Raportoitavat tiedot

Report
Informaatiotilaisuus eurojärjestelmän
maksuliiketilastoinnin uudistuksesta
20.11.2013
Julkinen
Tilaisuuden ohjelma
• Tilaisuuden avaus ja tilannekatsaus
─ Päivi Heikkinen
• Raportoitavat tiedot ja raportointiohje
─ Kari Kemppainen ja Timo Iivarinen
• Tiedonkeruun tekniikka
─ Anna Kanninen
• Kysymyksiä ja keskustelua
Julkinen
2
Tilaisuuden avaus ja tilannekatsaus
Päivi Heikkinen
Julkinen
3
Asetus ja suuntaviivat
EKP:n tilastoasetus
EKP:n suuntaviivat
Suomen Pankin maksuliiketilastointi
• Uusi EKP:n tilastoasetus tulossa vuoden 2013
aikana.
• Suuntaviivat ovat tilastokomitean käsittelyssä.
Neuvoston hyväksyttäväksi vielä tämän vuoden
puolella.
Julkinen
4
http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/raportointiohjeet
/Pages/Maksuliiketilastot.aspx
• Suomen Pankille raportoitavat tiedot –lomake
• Raportointiohje
–
–
–
–
Viimeisin englanninkielinen versio
Kotimaisen tiedonkeruun täydennykset
Suomenkielinen versio asap
Täsmennyksiä kysymysten perusteella
• Acquirerilta kysytään:
– Maksupäätteiden lukumäärä
– Ulkomaisilla korteilla tehdyt atm-nostot
Julkinen
5
Tilastotietojen käyttö
• Finanssialan Keskusliitto
– Oma jäsenkunta
– valtakirjat
• Suomen Pankki
– Julkaisusta päätetään 2014 aikana
– Vain aggregaattitietoa
• Tilastokeskus
– Matkustus- ja maksutaseen laadintaan
– Vain aggregaattitietoa
Julkinen
6
Raportoitavat tiedot
Timo Iivarinen
Kari Kemppainen
Julkinen
7
Raportoitavat tiedot
• Päivitetty luettelo raportoitavista tiedoista
verkkosivuilla:
http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/raportointiohjee
t/Pages/Maksuliiketilastot.aspx
• Uusi raportointiohje julkaistaan samaan paikkaan
Julkinen
8
Tiedonkeruun tekniikka
Anna Kanninen
Julkinen
9
Raportoinnin aikataulu
• Raportointi Suomen Pankille alkaa Q1/2015, jolloin
raportoidaan vuoden 2014 tiedot
• Raportointi vuosittain
• ”Raportoitavat tiedot” -excel sisältää luettelon
raportoitavista tiedoista, joita raportoijien on
kerättävä vuoden 2014 aikana, että raportointi
onnistuu 2015 alussa
• Tietojärjestelmämuutoksia tehdään puolin ja toisin
vuoden 2014 aikana
Julkinen
10
Raportointitavat
• Käytetään ensisijaisesti tiedostomuotoista
raportointia, kuten suuressa osassa Suomen Pankin
olemassa olevia tiedonkeruita
• Tiedostomuoto määritellään talven aikana, ja
julkaistaan kevään aikana
• Suomen Pankki lähettää web-kyselyn raportoijille
raportointitavasta, vaihtoehdot:
o Tulemme raportoimaan tiedostolla
o Tarvitsemme neuvottelun raportointitavan löytämiseksi
Julkinen
11
CSV-tiedosto
• Raporttitiedostot muodostetaan CSV (Comma
Separated Value) -tiedostona käyttäen erottimena
puolipistettä
• Tiedosto koostuu tietueista (=rivejä)
– Jokaisella tietueella on tyyppi
– Tiedostossa voi olla 0..N kpl saman tyyppisiä tietueita
• Tietueiden tyypit ovat tiedonkeruukohtaisia
Julkinen
12
Kuvitteellinen esimerkki
Tietueen
tyyppi:
erätietue
Tunnuksen
koodi
Tiedon
toimittajan
tunnus
Raportin
ajankohta
Raportoijan
kommentti
000;Y;12345678;2015;kaksi myyntipistetapahtumaa
TL;MP;FI;SE;3501;567;45678
TL;MP;FI;EE;3501;678;33456
Tietueen
tyyppi:
tapahtumat
lajityypeittäin
(taulu 5)
Myyntipiste
tapahtuma
Kortin
liikkeeseenlaskumaa
Toimiala
Tapahtumien
lkm
Tapahtumien
arvo, EUR
Laitteen
sijaintimaa
Julkinen
13
Koodilistat
• Suomen Pankki julkaisee tilastotiedonkeruussa
käytettäviä koodilistoja verkkosivuillaan
kyselykohtaisina XML-dokumentteina. XMLdokumentit sopivat hyvin koodilistojen ylläpitoon
raportoijan omissa tietojärjestelmissä.
• Koodit maksuliiketilastossa:
– Maat
– Valuutat
– Tulevat EKP:n koodit maksutapahtumille ja välineille
Julkinen
14
Data Collection Service
• Tiedot välitetään suojatusti DCS-palvelun avulla
– DCS = Data Collection Service
• DCS-palvelua ylläpitää palveluntarjoaja, eli DCSoperaattori
• Suomen Pankin DCS-operaattorina toimii
OpusCapita Group (ent. Itella Information Oy)
• Palvelua pääsee testaamaan ennen varsinaisen
raportoinnin alkamista
Julkinen
15
Yhteystiedot
• Raportoijan yhteyshenkilömuutokset
– Pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla ([email protected]),
jotta raportointiin liittyvä tieto ja kysymykset kulkevat
oikeille ihmisille
• Yhteydenotot sähköpostitse:
– [email protected]
Julkinen
16
Kiitos!
19.11.2013
Julkinen
17

similar documents