M4 ouderavond 2 oktober 2014

Report
*
Ouderavond M4
Frank Veenendaal
José de la Fuente Pozo
Mia Memelink
Wim van der Beek
Geert-Jan Vogel
Pjotr Nijenhuis
-
Conrector
Jaarlaagcoördinator
Decaan
Mentor M4
Mentor M4
Mentor M4
*Het eindexamen: PTA, SET en SEP,
handleiding
*Herkansingen
*De examentraining
*Het sectorwerkstuk
*Decanaat
*Waar gaat u heen?
* Programma
* Eindexamen en PTA
Programma van Toetsing en Afsluiting
*Examendossier is gestart in M3, nu verder
*Per vak geordend
*Belangrijk: ‘weging’ en ‘herkansbaar’
*Alle cijfers van M-4 tellen mee + de cijfers uit het
examendossier van M-3 (gewogen gemiddelde)
*1 oktober op de schoolsite
*PTA en Handleiding afgedrukt voor de leerlingen.
Schooldeel van het eindexamen
SET& SEP
*
School Examen Toets = herkansbaar
School Examen Practicum =
alle niet
herkansbare
toetsen
* Afmelden voor / tijdens SET
*Vooraf afmelden
*Afwezig? Docent noteert een 0,1.
*Inhalen: Zie handleiding.
*Herkansen? Zie handleiding.
In de herkansingsweek (1 per periode)
* Afwezig tijdens toets?
3 herkansingen dit jaar!
Afwezig? Inhalen mag, maar…
*gaat ten koste van de herkansing
*indien de leerling meerdere SET's heeft gemist,
tellen de inhaalmomenten als 1 herkansing.
* Data SET-weken
*Week 45: SET-week 1
*Week 4: SET-week 2
*Week 4: KLUTO MVT
*Week 13: SET-week 3
* Data Eindexamen
*Start CE 1e tijdvak:
11 mei 2015
Eind CE 1e tijdvak:
28 mei 2015
Uitslag 1e tijdvak:
11 juni 2015
*CE 2e tijdvak:
Uitslag:
*Diplomering:
onder voorbehoud
15 juni 2015
30 juni 2015
01 juli 2015
onder voorbehoud
* De examentraining
*Tijdens de les:
- opdrachten maken
- opdrachten bespreken
- vragen stellen, etc.
*Examentrainingsweken eind schooljaar:
- 2 trainingen
- bespreking door vakdocent
- Lyceo examentraining. Via lyceowebsite.
* Het Sectorwerkstuk
*Opdracht (werkstuk) waarin je laat zien dat
je de vaardigheden beheerst:
*Samenwerken
*Plannen
*Informatie zoeken
*Presenteren (19 november 2014)
Planners en PTA
Doel
*Werken met planners in SOMtoday via
schoolplein.
*Controle op plannen
*Goede planning over de maanden,
gebruik het PTA.
*Gezocht
OUDERADVIESGROEP MAVO M/V
AANMELDEN? GRAAG!!
VIA:
[email protected]
DECANAAT
Mia Memelink
Decaan mavo/havo
*
*Mogelijkheden na vmbo-TL
*MBO - opleiding
*Aanmelding MBO – opleiding
*MHBO - opleiding
*Overstap vmbo TL - havo
*Keuzebegeleiding en belangrijke data
*Tot slot!
*Vragen?
*Agenda
*Mogelijkheden na
vmbo-TL
*Startkwalificatie
*Werken en leren
Beroeps
Begeleidende
Leerweg (BBL) (> 60% praktijk)
*Doorleren
a. Beroeps
Opleidende
Leerweg (BOL) (70% leren+30% stage)
b. havo
c. MHBO
* AOC
Landbouw
Agrarisch Opleidings-Centrum
* ROC
Zorg en Welzijn
Regionaal Opleidings-Centrum
Techniek
Economie
*Het MBO: de sectoren
*Het MBO: de niveaus
Niveau en naam
Toelatingsvoorwaarden
*1
Entree
Opleiding
toelatingsgesprek
*2
Basisberoeps
Opleiding
toelatingsgesprek
*3
Vakopleiding
vmbo- KGT
diploma
*4
Middenkader
Opleiding
vmbo-TL diploma
met voorwaarden
*Stappenplan
vervolgopleiding
1. Persoonlijke informatie
2. Informatie over opleidingen, beroepen,
arbeidsmarkt
3. Keuze bepalen
Ook HAVO-kandidaten maken een keuze
4. Keuze uitvoeren, dus
inschrijven vanaf januari
*Aanmelding MBO-opleidingen
Voordelen van een vroege aanmelding
(1 april 2015)
*1. Je weet in een vroeg stadium of je geplaatst bent.
*2. Mocht je onverhoopt niet geplaatst worden, dan heb je
nog voldoende tijd om je aan te melden voor een andere
opleiding.
*3. Bij een verlengde intakefase is er voldoende tijd om die
uit te voeren.
*4. MBO-instellingen kunnen jou in een vroegtijdig stadium
goed informeren over verschillende opleidingszaken.
*TIP: You Tube filmpje intakegesprek
ROChttp://youtu.be/njH9gHyAEj0
* MHBO
*
MBO + HBO
Kan o.a. bij veel economische opleidingen.
LET OP : mogelijke instroomeisen van een MHBO opleiding!
*MHBO:
Combinatie
opleidingen
Doel en kenmerken Tweede fase:
* Actief en zelfstandig lerende leerling
* Profiel i.p.v. vakkenpakket
*De overstap naar
havo
Voorwaarden:
* Gesprek over motivatie en studiehouding
* Positief advies van de docenten
* Afgesloten opleiding met eindlijst (CE+SE) gemiddeld 6,8 of
hoger
* Er moet stof ingehaald worden
* http://reviusdoornvmbo.dedecaan.net/
* www.beroepeninbeeld.nl
* www.roc.nl
* www.tkmst.nl
* www.techniekinbeeld.nl
*Handige websites
*Keuzebegeleiding vmbo 4
*Vragenlijst
opleidingswens
*gesprek met decaan
*MBO Studiebeurs Utrecht
*Naar havo
*Open dagen MBO’s
www.roc.nl
*Rotary beroepenmarkt
*MBO scholenmarkt
is al geweest
oktober/november
28/29 november
info-avond
13 januari 2015
november t/m
april
10 februari
5 maart
*Tot slot !
*Steun en stimulans is belangrijk
*Vertel wat goed/fout ging bij eigen studie en
beroepskeuze
*Gesprek met decaan, neem even contact op
*Telefonisch bereikbaar dinsdag, woensdag en
donderdag op telefoonnummer 0343-412145
of per mail [email protected]
*Veel succes bij de keuze!!
BKW x01
NSP x03
VLG x05
Rim
Justin
Tijmen
Lotje
Ruben
Steven
Bart
Niels v/d Broek
Joey
Daan Daemen
Emiel
Olaf
Floris
Florian
Mandy
Rune
Niels Kerkhof
Jesse Gejas
Wessel
Daan Keuning
Emma
Eveline
Niels de Leeuw
Maaike
Corry
Mats
Femke v. Lent
Charlotte
Elina
Amber
Jur
Katinka
Wendel
Quintijn
Menno
Beaudine
Serge
Palmer
Judith
Max
Carlijn
Eva
Gijs
Jelmer
Nina
Mara
Jamie
Gabriël
Jesse v. Spanje
Sybren
Lienke
Daphne
Gasparine
Eeke
Femke v/d Waerdt
Violet
Helen

similar documents