Power Point - Trivselsleder

Report
Brukerundersøkelse
aV
Trivselsprogrammet
Høst 2012
(Utdrag)
Trivselsleder AS © 2011
Undersøkelse Høst 2012
Skoler som ble kontaktet
•
•
•
•
•
Alle 630 trivselsskolene som var aktive våren 2012.
Besvart av skolens TL-ansvarlig*
Antall svar: 465
Svarprosent: 73
Feilmargin: +/- 1%
Metode
Undersøkelsen er nettbasert gjennom surveymonkey. Spørsmål og
svaralternativer er utformet av Trivselsprogrammet.
*TL-ansvarlig = skolens (voksne) leder av programmet.
Trivselsleder AS © 2011
2
Undersøkelse Høst 2012
Evaluering TL høsten 2012
Nominasjonsprosessen på vår skole fungerer godt. 1 = svært uenig, 6 = svært enig.
1
2
3
4
5
6
1,1%
1,6%
6,6%
17,2%
52,0%
21,5%
(5)
(7)
(29)
(76)
(230)
(95)
Rating
Response
Average
Count
4,82
Eventuelle tilleggskommentarer
Trivselsleder AS © 2011
442
61
answered question
442
skipped question
23
3
Undersøkelse Høst 2012
Evaluering TL høsten 2012
Jeg opplever at Trivselsprogrammet bidrar til at mange er i aktivitet i storefriminuttet. 1
= svært uenig, 6 = svært enig.
1
2
3
4
5
6
0,0%
1,8%
4,6%
17,4%
50,9%
25,3%
(0)
(8)
(20)
(76)
(223)
(111)
Trivselsleder AS © 2011
Rating
Response
Average
Count
4,93
438
answered question
438
skipped question
27
4
Undersøkelse Høst 2012
Evaluering TL høsten 2012
Jeg opplever at Trivselsprogrammet bidrar til at mange er i aktivitet i de øvrige
friminuttene. 1 = svært uenig, 6 = svært enig
1
2
3
4
5
6
3,7%
9,3%
19,8%
43,1%
19,1%
4,9%
(16)
(40)
(85)
(185)
(82)
(21)
Trivselsleder AS © 2011
Rating
Response
Average
Count
3,79
429
answered question
429
skipped question
36
5
Undersøkelse Høst 2012
Evaluering TL høsten 2012
Jeg opplever at Trivselsprogrammet bidrar til et lavere konfliktnivå mellom elever. 1 =
svært uenig, 6 = svært enig
1
2
3
4
5
6
0,5%
1,4%
9,0%
28,8%
44,7%
15,7%
(2)
(6)
(39)
(125)
(194)
(68)
Trivselsleder AS © 2011
Rating
Response
Average
Count
4,63
434
answered question
434
skipped question
31
6
Undersøkelse Høst 2012
Evaluering TL høsten 2012
Jeg opplever at Trivselsprogrammet bidrar til å redusere mobbingen på skolen. 1 =
svært uenig, 6 = svært enig
1
2
3
4
5
6
0,5%
2,1%
9,4%
37,8%
40,3%
10,1%
(2)
(9)
(41)
(165)
(176)
(44)
Rating
Response
Average
Count
4,46
Tilleggskommentar:
Trivselsleder AS © 2011
437
39
answered question
437
skipped question
28
7
Undersøkelse Høst 2012
Evaluering TL høsten 2012
Jeg opplever at Trivselsprogrammet bidrar til at færre elever går alene i friminuttene. 1
= svært uenig, 6 = svært enig
1
2
3
4
5
6
0,0%
1,6%
6,2%
26,3%
53,3%
12,5%
(0)
(7)
(27)
(114)
(231)
(54)
Trivselsleder AS © 2011
Rating
Response
Average
Count
4,69
433
answered question
433
skipped question
32
8
Undersøkelse Høst 2012
Evaluering TL høsten 2012
Jeg opplever at Trivselsprogrammet bidrar til at elever lettere bygger gode
vennskapsrelasjoner. 1 = svært uenig, 6 = svært enig
1
2
3
4
5
6
0,0%
1,4%
12,0%
39,9%
38,0%
8,8%
(0)
(6)
(52)
(173)
(165)
(38)
Trivselsleder AS © 2011
Rating
Response
Average
Count
4,41
434
answered question
434
skipped question
31
9
Undersøkelse Høst 2012
Evaluering TL høsten 2012
Jeg synes programmet totalt sett fungerer godt på min skole. 1 = svært uenig, 6 svært
enig
1
2
3
4
5
6
0,0%
1,8%
4,6%
23,8%
52,4%
17,4%
(0)
(8)
(20)
(104)
(229)
(76)
Trivselsleder AS © 2011
Rating
Response
Average
Count
4,79
437
answered question
437
skipped question
28
10
Undersøkelse Høst 2012
Evaluering TL høsten 2012
Har du en "gladsak" eller en god historie fra din skole knyttet til Trivselsprogrammet?
Response
Count
• Sagt fra en TL elev som nå går på ungdomsskolen: "Takk for denne
muligheten som har fått meg til å glede meg over å gå på skolen igjen. Jeg er
aldri alene i friminuttene lengre.”
answered question
• Vi er en 1-10 skole, og vi har sett i mange år at ungdommeneskipped
kun har
vandret
question
frem og tilbake på skoleplassen i storefri. Dette er helt klart blitt en endring på
og det er stor deltagelse på aktivitetene!
• Generelt at flere passive elever våger å delta på TL-aktiviteter.
• Elever som før har trukket seg unna har fungert veldig godt som TL-leder og
har nærmest "blomstret " i jobben.
• At elevene på tvers av trinn blir venner når de er TL.
Trivselsleder AS © 2011
11
125
125
340
Programmet oppsummert i én setning:
Leker er ikke alltid så dyrt,
men noen må bære dem ut og inn!
Trivselsleder AS © 2011
12
Trivselsleder AS © 2011

similar documents