YAYIN TEŞVİKLERİ - Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma

Report
BİLİMSEL
ARAŞTIRMALAR
PROJELER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Prof. Dr. Hüseyin Özkan TOPLAN
Koordinatör
www.bapk.sakarya.edu.tr
BAPK GÖREVİ NEDİR?
• BAPK FAALİYETLERİ
www.bapk.sakarya.edu.tr
BAPK SÜREÇLERİ NELERDİR?
Projenin
Yürütülmesi
www.bapk.sakarya.edu.tr
BAPK PROJE YOL HARİTASI (HEDEF)?
www.bapk.sakarya.edu.tr
2012-2013-2014 Proje Sayıları
www.bapk.sakarya.edu.tr
BAP Projeleri
www.bapk.sakarya.edu.tr
TEZ Projeleri
www.bapk.sakarya.edu.tr
DIŞ KAYNAKLI PROJE TEŞVİKLERİ-1
• Ön Başvuru Desteği: Akademisyenlerimiz
teşvik sistemimizde proje başvurusunun
yapılması durumunda (kabul olup olmaması
fark etmez), malzeme alım desteği olarak KDV
dahil 3.000,00 TL teşvikten faydalanabilirler.
Harcamalarda herhangi bir kısıt (TV ve cep
telefonu hariç) bulunmamaktadır.
www.bapk.sakarya.edu.tr
DIŞ KAYNAKLI PROJE TEŞVİKLERİ-2
• PROJENİN KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA İLAVE MADDİ DESTEK PAKETİ:
• Kabul edilen projenin toplam bütçe üzerinden %15 oranında BAPK dan
ilave maddi destek(proje) sağlanacaktır. (Örn. 200 bin TL'lik bir proje için 30
bin TL destek(proje) verilecektir).
• Kabul edilen proje için BAPK dan verilecek destek en fazla 50.000,00 TL dir.
• BAPK dan verilecek destek proje için ek bütçe talebinde bulunamaz.
www.bapk.sakarya.edu.tr
BAPK 2014 Yılı Yenilikleri
• BAP Projeleri için başvurusunda zaman sınırlaması kaldırıldı.
• Tez projeleri bütçeler arttırıldı. Yüksek Lisans 5.000 TL,
Doktora 10.000 TL.
• BAP Projelerinde ücretli araştırmacı çalıştırılması imkanı.
• BAP Projelerinin sanayi ve toplumsal destekli olması halinde
bütçe % 50 arttırılabilir. Bu Tüm BAP projeleri için geçerlidir.
• Tez Proje Sayısı 3 oldu.
www.bapk.sakarya.edu.tr
YAYIN TEŞVİK PROGRAMI
www.bapk.sakarya.edu.tr
Yayınların Index’lere Göre Dağılımı
SCI
SCIExpanded
SSCI
AHCI
Toplam
2012
128
186
51
1
366
2013
190
229
24
3
446
www.bapk.sakarya.edu.tr
YAYIN TEŞVİKLERİ
• MADDE 6:
SCI, SCI-EXPANDED, AHCI VE SSCI
index’lerince taranan dergilerde yayın
yapılması halinde verilen nakdî ödül.
Yenilendi
Onay
bekleniyor
www.bapk.sakarya.edu.tr
YAYIN TEŞVİKLERİ
Madde 6 (Yeni usul ve esasları)
• Madde 5. Sakarya Üniversitesi Yayın Komisyonu tarafından değerlendirmeye
alınacak uluslararası nitelikteki yayınlar ve çalışmalar A, B, C, D ve E olmak
üzere beş kategoriye ayrılır;
• (A) türü yayın : SCI/SSCI/SCI-Expanded/AHCI tarafından taranan ve basıldığı yıla
ait impact faktörü (8.01 ve üzeri) arasında olan dergilerde yayımlanmış,
• (B) türü yayın : SCI/SSCI/SCI-Expanded/AHCI tarafından taranan ve basıldığı yıla
ait impact faktörü (5.01–8.00) arasında olan dergilerde yayımlanmış,
• (C) türü yayın : SCI/SSCI/SCI-Expanded/AHCI tarafından taranan ve basıldığı yıla
ait impact faktörü (2.01–5.00) arasında olan dergilerde yayımlanmış,
www.bapk.sakarya.edu.tr
YAYIN TEŞVİKLERİ
Madde 6 (Yeni usul ve esasları)
• (D) türü yayın : SCI/SSCI/SCI-Expanded/AHCI tarafından taranan ve
basıldığı yıla ait impact faktörü (0.01-2.00) arasında olan dergilerde
yayımlanmış,
• vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön
duyurusu, editöre mektup, kısa tebliğ (short communication) v.b.,
türünden yayınlar dışındaki tam makalelerdir.
