PowerPoint Sunusu - Çağdaş Faktoring

Report
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI
Kasım - 2014
FAKTORİNG
SEKTÖRÜ
ÇAĞDAŞ
FAKTORİNG
A.Ş.
İHRACA
İLİŞKİN
BİLGİLER
FAKTORİNG SEKTÖRÜ
 1990’dan itibaren Dünya faktoring sektörünün yıllık ortalama büyüme oranı
%12 olarak gerçekleşmiştir.
 Faktoring
işlemlerinde
Avrupa
kıtasının
%60
civarında
bir
ağırlığı
bulunmaktadır.
 Türkiye faktoring sektöründe işlem hacmi Dünya’daki artış trendinin bir hayli
üzerinde artış göstermiş ve 1990’dan itibaren yıllık ortalama büyüme hızı %41
olarak gerçekleşmiştir.
 Faktoring sektörünün aktif büyüklüğü, 2012 yılında 18,2 milyar TL seviyesinde
iken 2013 yılında bir önceki yıla göre %20 artarak 21,8 milyar TL seviyesine
yükselmiştir. 2014 yılı 6 aylık finansal tablolarda sektörün aktif büyüklüğü 23,2
milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
FAKTORİNG SEKTÖRÜ
17.55
18
16
14
15.17
15.6
13.72
12.46
12
10
8
6
4
5.89
3.67
3.31
4.07
3.28
3.83
4.65
4.68
3.78
2.55
2
0
2009
Aktif Karlılık
Kaynak: BDDK
2010
2011
Özkaynak Karlılığı
2012
2013
Takibe Dönüşüm Oranı
FAKTORİNG
SEKTÖRÜ
ÇAĞDAŞ
FAKTORİNG
A. Ş.
İHRACA
İLİŞKİN
BİLGİLER
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. – AKTİF BÜYÜKLÜK
 Çağdaş Faktoring aktif büyüklüğü 2013 yılında 202 milyon TL seviyesinde iken 2013
yılında başlayan yeniden yapılanma süreci sonrası, 2014 yılı 9 aylık finansal
tablolarında iki kattan fazla büyüyerek 456 milyon TL seviyesine yükselmiştir.
Çağdaş Faktoring A.Ş. Aktif Büyüklük
456
500
400
300
200
92
100
190
202
2012
2013
129
41
0
2009
2010
2011
2014 /09
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. – CİRO
 2014 yılı 6 aylık Finansal Kurumlar Birliği verilerine göre, banka dışı faktoring
şirketleri arasında ciro büyüklüğü sıralamasında Çağdaş Faktoring, banka dışı
63 şirket arasında 8. sırada yer almaktadır. 2013 sonu şirketin şube sayısı 3
iken, 2014 Ekim sonu itibariyle şube sayısı 10’a yükselmiştir. Şube sayısındaki
artışın etkisi ile yüksek oranda ciro artışı sağlanmıştır.
Ciro (Bin TL)
982,740
1,000,000
800,000
600,000
514,715
589,647
672,293
587,882
400,000
200,000
2011
2012
2013
2014/06 2014/09
 Şirket, ciro artışına paralel işlem bazında oluşabilecek riskleri minimum
düzeyde tutmaya özen göstermektedir. Bu amaçla, mevcut risklerin takibi
konusunda aktif ve deneyimli kredi izleme ekiplerinin çalışmaları sonucu
erken uyarı metodları geliştirilerek, verilen kredinin problemli hale gelmesi
önlenmektedir.
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. - KARLILIK
20.0
15.7
15.5
14.2
15.0
10.0
5.0
1.7
1.8
1.6
2011
2012
2013
Bankacılık Sektörü RoA (%)
20
15.8
14.3
8.91
3.1
10
10
5
3
2013
Leasing Sektörü RoE (%)
20
15
3.5
1.81
20
15
3
3
2011
2012
Leasing Sektörü RoA (%)
Bankacılık Sektörü RoE (%)
17.3
13.2
12.8
14
12
10
8
6
4
2
0
12.3
5.3
5
5
1.3
3
0
0
2011
2012
Faktoring Sektörü RoA (%)
2013
Faktoring Sektörü RoE (%)
2011
2012
Çağdaş Faktoring RoA (%)
2013
Çağdaş Faktoring RoE (%)
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. - KARLILIK
 Bankacılık sektöründe ortalama Özkaynak Karlılık Oranı (RoE) 2013 yılında
%14,2, Leasing sektöründe %8,91, Faktoring sektöründe ise %17,3
seviyesindedir.
 2013 yıl sonunda Çağdaş Faktoring A.Ş. Özkaynak Karlılık Oranı (ROE) %20
seviyesine yükselmiştir.
 2014 yılı 6 aylık finansal tablolarında Çağdaş Faktoring’in özkaynak karlılık
oranı %38 seviyesine ulaşmış ve banka dışı faktoring şirketleri içerisinde
Şirket, özkaynak karlılığına göre 6. sıraya yükselmiştir.
