Slayt 1 - Adana Valiliği

Report
T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL KOORDİNASYON KURULU
2014 YILI
4. TOPLANTISI
16.10.2014
T.C.
ADANA VALİLİĞİ
GÜNDEM
1.
AÇILIŞ KONUŞMASI
2.
2014 YILI YATIRIMLARI VE SOSYO EKONOMİK
GELİŞMELERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ
3.
KURUM SUNULARI
4.
KOORDİNASYONU GEREKTİREN HUSUSLARIN
GÖRÜŞÜLMESİ
2
T.C.
ADANA VALİLİĞİ
GÜNDEM 1
AÇILIŞ KONUŞMASI
3
T.C.
ADANA VALİLİĞİ
GÜNDEM 2
2014 YILI YATIRIMLARI VE
SOSYO EKONOMİK GELİŞMELERİN
GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ
4
Proje Say.
2014 YILI ADANA İLİ YATIRIMLARI
GENEL DEĞERLENDİRME TABLOSU
Proje
Bedelleri
Toplamı (TL)
2014 YILI
ÖDENEĞİ(TL
Önceki Yıllar
Toplam
Harcama (TL)
2014 Yıl İçi
Harcama
(TL)
35
0
5.561.198.200
912.913.679
2.090.975.550
121
297.797.133
387.460.035
Üniversiteler
16
377.353.000
GENEL
TOPAM
487
6.236.348.333
Genel İdare
Mahalli
İdare
Toplam
Harcama(TL)
Nak.
Gerç.
Oran
ı%
Biten
Proje
Sayısı
433.158.410
2.524.133.960
45
79
108.076.492
65.979.908
174.056.400
58
50
79.703.000
167.955.000
3.185.570
171.140.570
45
0
1.380.076.714
2.367.007.042
502.323.888
2.869.330.930
46
129
Not: Bu tabloda nakdi gerçekleşme oranı,toplam harcamanın proje bedeline bölünmesi ile bulunmuştur.
5
2014 YILI GENEL KURUMSAL DEĞERLENDİRME (İCMAL TABLO)
Proje Sayısı
487
Proje Bedelleri Toplamı (TL)
2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi
PROJELERDE
KULLANILAN
FİNANSMAN
KAYNAKLARI
(TL)
6.236.348.333
955.456.012
2014 Yılı İç Kredi Tutarı
16.571.360
2014 Yılı Dış Kredi Tutarı
28.220.962
2014 Yılı Özkaynak
2014 Yıl Hibe
375.775.910
2014 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI(TL)
4.052.470
1.380.076.714
Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL)
2.367.007.042
2014 Yıl İçi Harcama(TL)
Toplam Harcama (TL)
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
Biten Proje Sayısı
502.323.888
2.869.330.930
46
129
2014 YILI SEKTÖREL GENEL DEĞERLENDİRMESİ
2014 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMLARI
SEKTÖRÜ
TOPLAM PROJE SAYISI
PROJE TUTARI(TL)
TARIM
86
856.172.595
MADENCİLİK
36
32.039.969
İMALAT
1
30.500
ENERJİ
18
165.738.000
ULAŞTIRMA
56
2.666.811.423
TURİZM
33
103.962.216
EĞİTİM
129
786.401.644
SAĞLIK
20
1.301.172.601
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
108
324.019.385
TOPLAM
487
6.236.348.333

similar documents