PowerPoint Sunusu

Report
DÖVİZ OPSİYON
İŞLEMLERİ
Opsiyon piyasaları opsiyon sözleşmelerden
oluşmakta, vadeli işlem ve opsiyon borsalarının
bir gereği olarak sözleşmeyi satın alan kişiye
önceden standartlaştırılmış miktarda bir malı
belirli bir kullanım fiyatından olmak kaydıyla
yine ileride belirli bir tarihte veya vadesinden
önce alım-satım hakkı veren türev söleşmelerdir.
OPSİYON:Satın alan tarafa herhangi bir ürünün
fiyatını bugünden sabitlemek koşulu ile ürünü
ileride bir vadede satın alma ya da satma
hakkını veren bir anlaşmadır.
OPSİYONU SATIN ALAN TARAF
(long,buyer,holder,uzun taraf):Aldığı
opsiyonu satın alan yatırımcı,satıcıya
‘prim’ adlı tutarı ödemek zorunda olan
kişidir.Alım opsiyonlarında dayanak varlığı
alma ,satım opsiyonlarında dayanak varlığı
satma hakkına sahiptir.
• OPSİYONU SATAN TARAF
(short,seller,writer,yazıcı,kısa taraf)
Prim adı verilen tutarı alan ve karşılığında
uzun tarafa yükümlülüğü bulunan kişidir.
PRİM(premium):Satıcının opsiyonu yazmak
için talep ettiği fiyattır ve genelde işlem
anında tahsil edilmektedir;opsiyon
kullanılmadığı durumda alıcıya geri iade
edilmez.
Kullanım Fiyatı(Exercise Price,Strike Pirice)
Opsiyon sözleşmesinde önceden
belirlenen ve opsiyon işleme
konulduğunda söz konusu varlık için
ödenecek alım ya da satım işlemeleridir.
Sözleşme Çeşitleri:Alım ve satımlarına göre değişiklik
göstermekle birlikte 2 farklı sözleşme tipinde dört farklı
işlemden söz edilebilir.
• Alım opsiyonunun alımı(Call-Call)
• Alım opsiyonun satımı(Call-Put)
• Satım opsiyonunu satımı(Put-Call)
• Satım opsiyonunun satımı(PuPut)
Alım Opsiyonu(Call-optiyon):Opsiyonu alan tarafa belirli
bir vadede veya velirli bir vadeye kadar ,önceden
belirlenen fiyat,miktar ve nitelikte ekonomik veya
finansal göstergeyi,sermaye piyasası aracını
,malı,kıymetli madeni ve dövizi alma hakkı veren
ancak almayı zorunlu tutmayan,satan tarafı ise alıcının
talebi halinde satmaya yükümlü kılan sözleşmeyi ifade
eder.
Satım opsiyonu(Put Option):Opsiyonu alan tarafa belirli
bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden
belirlenen fiyat,miktar ve nitelikte ekonomik veya
finansal göstergeyi,sermaye piyasası aracını,malı,kıymetli
madeni ve dövizi satma hakkı veren(ancak satmaya
zorunlu tutmayan) satan tarafı ise opsiyon alıcısının
talebi halinde satmaya yükümlü kılan sözleşmeyi ifade
eder.
•
•
•
•
•
•
DÖVİZ KURU PUT OPSİYONU SATIŞ İŞLEMİ – ÖRNEK
İşlem Tutarı : 100,000 USD
Vade
:3 ay
Prim Oranı
: % 2,68
Spot Fiyat : USD/TL 1,6100
Kullanım Fiyatı : USD/TL 1,6300
• İşlem tarihinde USD/TL kuru 1,6100 (spot fiyat) ve önümüzdeki 3 ayın sonunda USD/TL
kurunun 1,6300 (kullanım fiyatı) seviyesinin altına ineceğini düşünüyorsanız:
• 3 ay sonunda 100,000 USD’nızı 1,6300 seviyesinden satma hakkını Türk Eximbank’tan
işlem tutarının %2,68 oranında prim ödeyerek satın alabilirsiniz.
• Ödeyeceğiniz prim tutarı= 100,000 USD * %2,68= 2,680 USD
• 2,680 USD * 1,6100= 4,315 TL’dir.
• Vade sonu geldiğinde; 3 ayın sonunda:
• Piyasada Kur : USD/TL 1,5000 ise opsiyon hakkınızı kullanırsınız. Türk Eximbank ile
imzaladığınız opsiyon işleminden doğan hakkınızı kullanarak dövizinizi USD/TL 1,6300
seviyesinden Türk Eximbank’a satarsınız.
• Karınız ((1,63-1,50)*100,000)-4,315= 8,685 TL’dir.
• Piyasada Kur : USD/TL 1,7000 ise opsiyon işleminden doğan hakkınızı kullanmazsınız.
Türk Eximbank ile imzaladığınız opsiyondan doğan hakkınızı kullanmayarak dövizinizi
USD/TL 1,6300 yerine USD/TL 1,7000 seviyesinden piyasada satarsınız.
OPSİYON ÇEŞİTLERİ
KULLANIM SÜRELERİNE GÖRE OPSİYON ÇEŞİTLERİ
Avrupa Tipi Opsiyonlar:Opsiyonu alan tarafın ,sözleşmeye
konu mal veya kıymeti satın alma veya satma hakkını
sadece vade sonunda kullanmasını sağlayan
opsiyonlardır.
Amerikan Tipi Opsiyonlar:Vade sonu da dahil olmak
üzere opsiyon alıcısına istediği zaman hakkını kullanma
imkanı sağlayan opsiyonlardır.
•
•
•
•
KARLILIK AÇISINDAN OPSİYON ÇEŞİTLERİ
Opsiyon Karda
Opsiyon Zararda
Opsiyon Başabaşta
OPSİYON PİYASALARININ KATILIMCILARI
• RİSKTEN KAÇINANLAR (HEDGERS)
• SPEKÜLATÖRLER
• ARBİTRAJCILAR
• RİSKTEN KAÇINANLAR(HEDGERS)
Yatırımcı opsiyon sözleşmeler ile olumsuz gelişmesi
beklenen fiyat gelişmelerinden zarar görmemek için
opsiyon sözleşmelerin alım satımına girebilir.
• SPEKÜLATÖRLER(SPECULATORS)
Menkul kıymetleri ucuz bir fiyatla alıp daha ileri bir
tarihte, alış fiyatından daha yüksek fiyatla satmayı
hedefleyen kişidir.
• ARİTRAJCILAR(ARBİTRAGE)
Farklı piyasalarda aynı menkul kıymetler için farklı
denge fiyatları oluşmuş olması durumunda, menkul
kıymetlerin ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı
olduğu piyasada satılmasıdır. Arbitrajcı arbitraj işlemini
gerçekleştiren kişidir.
• OPSİYON PİYASALARINDA TEMİNAT
Opsiyonu alan veya satan taraftaki yatırımcı ,vadesinde karşı
tarafın yükümlülüğünü yerine getirip getirmeyeceğini güvence
altına almak ister.Organize borsalarda işlem gören bu tip
türevlerde marj ya da teminatlar da standartlaştırılmış, bu
piyasada işlem yapmak isteyenlerin hangi enstrümanda işlem
yapacaklarsa ne kadar ödeyecekleri önceden belirlenmiştir.

similar documents