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. - RASYOLAR
31.12.2013
Rasyolar
30.06.2014
Sektör Ortalaması (%)
Şirket Ortalaması (%)
Sektör Ortalaması (%)
Şirket Ortalaması (%)
Aktif Devir Hızı
0,12
0,22
0,14
0,27
Özkaynak Net Karlılık Oranı
0,15
0,20
0,17
0,38
Net Faiz Marjı
0,05
0,10
0,05
0,08
Karşılık Oranı
0,85
0,85
0,79
0,99
Npl Rasyosu
0,05
0,07
0,04
0,04
Faiz Geliri / Toplam Faaliyet Geliri
0,89
0,93
0,91
0,94
Faiz Geliri / Ortalama Faktoring
0,12
0,22
0,14
0,26
Alacakları
 Şirket rasyoları sektör ortalamasının önemli ölçüde üzerindedir.
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. – KREDİ DERECELENDİRME RAPORU
JCR Eurasia Rating, “Çağdaş Faktoring A.Ş.”yi yatırım yapılabilir kategorisinde
değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’ görünümünü ‘Pozitif’, Kısa Vadeli
Ulusal Notu’nu ‘A-3 (Trk)’ görünümünü ‘Stabil’ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak
değerlendirilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB (Trk) / (Pozitif Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
3
BC
FAKTORİNG
SEKTÖRÜ
ÇAĞDAŞ
FAKTORİNG
A.Ş.
İHRACA
İLİŞKİN
BİLGİLER
İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER
İhraç Bilgileri
İhraç Tutarı
:
1. Tertip Bono 20 Milyon TL.
2. Tertip Bono 20 Milyon TL.
6 ay ve 1 yıl vadeli olmak üzere 2 tertip olarak düzenlenecek
ihraçta iki tertip arasında kaydırma yapılabilecek şekilde
40,000,000 nominal TL. olarak planlanan toplam ihraç tutarı
fazla talep gelmesi durumunda 60,000,000 nominal TL.’ye
kadar arttırılabilecektir.
Kıymet Türü
:
Bono
İhraç Şekli
:
Nitelikli yatırımcıya satış
Vade
:
179 gün ve 364 gün
Vade Başlangıç Tarihi
:
14 Kasım 2014
Faiz Türü
:
1. Tertip 179 günlük iskontolu
2. Tertip 364 gün 3 ayda 1 değişken faizli
İtfa Planı
:
1. Tertip Bono iskontolu olup anapara ve faiz ödemesi vade
sonunda gerçekleşecektir.
2. Tertip Bono değişken faizli olup, nominal bedel üzerinden
ihraç edilecek, ilk kupon ödemesi 13 Şubat 2015, ikinci kupon
ödemesi 15 Mayıs 2015, üçüncü kupon ödemesi 14 Ağustos
2015, anapara ve 4. dönem faiz ödemesi ise vade sonunda
gerçekleşecektir.
İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER
İhraç Bilgileri
Ek Getiri
:
1. Tertip 179 günlük bono iskontolu olmak üzere 325 bps
2. Tertip 364 günlük bono 3 ayda 1 değişken faizli olmak üzere 400 bps
Minimum Talep Miktarı
:
10,000 TL ve katları
İşlem Görme
:
BIST Bono ve Tahvil Piyasası
(Nitelikli yatırımcılar arasında)
Aracı Kurum
:
Turkish Yatırım A.Ş.
İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER
Örnek Fiyatlama – 179 Gün Vadeli İskontolu Bono
Fiyatlama Yapılan Tarih
:
24 Ekim 2014
Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi
:
TRT130716T18
Hesaplamada Dikkate Alınan İşlem Tarihi
15
20-21-22-23-24 Ekim 2014
Gösterge Faiz Oranı (Yıllık Basit)
:
%8,51
Gösterge Faiz Oranı (Yıllık Bileşik)
:
%8,69
Yıllık Ek Getiri
:
%3,25
Çağdaş Faktoring Bonosunun Yıllık Basit Faizi
:
%11,76
Çağdaş Faktoring Bonosunun Yıllık Bileşik Faizi
:
%12,11
İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER
Örnek Fiyatlama – 364 Gün Vadeli Değişken Faizli Bono
Fiyatlama Yapılan Tarih
:
24 Ekim 2014
Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi
:
TRT130716T18
Hesaplamada Dikkate Alınan İşlem Tarihleri
20-21-22-23-24 Ekim 2014
Gösterge Faiz Oranı (Yıllık Basit)
:
%8,51
Gösterge Faiz Oranı (Yıllık Bileşik)
:
%8,69
Yıllık Ek Getiri
:
%4,00
Çağdaş Faktoring Bonosunun Yıllık Basit Faizi
:
%12,42
Çağdaş Faktoring Bonosunun Yıllık Bileşik Faizi
:
%13,01
16

similar documents