kgf sunumu için lütfen tıklayınız

Report
1
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.
“KOBİ’LER İLE EL ELE BÜYÜMEK”
2
KGF;
Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 1993
tarih, 21637 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan
93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet
gösteren AECM üyesi özgün bir
“KREDİ KEFALET”
Kuruluşudur.
•AECM (Avrupa Karşılıklı Garanti Kuruluşları Birliği)
3
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ORTAKLARIMIZ
TOBB
KOSGEB
Serm aye Tutarı
Hisse Oranı
(TL)
(%)
79.824.743,29
33,26030
79.801.743,30
33,25070
340.503,89
0,14180
22.000,00
0,00910
11.009,52
0,00450
T.HALK BANKASI A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
AKBANK T.A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
DENİZBANK A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
BURGAN BANK A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
FİNANS BANK A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
HSBC BANK A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
ING BANK A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
ŞEKERBANK T.A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
T.İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
T.İŞ BANKASI A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
4.210.526,32
1,75440
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
4.210.526,32
1,75440
240.000.000,00
100,00
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
KOSGEB
(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı)
TESK
(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)
TOSYÖV
(Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,Serbest Meslek Mensupları ve
Yöneticiler Vakfı)
MEKSA
(Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı)
TOPLAM
TOPLAM
KGF A.Ş.
Yıllar itibariyle Sermaye Gelişimi
5
TOPLAM KAYNAKLARIMIZ
240,0 milyon TL
: 240,0 milyon TL
: 122,4 milyon TL
Taahhüt Edilen Sermaye:
Ödenmiş Sermaye
Fonlar
- BTC Co.
- Alman Teknik İşbirliği
Kurumu (GTZ)
-Uzun Vadeli Kaynaklar (AYF)
Hazine Kaynağı
Toplam Kaynak
:
3,6 milyon TL
:
:
3,0 milyon TL
115,8 milyon TL
: 1.000,0
milyon TL
: 1.362,4 milyon TL
6
ŞUBELERİMİZ (33)
7
MEVCUT ŞUBELERİMİZ
•ANKARA ŞB.
•İKİTELLİ / İST. ŞB.
•İZMİR ŞUBESİ
•KADIKÖY / İST. ŞB.
•DİYARBAKIR ŞB.
•KAYSERİ ŞB.
•ADANA ŞB.
•DENİZLİ ŞB.
•TRABZON ŞB.
•SAMSUN ŞB.
•ERZURUM ŞB.
•BURSA ŞB.
•VAN ŞB.
•KONYA ŞB.
•GAZİANTEP ŞB.
•SAKARYA ŞB.
•SİVAS ŞB.
•ÇORUM ŞB.
(33 ŞUBE)
•ESKİŞEHİR ŞB.
•MANİSA ŞB.
•KOCAELİ (GEBZE) ŞB.
•İSTANBUL ŞB.
•ANTALYA ŞB.
•BATMAN ŞB.
•KAHRAMANMARAŞ ŞB.
•TEKİRDAĞ (ÇORLU) ŞB.
•KARABÜK ŞB.
•ZONGULDAK (K.EREĞLİ) ŞB
•MUĞLA (BODRUM) ŞB.
•AYDIN ŞB.
•OSTİM / ANKARA ŞB.
•MALATYA ŞB
•ORDU ŞB.
8
AMACIMIZ
 KOBİ’lerin finansa erişimini kolaylaştırmak,
 KOBİ’lerin kayıt içine alınmasını sağlamak,
 KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payını
yükseltmek,
 KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak,
 KOBİ’lerin kayıt dışı piyasalar yerine
Bankalardan borçlanmasını teşvik etmek.
9
YARARLANICI KRİTERİ
• KOBİ ve KOBİ sayılan vasıflara sahip
Esnaf ve Sanatkar, Tarımsal İşletme,
Çiftçi ve Serbest Meslek mensubu olmak,
10
KOBİ
Ciro ve Aktif Toplamı ≤ 40 Milyon TL
Çalışan Sayısı ≤ 250 Kişi
•2005/9617 sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı,
Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”
11
ÇALIŞMA ESASLARI
Risk paylaşım esasına göre;
ÖZKAYNAKLARDAN VERİLEN KEFALETLERDE:
KGF Payı : azami % 80
Banka Payı : min. % 20
TÜRK EXİMBANK Kredilerinde
% 100 oranında KEFALET
12
ÇALIŞMA ESASLARI
Risk paylaşım esasına göre;
HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERDE:
KGF Payı : azami % 75
Banka Payı : min. % 25
13
GENEL KEFALET LİMİTİ
Kaldıraç Rasyosu
5 olup,
Toplam Kaynaklarının
5 katına kadar
KEFALET’te
bulunmaktadır.
14
KOBİ KEFALET LİMİTİ
ÖZKAYNAKLARDAN VERİLEN KEFALETLERDE:
Bir KOBİ için
KEFALET ÜST LİMİTİ
1.000.000.- TL,
bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı
olarak risk grubu oluşturduğu
işletmeler için ise
KEFALET ÜST LİMİTİ
1.500.000.-TL’dir.
