Informatieavond groep 8

Report
Informatieavond groep 8
september 2011
Welkom in groep 8
8A Anneke Tjepkema &
Marleen Pfeiffer
8B Martijn Misana
8C Pascal Horsthuis &
Marvin Klunder
8D Marloes Nittert
8E Wouter Cleine
8F Denise Kamphuis
Programma voor vanavond
 Structuur en opzet voortgezet onderwijs
–
–
–
–
–
Drie grote scholengemeenschappen
Structuur Voortgezet Onderwijs
Toelating en toelatingscriteria
Het schooladvies
De CITO-eindtoets
 Tijdpad
 Overige zaken rondom groep 8
 Vragenrondje
Structuur en opzet voortgezet
onderwijs
 Er zijn in Hengelo drie grote
scholengemeenschappen voor voortgezet
onderwijs:
 Twickel
 Grundel
 OSG Hengelo
De leerwegen VMBO
 Theoretische leerweg
 Kaderberoepsgerichte leerweg
 Basisberoepsgerichte leerweg
 (allen kunnen eventueel met lwoo)
LWOO
 Zorgstructuur (extra hulp)
 Orthodidactische of
orthopedagogische hulp
 Toelaatbaarheidsverklaring
regionale verwijzingscommissie
 De leerling krijgt een beschikking
Leerwegen Havo/VWO
 Havo/VWO
 Atheneum
 Gymnasium
Toelating en toelatingscriteria
 Het advies van de basisschool
 CITO entreetoets
 CITO-eindtoets
Het advies van de basisschool
 Het karakter van de leerling
–
–
–
–
werkhouding
werktempo
zelfstandigheid
doorzettingsvermogen
 Prestaties van de leerling
– CITO LVS resultaten
– Toetsresultaten, schriftelijk werk
 In goed overleg met ouders en kind
 In overleg met leerkracht groep 7
 In overleg met zorg en directie
De cito-eindtoets




Taal
Rekenen
Studievaardigheden
Wereldoriëntatie (facultatief)
Het advies van de basisschool
Advies basisschool kan zijn:
VMBO
VMBO
VMBO
VMBO
HAVO
VWO
- BBL
- KBL
- TL
- evt. met LWOO
- HAVO
- Atheneum/Gymnasium
Twickel Hengelo:
• TL/HAVO
• HAVO/Atheneum
• Atheneum
Twickel Borne:
• BBL/KBL
• KBL/TL
• TL/HAVO
• HAVO/Atheneum
Parkcollege:
• BBL/KBL
• KBL/TL
• TL/HAVO
Lyceum:
• HAVO/Atheneum (na 1 jaar splitsing)
• Gymnasium
Bataafs Lyceum:
• HAVO/Atheneum
• Atheneum
• Gymnasium
Gilde College:
• BBL
• KBL / TL
Montessori College Twente:
• MAVO (gelijk aan TL) /HAVO
• HAVO/Atheneum
• HAVO/Atheneum tto
• Atheneum tto
Tijdpad voortgezet onderwijs
 25 oktober 2011: voorlopig adviesgesprek
 november 2011: informatieavonden scholen voor
voortgezet onderwijs
 januari 2012: open dagen (‘open huis’)
 7, 8 en 9 februari 2012: CITO-eindtoets
 maart 2012: uitslag CITO-eindtoets aanmelding
voortgezet onderwijs
 20 en 21 maart 2012: definitief advies
 27 en 28 maart 2012: aanmelding voortgezet
onderwijs
 april/mei gesprekken VO met leerkrachten groepen 8
 Juni 2012: bericht van plaatsing
 Juni/juli 2012: kennismaking nieuwe school
Overige zaken groep 8







Huiswerk
Boekbesprekingen / spreekbeurt
Proefwerken
Vormsel (zaterdag 14 april 2012)
Kamp
Excursies
Sportdag 30 september
Schoolcontactpersonen
vertrouwenspersonen bij wie kinderen,
ouders/verzorgers en collega’s terecht
kunnen met problemen die vertrouwelijk
moeten worden besproken.
-
Yvonne Blankenvoort
Monique Stokkers
Denise Kamphuis
Voor verdere informatie zie Telgenkalender

similar documents