evleri açılması
planlanmaktadır.
Sorumlu = Yasin NUR (Memur)
HİZMETLERİMİZE DESTEK VEREN
KAYMAKAMLIĞIMIZA
BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZA
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZE
DİN GÖREVLİLERİMİZE
VE
KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİMİZE
TEŞEKKÜR EDERİZ.
Sultanbeyli Müftülüğü

similar documents