15
YARARLANICI KEFALET LİMİTİ
HAZİNE DESTEĞİNDEN KOBİ’lere VERİLEN KEFALETLERDE:
YARARLANICI BAŞINA
1,5 MİLYON TL
BİR RİSK GRUBUNA AİT
YARARLANICILAR İÇİN
2 MİLYON TL
16
ÇALIŞILAN BANKA VE FİNANS
KURUMLARI (40+1)
Kamu Bankaları
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Özel Sermayeli Bankalar
Katılım Bankaları
Finansal Kiralama Şirketleri
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
17
DEĞERLENDİRME KISTASLARI
Teminat yetersizliği içinde, ancak kredilendirme
ilkelerine de sahip olmak.
“Karlı”, “Gerçekleştirilebilir” ve “Yapılabilir” bir
proje,
İstihdam yaratan ve istihdamı koruyan bir proje,
“Kabul edilebilir risklere” sahip bir proje,
Proje becerisi ve mesleki deneyime sahip bir
yönetim kadrosu.
Çevreye “saygılı ve duyarlı” bir proje.
18
KEFALET MALİYETLERİ
İşlemin mahiyeti ve niteliğine göre
Kefalet Riski üzerinden:
Yıllık % 0,5-2 oranında komisyon
19
“HAZİNE KAYNAKLI
KREDİ GARANTİ
DESTEĞİ”
20
HAZİNE DESTEKLİ KEFALET İŞLEMLERİ
Bakanlar Kurulu’nun 15 Temmuz 2009
tarih, 27289 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan
2009/15197sayılı Kararı ile uygulanmaya
başlamıştır.
“HAZİNE KAYNAKLI KREDİ
GARANTİ DESTEĞİ”
HAZİNE’den AKTARILACAK KAYNAK : 1 MİLYAR TL
SAĞLANACAK KREDİ HACMİ
: 10 MİLYAR TL
SAĞLANACAK KEFALET TUTARI
YARARLANICI BAŞINA
: 1,5 MİLYON TL
BİR RİSK GRUBUNA AİT
YARARLANICILAR İÇİN
: 2 MİLYON TL
21
22
ÇALIŞMA ESASLARI
Risk paylaşım esasına göre;
HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERDE:
KGF Payı : azami % 75
Banka Payı : min. % 25
KGF Hangi Tür Kredilere
Kefalet Vermektedir?
Bireysel tüketici kredileri hariç olmak
üzere Borçlu Cari Hesap, Taksitli
Ticari Krediler, İşletme Kredileri,
Yatırım Kredileri, Spot Krediler,
Akreditif
Kredileri,
Teminat
Mektupları, Döviz Kredileri, Dövize
Endeksli Krediler gibi kredi sayılan
her türlü nakdi ve gayrinakdi
kredilere kefalet verilmektedir.
24
HAZİNE DESTEĞİNDEN
YARARLANMA KOŞULLARI
Yararlanıcının KOBİ ve KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel
kişilerden biri olması,
Başvuru tarihi itibariyle yararlanıcının en az iki bilanço dönemi
faaliyet göstermiş olması ve halen faaliyetlerine devam ediyor olması,
Yararlanıcı ile yararlanıcının denetim ve yönetiminde yer alan gerçek
ya da tüzel kişiler ve yararlanıcının ortak olduğu şirketlerin, krediye
başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde
olmaması,
Yararlanıcının kredi kullandırım sırasında vergi dairesi ve Sosyal
Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması veya borcun
yeniden yapılandırılmış ve yapılandırmanın bozulmamış olması,*
İşletmenin başvuru tarihi itibariyle takipte izlenen kredilerinin
olmaması, var ise takibin 30.06.2008 tarihindeki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) memzuç kayıtlarında bulunmaması,
*İlgili kurumlardan kredi kullanımından 30 gün öncesine kadar alınan belgeler geçerlidir. (24.12.2012 tarih
2012/4095 sayılı BKK)
25
HAZİNE DESTEKLİ KEFALET
İŞLEMLERİNİN MALİYETİ
BAŞVURU ÜCRETİ
:
250 TL
KEFALET KOMİSYONU
1. YIL : % 1
2. YIL : % 0,9
!!! Kefalet Komisyonları kefalet tutarı üzerinden tahsil edilir.
Kredi Desteğinden Yararlanabilmek
İçin Başvuru Süresi
Destek için kredi başvuru süresi
31/12/2015 tarihinde sona erecektir.
27
Teşekkür Ederim.
Telefon : 0 312 219 44 44
Faks : 0 312 219 58 72 / 73-74
e-mail : [email protected]
Web : www.kgf.com.tr
28
KREDİ GARANTİ FONU
A.Ş.
BALIKESİR ŞUBESİ
Tel: 0 266 281 11 42
Faks: 0 266 281 11 46
Gsm: 0 549 791 28 80
E-mail: [email protected]

similar documents