tıklayınız

Report
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKIFLARINDA YAPILAN TÜM İŞLEMLER
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESPİTİ VE DOSYA
GÜNCELLEME İŞLEMLERİ
2022 SAYILI 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ,
GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA
AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
2022 SAYILI KANUNA İSTİNADEN YAPILAN
YAŞLI,ENGELLİ, ENGELLİ YAKINI AYLIKLARI GELİR
TESPİTİ VE YILLIK GÜNCELLEME İŞLEMLERİ
•2022 sayılı Kanuna göre 4 çeşit aylık bağlanmakta
olup, PTT aracılığıyla yatırılan tutarları aşağıdadır.
3294 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN AYNI VE
NAKDİ YARDIMLARIN İNCELEME İŞLEMLERİ
3294 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN DÜZENLİ
YARDIMLAR
1. Yaşlı Aylığı(65+) - 3 aylık 424,69TL
2. %40-69 Arası Özürlü Aylığı - 3 aylık 849,39TL
3. % 70 ve Üzeri Özürlü Aylığı- 3 aylık 1274,08TL
4. 18 Yaş Altı Özürlü Yakını Aylığı- 3aylık 849,39TL
1.Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi
yardım programı.
2.Muhtaç Asker ailesi yardımı.
3.Şartlı Sağlık Yardımı.
4.Şartlık Eğitim Yardımı.
•Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı
Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunan tutardan (2014 Ocak-Haziran dönemi için
255,22 TL) az geliri olan kişilere bağlanır.
İlçemiz
Sosyal
Yardımlaşma
ve
Dayanışma Vakfının T.Vakıflar Bankası
Kasımpaşa
Şubesi
nezdindeki
TR460001500158007298223145
IBAN
numarasına bağış yapılabilir.
•Yapılacak muhtaçlık değerlendirmelerinde hane
yaklaşımı geçerlidir. Hane geliri hesaplanırken
haneden kim alırsa alsın 2022 sayılı kanun aylıkları,
kira gideri ya da oturduğu evin rayiç değeri aylıkları
hesaba katılmayacaktır.
Beyoğlu İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Müdürlüğü
Küçük Piyale Mahallesi Kızılay Meydanı Cad. No: 24/26 kat:3
Kasımpaşa/Beyoğlu
Tel: 0212/256 43 91- 256 48 34 Faks: 0212/2 43 71 72
•Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım
Programında hak sahibi olan kişiler 2022 sayılı kanun
kapsamındaki aylıklardan yararlanamayacaktır.
5510 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNU
•2006 yılında 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu" ile Türkiye'de yaşayan ve SGK
kapsamında olmayan herkes GSS kapsamında olacak.
•Aile kavramı; “aynı hane içinde yaşayan eş, evli
olmayan çocuk, büyük ana ve büyük baba” olarak
sınırlandırılmış ve aynı hanede birden fazla aile var ise,
her biri için ayrı gelir testi yapılması öngörülmüştür.
GELİR KODU
GELİR ARALIĞI (TL)
G0(Brüt asgari
ücretin
1/3
ünün
altında
ise)
0-378,00
G1(Brüt asgari
378,00 –
1.134,00
45,36 TL
1.134,00–
2.268,00
136,08 TL
2.268,00
ve üzeri
272,76TL
ücretin 1/3 ü ile
asgari
ücret
arasında ise)
G2(Brüt asgari
ücret ile asgari
ücretin iki katı
arasında ise)
G3(Brüt asgari
ücretin
iki
katından fazla)
PRİM
Primi devlet
tarafından
ödenir.
T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
BAŞKANLIĞI
3294 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN AYNİ-NAKDİ
YARDIM
•Vakfımız 1986 yılında çıkarılan 3294 sayılı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuştur.
Vakfımıza her ay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden 158.000,00 TL. aylık
periyodik pay gönderilmektedir. Vakfımıza müracaatta
bulunan kişilere mütevelli heyetimizin haftalık toplantılarında
almış oldukları kararlar ile ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır.