• (E) Sakarya Üniversitesi’nde yapılan çalışmalardan dolayı alınan
patentlerdir.
www.bapk.sakarya.edu.tr
YAYIN TEŞVİKLERİ
Madde 6 (Yeni usul ve esasları)
•
•
•
•
•
•
Yayın/Eser Türü
Ödül Miktarı
Makale (A) (A)
Makale (B) (A)*4/5
Makale (C) (A)*3/5
Makale (D) (A)*2/5
Patent (E)
(A)*2,5
www.bapk.sakarya.edu.tr
YAYIN TEŞVİKLERİ
Madde 7 (2014 yılı Yeni Uygulama)
• Madde 7. Araştırmacılara/akademisyenlere, A, B,
C ve D türü yayınlardan nakdi ödül aldıkları yayın
dışındaki diğer yayınları için, ayrıca limiti
komisyon tarafından belirlenen destek miktarının,
sarf malzeme veya makine teçhizat alımında
kullanımı sağlanır.
MADDE 7
ÜST
LİMİT
5000 TL
www.bapk.sakarya.edu.tr
YAYIN TEŞVİKLERİ
Madde 8 (2014 Yılında Yeni Uygulama)
MADDE 8
 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde yayınlanmış eseri olan Öğretim Üyeleri,
Öğretim Görevlileri, Uzman ve Okutmanlar, nakdi ödül aldıkları yayın dışındaki diğer
yayınları için, sarf malzeme ve makine teçhizat alımı yapmamış olmak koşulu ile yurt
dışı her hangi bir bilimsel etkinliğe katılım desteğinden sözlü/poster bildiri sunmak
kaydı ile faydalanabilirler.
 Bu destek, yılda 2 kez kullandırılır.
 2014 yılı destek miktarı tüm ülkeler için 3.500,00 TL olarak belirlenmiştir.
www.bapk.sakarya.edu.tr
YAYIN TEŞVİKLERİ
Madde 9 (2014 Yılı Yeni Uygulama)
MADDE 9
 Her akademisyen (Arş. Gör., Öğr. Gör. Dr., Yrd. Doç. Dr., Doç. Dr., Prof. Dr.) yılda 1
kez yurtdışı ve 1 kez yurtiçi kongrelerde sözlü/poster bildiri sunmak kaydı ile
desteklenebilir.
 Öğretim Görevlisi, Uzman ve Okutman statüsündeki personelimiz bu destekten 2
yılda bir kez yararlanabilecektir.
DESTEK MİKTARLARI
Yurtiçi destek Miktarı
750
Kıbrıs
1.250
Balkan Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri
1.750
Avrupa ve Ortadoğu Ülkeleri
2.000
Amerika, Avusturalya, Uzakdoğu ve Afrika
3.000
www.bapk.sakarya.edu.tr
3-6 Aylık Yurtdışı Araştırma Desteği
• Esaslar;
a) Destek miktarı tüm ülkeler için aylık 2.500,00 TL dir.
b) Desteğin dışında ayrıca konaklama, gidiş-dönüş yol giderleri ile sağlık sigortası
vb. ödemeler yapılmaz.
c) Bu destekten yararlanan öğretim elemanı, aynı anda SAÜ nün diğer
programlarından, kaynaklarından ve desteklediği projelerden mali destek alamaz.
d) 2547 Sayılı Kanununun 39. Maddesi ve "YURT İÇİNDE VE DIŞINDA
GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 5. maddesi
c bendine" göre ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ, OKUTMANLAR ve UZMANLAR BU
DESTEKTEN FAYDALANAMAMAKTADIR.
www.bapk.sakarya.edu.tr
Görevlendirmeler
www.bapk.sakarya.edu.tr
KİTAP TELİFLERİ
Kitabın Toplam sayfa sayısı
Baskı Sayısı
Ödenecek Telif (TL)
50
75
1.000 Adete Kadar
1.000 Adete Kadar
984
1.476
www.bapk.sakarya.edu.tr
TEŞEKKÜRLER……
www.bapk.sakarya.edu.tr

similar documents