Egitim_Sunusu

Report
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
(ORAN)
ABUDYK TOPLANTISI SUNUMU
09.04.2014
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI (DFD)
Doğrudan Faaliyet Desteğinin Amacı
TR72 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan
yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde
tedbirlerin alınmasına, bölge için önemli olabilecek eylemlerin başlatılmasına,
gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki
edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak “acil ve stratejik nitelikli”
araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ (DFD)
Doğrudan Faaliyet Desteğinin Öncelikleri
Öncelik 1.Bölgede Sosyal ve Kentsel Altyapının İyileştirilmesine ve Sosyal
Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Araştırma ve Çalışmaların
Yapılması
Öncelik 2. Bölgede Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Uygulamalarının
Geliştirilmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması
Öncelik 3. Turizm, Sanayi ve Tarım Başta Olmak Üzere Bölge’nin Ekonomik
Potansiyellerini Ortaya Çıkaracak Bölge İçin Kritik Öneme Sahip
Araştırma ve Planlama Çalışmalarının Yapılması
Öncelik 4. Bölgenin Rekabet Gücünün Korunmasına ve Artırılmasına Yönelik
Çalışmaların Yapılması
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ (DFD)
Doğrudan Faaliyet Desteği Örnek Proje Konuları
 Bölge illerinin tamamını kapsayan tur rotalarının belirlenmesini de içeren turizm
eylem planlarının hazırlanması
 Bölgenin
yatırım
potansiyellerini
ortaya
koyacak
fizibilite
raporlarının
hazırlanması
 Kadınların ve gençlerin iş yaşamına ve sosyal hayata katılımını destekleyen
araştırma çalışmalarının yapılması, il bazlı eylem planlarının hazırlanması
 Bölgede
mekânsal
hazırlanması
analizlerin
yapılarak
kentsel
gelişim
senaryolarının
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ (DFD)
Doğrudan Faaliyet Desteği Genel Bilgi
 Destek Miktarı :
20.000 TL / 80.000 TL
 Destek Oranı :
En az %25 / En Fazla %100
 Uygun Başvuru Sahipleri : Valilikler/Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri/ Sivil Toplum
Kuruluşları/ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek
Kuruluşları/ Üniversiteler……
 Son Başvuru Tarihi :
21.11.2014
 Toplam Bütçe :
1.000.000 TL
TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Teknik Destek Programının Amacı
Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak
kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında
sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanmasıdır
TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Teknik Destek Programı Örnek Proje Konuları
 İnsan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi ve finansal yönetim
 Kurumsallaşma, yönetim ve organizasyon, aile işletmelerinde profesyonelleşme gibi
konularda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları
 Dezavantajlı grupların topluma entegrasyonuna ve mesleki yeterlilik kazandırılmasına
yönelik faaliyetler
 Bölgemizde rekabette öncü ve stratejik sektörlerin desteklenmesi ve hizmet kalitesinin
artırılmasına yönelik her türlü eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi
 Kariyer rehberliği ve danışmanlığında yeni modeller ve yenilikçi yaklaşımlar
geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Teknik Destek Programı Genel Bilgi
 Destek Miktarı :
Azami 15.000 TL
 Destek Oranı :
En az %25 / En Fazla %100
 Uygun Başvuru Sahipleri : Valilikler/Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri/ Sivil Toplum
Kuruluşları/ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek
Kuruluşları/ Üniversiteler……
 Son Başvuru Tarihi :
31.12.2014
 Toplam Bütçe :
500.000 TL
TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri
 Başvuru Sahibi : Erciyes A.Ş.
 Teklif Adı : Personel Kişisel Gelişim Eğitimi
 Eğitim Süresi : 6 Gün
 Eğitim Alan Kişi Sayısı : 60
TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri
TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri
TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri
 Başvuru Sahibi : Melikgazi Kaymakamlığı
 Teklif Adı : İnternet Tabanlı Haber Hazırlama Ve Resmi Yazışma Kuralları
Eğitimi
 Eğitim Süresi : 4 Gün
 Eğitim Alan Kişi Sayısı : 42
TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri
TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri
TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri
 Başvuru Sahibi : Kayseri Valiliği
 Teklif Adı :
AB 7. Çerçeve Ve Horizon 2020 Programı Proje Hazırlama Eğitimi
 Eğitim Süresi :
10 Gün
 Eğitim Alan Kişi Sayısı : 38
TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri
TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Teknik Destek Programı Uygulama Örnekleri

similar documents