•Sosyal güvenlik kapsamındaki vatandaşlarımızın
tespitinde kullanılan31 Aralık 2013 tarihi ve 28868 sayılı
3. Mükerrer Resmi Gazete yayımlanan Asgari ücret
tespit komisyonu kararınca belirlenen muhtaçlık sınırı:
01 Ocak 2014 -30 Haziran 2014 tarihleri arasında
255,22 TL
01 Temmuz 2014 -30 Aralık 2014 tarihleri arasında
270,23 TL
•3294sayılı Kanuna göre 4çeşit düzenli yardım mevcut.
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ
YARDIM PROGRAMI
•2 ayda 1 -500TL olarak PTT aracılığıyla yatmakta olan
ve halk arasında dul maaşı olarak da bilinen Eşi Vefat
Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programından
faydalanmak için başvuru yapan kişinin aynı zamanda
2022 sayılı Kanuna göre yaşlı veya özürlü maaşı alması
durumunda, kişi iki yardım programından sadece birini
tercih edebilmektedir. Hanede yaşayan herhangi
birinin SGK kaydına rastlanırsa maaş bağlanmaz, daha
önce bağlandı ise de maaş sistem tarafından otomatik
olarak kesilir.
MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI
•PTT aracılığı 2 ayda 1 -500TL olarak yatırılmakta
olan asker maaşından, askere giden kişi evliyse ve
eşinin sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli
Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin
eşi programdan faydalandırılacaktır. Askere giden
kişi bekarsa ve anne-babasının sosyal güvencesi
yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı
vermesi şartıyla askerin annesi programdan
faydalandırılacaktır ancak anne hayatta değil ise
baba başvuruda bulunabilir.
ŞARTLI SAĞLIK-ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI
•Bu yardımlar(Şartlı nakit transferi) Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları tarafından
maddi gücü yeterli
olmayan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerden
ilköğrenim ve ortaöğrenimde eğitim öğretim gören
çocukların eğitimine devam edebilmeleri için devlet
tarafından verilen bir tür nakit yardım programıdır.
•Halk arasında çocuk parası ya da öğrenci parası
olarak bilinen şartlı eğitim ve sağlık yardımlarında
sözleşmeyi her zaman anne imzalar ve paralar
annenin PTT hesabına yatırılır.
•Kimler Başvurabilir?
Hamile bayanlar
0 – 6 yaş arasında çocuğu bulunan anneler.
İlköğretim veya ortaöğretimde okuyan çocuğu bulunan
anneler.
ŞARTLI SAĞLIK-ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI
Diğer bilgiler
•Gebelik Yardımı: Gebe kadınlara doğumlarını
hastanede gerçekleştirmeleri ve gebelikleri süresince
düzenli olarak doktor muayenesine gitmeleri şartıyla
verilen ŞNT yardım türüdür. İlgili kişilerin doğumlarını
hastanede yaptıklarında bir kereliğine 75 TL, gebelik
süresince düzenli doktor muayenesinden geçmeleri
neticesinde her ay 35 TL, doğumdan sonra doktor
muayenesinden geçtiklerinde 2 kereye mahsus 35’er
TL olarak ödenmektedir.
•Sağlık Yardımı: 0 – 6 yaş arasında çocuğu bulunan
annelere çocuklarını düzenli olarak doktor kontrolüne
götürmeleri şartıyla verilen Şartlı Nakit Transferi
yardım türüdür. Çocuk başına aylık 35 TL olarak
ödenmektedir.
•Eğitim Yardımı: 7 – 18 yaş arasında ilköğretim ve
ortaöğretime giden çocuğu olan annelere çocukların
okula devam etmesi şartıyla verilen Şartlı Nakit
Transferi yardım türüdür. Çocuk başına, ilköğretime
gidiyorsa erkek öğrenci için aylık 35 TL, kız çocuk için
aylık 40 TL; ortaöğretime gidiyorsa erkek öğrenci için
aylık 50 TL, kız öğrenci için aylık 60TL olarak
ödenmektedir. Ayrıca son yapılan çalışmayla okul
öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklar için
de şartlı eğitim yardımı verilebileceği kararlaştırılmıştır.

similar documents