Slayt 1 - Tunceli Üniversitesi

Report
2011 YILI
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ FAALİYET
RAPORU

BAP TARAFINDAN TAKİP EDİLEN PROJELER


A- ) Münferit Projeler
1- )
2- )
3- )
4- )
5- )

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
B -)
Güdümlü Projeler
Grup Projeleri
Katılımlı Projeler
A – Tipi Bireysel Projeler
B – Tipi Bireysel Projeler
Lisans Üstü Projeleri
1- ) Yüksek Lisans Projeleri
2- ) Doktora Projeleri
BAP Mali Koordinatörlüğü Tarafından Hazırlanmıştır
PROJE SAYISININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI



MÜNFERİT PROJE SAYISI
: 9
YÜKSEK LİSANS PROJE SAYISI : 21
DOKTORA PROJE SAYISI
: 1
3.22
29.03
Münferit Projeler
Yüksek Lisans Projeleri
Doktora Projeleri
67.75
BAP Mali Koordinatörlüğü Tarafından Hazırlanmıştır
12345-
)
)
)
)
)
Güdümlü Proje Sayısı
:
Grup Proje Sayısı
:
Katılımlı Proje Sayısı
:
A – Tipi Bireysel Proje Sayısı :
B – Tipi Bireysel Proje Sayısı :
11.12
0
3
2
3
1
33.33
33.33
Grup Projeleri
Katılımlı Projeler
A- ) Tipi Bireysel Projeler
B- ) Tipi Bireysel Projeler
22.22
BAP Mali Koordinatörlüğü Tarafından Hazırlanmıştır
1- )
2- )
3- )
4- )
5-)
Mühendislik Fakültesi
:
Su Ürünleri Fakültesi
:
Edebiyat Fakültesi
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :
Sağlık Yüksekokulu
:
TOPLAM
:
Katılım sayısı
20
6
2
2
1
31
Katılım Oranı
6.45
3.22
6.45
19.36
64.52
Mühendislik Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
İ.İ.B. Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
BAP Mali Koordinatörlüğü Tarafından Hazırlanmıştır
Hemşirelik Bölümü
Sosyoloji Bölümü
Kamu Yönetimi
Seri 1
Tarih Bölümü
Seri 2
İktisat Bölümü
Seri 3
Bilgisayar Müh.
Seri 4
Yetiştiricilik Müh.
Seri 5
Gıda Müh.
Seri 6
Avlama ve İşleme Tek. Müh.
Seri 7
Çevre Bilimleri Müh.
Jeoloji Müh.
Elek.Elektronik Tek. Müh.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
BAP Mali Koordinatörlüğü Tarafından Hazırlanmıştır
YILLAR
2011
TOPLAM ÜNİVERSİTE BÜTÇESİ
32.344.000,00 TL
BAP BÜTÇESİ
160.000,00 TL
2010
2009
2008
BAP Mali Koordinatörlüğü tarafından Hazırlanmıştır
ORANI
0,49



Münferit Projelerin Toplam Bütçesi
: 121.575,00 TL
Yüksek Lisans Projelerin Toplam Bütçesi : 129.160,00 TL
Doktora Projelerin Toplam Bütçesi
:
7.500,00 TL
BAP Komisyonuna Sunulan Toplam Bütçe : 258.235,00 TL
BAP Mali Koordinatörlüğü tarafından Hazırlanmıştır



Münferit Projeleri
: 57.717,49 TL
Yüksek Lisans Projeleri : 95.880,32 TL
Doktora Projeleri
: 6.402,19 TL
TOPLAM BÜTÇE
: 160.000.00 TL
DESTEKLENEN PROJE TÜRÜNE GÖRE BÜTÇE ORANI
4
36.07
Münferit Projeleri
Yüksek Lisans Projeleri
59.93
Doktora Projeleri
BAP Mali Koordinatörlüğü Tarafından Hazırlanmıştır
1-)
2-)
3-)
4-)
5-)
Güdümlü Projeler
Grup Projeleri
Katılım Projeleri
A- Tipi Bireysel Projeler
B- Tipi Bireysel Projeler
11.09
0
3
2
3
1
33.27
19.206,57 TL
12.804,36 TL
19.304,37 TL
6.402,19 TL
Grup Projeleri
Katılımlı Projeler
A- Tipi Bireysel Projeler
33.45
B- Tipi Bireysel Projeler
22.19
BAP Mali Koordinatörlüğü Tarafından Hazırlanmıştır

BÜTÇELERİNİ KULLANMAYA BAŞLAYAN PROJE SAYISI
:
17

BÜTÇELERİNİ KULLANMAYA BAŞLAMAYAN PROJE SAYISI
:
13

BÜTÇELERİNİ BİTİRMİŞ PROJE SAYISI
:
9
DESTEKLENEN TOPLAM BÜTÇE
PROJELERDE HARCANAN TOPLAM BÜTÇE :
: 160.000,00 TL
57.605,61
TL
TOPLAM KALAN GENEL BÜTÇE : 102.394,39 TL
BAP Mali Koordinatörlüğü Tarafından Hazırlanmıştır

similar documents