ağustos 2014

Report
ORDU
DEFTERDARLIĞI
BRİFİNG
AĞUSTOS - 2014
DEFTERDARLIĞIMIZ
GELİR VE GİDER BİRİMİ KADROLARININ
GENEL DURUMU (31/08/2014)
ATAMA ŞEKLİ
DOLU
BOŞ
46
24
VALİLİK ATAMALI
390
91
TOPLAM
436
115
BAKANLIK ATAMALI
İLİMİZDEKİ MALİYE BAKANLIĞINA AİT
LOJMAN SAYISI
MERKEZ
33
İLÇE
45
TOPLAM
78
ARAÇLARA AİT BİLGİLER (MERKEZ)
DEFTERDARLIĞIMIZ HIZMET BINASI BAHÇESI IÇERISINDE 10 ARAÇ KAPASITELI YARI KAPALI ARAÇ PARK YERI BULUNMAKTA
OLUP, MEVCUT ARAÇLARA AIT BILGILER AŞAĞIDA GÖSTERILMIŞTIR.
SIRA NO
PLAKASI
MARKASI
MODELİ
CİNSİ
1
52 DF 519
RENAULT-FLUNCE
2011
OTOMOBİL
2
52 DF 871
RENAULT-KANGO
2001
OTOMOBİL
3
52 DF 497
FORD -CONNECT
2012
OTOMOBİL
4
52 DF 951
FORD TRANSİT 330S
2005
MİNÜBÜS
5
52 DF 910
FORD-CONNECT
2011
OTOMOBİL
6
52 DF 926
FORD
2011
MİNÜBÜS
7
52 DF 758
2011
OTOMOBİL
FORD-CONNECT
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNCE
HİZMET VERİLEN
Tahakkuk Dairesi Sayısı
Memur Sayısı
72
5950
Sözleşmeli Personel Sayısı
4/B Personel Sayısı
71
4/C Personel Sayısı
10
İşçi Sayısı
292
İLİMİZ MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE İLÇELERDEKİ 31/08/2014
TARİHİ İTİBARİYLE DAVA DURUMU AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR
Hazinenin Davacı olduğu Dava sayısı
1.465
Hazinenin Davalı olduğu Dava sayısı
2.358
Hazine Lehine (Karar)
33
Hazine Aleyhine (Karar)
8
Devam Eden Dava Sayısı
3.782
Hazinenin Davacı olduğu Davaların Değeri
4.491.243,92
Hazinenin Davalı olduğu Davaların değeri
3.625.254,90
TOPLAM
8.116.498,82
VERGİ MÜKELLEF SAYISI VE VERGİ GELİRLERİ
VERGİ MÜKELLEF SAYILARI-AĞUSTOS 2014
Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
Katma Değer Vergisi
Motorlu Taşıtlar
Vergisi
Toplam Mükellef Sayısı
33.563
3.320
13.395
90.618
140.896
ORDU İLİNDE VERGİ GELİRLERİ
Yıllar
Tahakkuk
Tahsilat
2011
Oranı (%)
Tahakkuk
Tahsilat
2012
Gelir Vergisi
(TL.)
Kurumlar
Vergisi (TL.)
Katma Değer
Vergisi (TL.)
Motorlu
Taşıtlar
Vergisi (TL.)
Diğer Vergiler
(TL.)
Vergi Gelirleri
Toplamı (TL.)
306.787.979,26
52.055.772,96
143.671.902,60
45.364.836,96
125.585.517,51
673.466.009,29
234.957.514,15
37.038.927,63
103.821.034,94
34.318.278,06
107.467.204,38
517.602.959,16
77
71
72
76
86
77
328.878.318,90
57.347.155,92 162.269.078,44
50.139.373,47
132.725.182,13
731.359.108,86
248.575.948,47
41.712.080,12 118.441.528,65
38.509.567,64
107.881.128,17
555.120.253,05
73
77
81
76
Oranı (%)
76
Tahakkuk
360.877.134,48
55.475.069,98 157.182.264,17
56.133.727,28
159.987.728,28
789.655.924,19
275.254.357,17
40.193.252,22 110.315.978,17
43.196.513,64
132.219.772,80
601.179.874,00
70
77
83
76
313.688.668,36
51.464.572,00 133.836.434,54
62.641.663,62
125.781.785,26
687.413.123,78
209.433.369,96
33.160.562,97
82.654.419,23
39.901.284,15
89.901.523,68
455.051.159,99
67
64
62
64
71
66
Tahsilat
2013
Oranı (%)
Tahakkuk
Tahsilat
Oranı (%)
76
2014
(31/08/2014)
73
72
GENEL BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ
Yılı
Tahakkuk (TL.)
Tahsilat (TL.)
Ths/Thk Or.
(%)
2010
669.372.508,96
467.926.161,91
70
2011
807.130.153,45
568.927.862,66
70
2012
869.170.833,54
606.613.851,36
70
948.791.635,81
660.049.924,71
70
836.261.728,00
497.882.655,00
60
2013
2014
(31/08/2014)
GENEL BÜTÇE GİDER DURUMU
Yılı
2010
2011
2012
2013
2014 ( AĞUSTOS)
Genel Bütçe
Gideri (TL.)
836.497.061,45
961.927.778,77
1.038.011.345,13
1.170.754.232,66
872.261.886,17

similar documents